Maisema-arkkitehtuuri ja ympäristöestetiikka

Ympäristöestetiikka on monitieteinen ja laaja käsite, jolle löytyy useita eri määritelmiä. Se on filosofisen estetiikan ja ympäristöfilosofian osa-alue, joka tutkii erityisesti luonnon esteettistä arvottamista. Kuten muutenkin estetiikassa, kyse on siitä, että joku kohde arvotetaan kauniiksi. Kohteena on jokin asia, joka on luonnossa, esimerkiksi maisema.

Millainen sitten on esteettisesti kaunis maisema tai ympäristö? Mielestäni maisema on esimerkki esteettisestä ympäristöstä. Termi maisema, on jotain katsomisen arvoista täydellisyytensä tai tyypillisyytensä vuoksi. Maisema on sitä enemmän maisema, mitä enemmän se on tarkastelun ja keskustelun kohteena. Maisemalla on oltava yleisö. Maisema herää eloon kohteen ja yleisön vuorovaikutuksesta, joten siksi myös maine on maiseman tekijä. Vaikka mikä tahansa voi tulla maisemaksi, mikä tahansa ei tule.

Yrjö Sepänmaa kirjoittaa artikkelissaan Me maisemassa, maisema meissä, että maiseman monet kasvot eivät selviä meille pelkästään katsomalla. Meidän täytyy ymmärtää kohde myös luonnon- ja kulttuuriobjektina. Kaiken näkemämme lisäksi esteettiseen kokemukseen liittyvät myös tunteet, tarinat, historia, paikan henki ja tunnearvo. Nämä kokemukset voivat olla hyvin henkilökohtaisia, joten uutta suunniteltaessa maisema-arkkitehdilla voi olla suuri valta. Historiallisia kerrostumia voi olla paljon ja  suunnittelijan väistämätön tehtävä on poimia säilytettävät ja arvokkaat asiat alueelta. Tämä vallankäyttö voi pelottaa, mutta onneksi suunnittelutyö tehdään yleensä ryhmätyönä ja kohteista ei tule tällöin yksittäisen suunnittelijan tuotoksia.

Estetiikka on katsomus, jota ymmärtämällä voimme jäsentää kohteita ja kokemuksia. Ympäristöestetiikan ymmärtäminen on tärkeää maisema-arkkitehdin työssä, sillä pienetkin maisemanmuokkaukset vaikuttavat ympäristöömme. Yrjö Sepänmaa vertaa maiseman muokkaamista ja muuttumista kasvoleikkauksiin samassa artikkelissaan. Hän kirjoittaa Orlannin mallista, joka liittyy henkilöön, jolla on kasvoleikkausten tarkoituksena totaalinen identiteetin muutos ja ruumiin sidonnaisuuksista vapautuminen. Vertaus on mielenkiintoinen. Maiseman muokkaajina olemme siis oman elämämme plastiikkakirurgeja. Joskus paikan totaalinen identiteetin muuttaminen voi olla perusteltua, mutta on tärkeää pohtia, milloin ja mitkä toimenpiteet ovat todella tarvittavia.