Margaret von Bonsdorff ja romantiikan maisemat

Maisema-arkkitehtuurin kritiikkikursilla keskusteltiin Margareta von Bondorffin artikkelista ”Retkiä romantiikan maisemissa”. Tekstissä Margareta analysoi kulttuurin ja luonnon sekä kaupungin ja puiston välistä suhdetta. Kirjoitus on vuodelta 1993. Pystyn näkemään paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia tämän ajan ja romantiikan ajan taidemaailmassa. Yhtäläisyyksiä ovat luonnon ihannointi esteettisenä ilmiönä. Nykypäivän niityt ja laajat heinämäiset perennaistutukset sopivat romantiikan ajan kauneusihanteisiin lakastuvine kasvustoineen. Suurena erona on se, että tässä ajassa suunnittelua ohjaa moni muukin arvo kuin esteettisyys. On otettavat huomioon keinot ilmastonmuutoksen torjuntaan, hulevesien imeytys ja viivyttäminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, luontopohjaiset ratkaisut jne. On tärkeää myös pohtia, ovatko edellä mainitut arvot jopa tärkeämpiä kuin varsinainen estetiikka? Jos estetiikka on tärkeysjärjestyksessä häntäpäässä, voiko maisema-arkkitehtuuria kutsua taiteeksi?

Keskustelussa nousi esille myös tämän ajan ilmiö konseptisuunnittelusta ja siitä, kuinka konseptin pääajatus ei välttämättä enää välity itse käyttäjälle. Yksilön kokemus ikään kuin unohtuu.