Käyttäjätestaus

Käyttäjätestauksen raporttimme löytyy tästä.

Järjestimme tällä viikolla workshop-muotoisen käyttäjätestin sovelluksemme tämänhetkisestä prototyypistä. Workshoppiin osallistui yhteensä kuusi henkilöä, jotka olivat pääsääntöisesti 20-29 -vuotiaita eri alojen opiskelijoita tai vastavalmistuneita, sillä workshop oli suunnattu tärkeimmälle kohderyhmällemme eli nuorille aikuisille, jotka eivät liiku aktiivisesti luonnossa. Suurimmalle osalle kurssin konsepti ei ollut ennestään tuttu, mutta osallistujistamme kaksi olivat suorittaneet SCI-projektikurssin jo aiemmin.

Aloitimme workshopin esittelemällä projektimme aihetta sekä tavoitetta. Tämän jälkeen esittelimme projektimme tämän hetkistä tilaa ja ominaisuuksia, jotka haluaisimme vielä prototyyppiimme tulevaisuudessa toteuttaa. Esittelimme myös pelillistämisideaamme ja havainnoillistimme tietovisa-ideaamme muutamalla Eeron keksimällä arvoituksella.

arvoitus   arvoitus2

Tämän jälkeen pyysimme osallistujia asettamaan 3 post-it -lappua taululle niiden ominaisuuksien kohdalle, jotka he näkivät tärkeimpinä sovelluksemme kannalta. Ominaisuuksista tärkeimmiksi esille nousivat luonnollisesti karttanäkymä sekä kohteet. Tärkeäksi koettiin erityisesti suositut kohteet ja reittiehdotukset.

IMG_20170419_185133282

Keskustelimme myös siitä, lataisivatko osallistujat sovelluksemme, mikäli törmäisivät siihen esimerkiksi Facebookin kautta kaverin suosittelemana. Keskustelun jälkeen suurin osa osallistujistamme oli kiinnostuneita testaamaan sovellusta erityisesti sen pelillistämisideoiden takia.

IMG_20170419_183231648

Lopuksi osallistujat pääsivät kirjoittamaan omia ideoitaan post-it -lapuille ja esittelemään niitä. Monet ideoista vahvistivat meidän omia näkemyksiämme sovelluksesta, mutta saimme myös hyviä uusia ideoita, joita emme olisi tulleet pohtineeksi ilman käyttäjätestausta!

2017-04-21 10.07.19

Vastaa