Projektin tavoitteiden hiomista

Ryhmämme vieraili jälleen Suomen luonnonsuojeluliitolla ja keskustelimme projektin tavoitteista heille päin, sekä siitä minkälaiset jatkomahdollisuudet projektillamme olisi. Vielä emme ota kantaa siihen minkälaista kiinnostusta ryhmällämme on jatkaa projektin parissa kurssin jälkeen, mutta tapaaminen oli siinä mielessä innostava että ymmärsimme todella tekevämme projektia jolla on tosimaailman tarve ja mahdollisuudet kasvaa todelliseksi tuotteeksi myös tämän kurssin ulkopuolella.

https://images.cdn.yle.fi/image/upload/fl_keep_iptc,f_auto,fl_progressive/q_88/w_756,h_620,c_fit/v1416559672/17-12990546efc1323d3a.jpg

Keskustelimme liiketoimintamallista, joka parhaiten sopisi sovelluksellemme. Ansaintamallin olemme tehneet täysin sillä oletuksella että tuotteemme ympärillä toimisi kaupallinen yritys, joka tekee aktiivisesti yhteistyötä erilaisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Kuitenkaan emme ole varmoja että tällä tavalla voisimme saada merkittävää tulosta aikaiseksi, etenkään kun haluamme pitää sovelluksemme maksuttomana käyttäjille. Tämänkaltainen missio edellä -ajattelu tekee siis sen, että liikevoittoa tavoittelevaa yritystä voisi olla hankala tehdä tämän tuotteen ympärille.

Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa sitten keskustelimme, että voisiko tämä olla osa luonnonsuojeluliiton toimintaa, joka kuitenkin maksaisi omat kustannuksensa. Tämä siis tarkoittaisi sitä, että hankkeella ei olisi samanlaista liikevoittotavoitetta kuin omana yrityksenään, mutta se ei myöskään aiheuttaisi liitolle kuluja pitkällä aikavälillä.

Joka tapauksessa vastataksemme näihin pohteisiin meidän tulee nyt kevään aikana paitsi suunnitella tuotteemme hyvään ja demonstroitavaan kuntoon, myös kartoittaa eri liiketoimintamahdollisuuksia ja konseptoida niitä pidemmälle. Näiden suunnitelmien pohjalta voimme sitten esitellä Suomen luonnonsuojeluliitolle erilaisia mahdollisuuksia miten projektia voi viedä pidemmälle ja millä tavoin hanketta kannattaa esitellä mahdollisille tuleville rahoittajille ja yhteistyökumppaneille.

Vastaa