Kartoituskuulumisia

Tällä viikolla tiimimme jakautui miettimään tuotteemme ansaintamalleja ja teknisen toteutuksen mahdollisuuksia. Lisäksi pohdimme tulevan sovelluksemme nimeä. Projektin nimi Luontoon oppimaan ei mielestämme kuvaa kovinkaan hyvin sovelluksen toimintaa tai ole brändinä niin miellyttävä. Tällä hetkellä johtava idea sovelluksen nimen suhteen on ”Taival”. Se kuvaa mielestämme parhaiten sovelluksemme ideaa saada ihmiset ulos liikkumaan, löytämään uusia reittejä ja nauttimaan Suomen luonnosta.

Tekninen kartoitus

Puhelimen sensorit

 1. Lokaatiot
  Sijaintitiedot tulevat olemaan keskeisessä osassa sovelluksemme käytössä. Sekä Android, että iOS mahdollistavat sijaintitietojen haun hyödyntäen GPS:ää, WiFi-verkkoja ja puhelinverkkoja.
 2. Kamerat
  Android ja iOS mahdollistavat kuvien ja videon tallentamisen laitteeseen puhelimen oletuskamerasovellusta käyttäen.
 3. Kiihtyvyysanturi
  Kiihtyvyysanturi mittaa laitteeseen kohdistuvaa kiihtyvyyttä. Android ja iOS tukee kiihtyvyysanturien lukemista.
 4. Lämpötila-anturi
  Lämpötila-anturi mahdollistaa säätilan seuraamisen lämpötilan osalta, joka voidaan tallentaa esimerkiksi kuvanottohetkellä. Kuitenkin vain Android mahdollistaa lämpötilan seuraamisen.
 5. Magneettikenttäanturi
  Magneettikenttäanturi mittaa puhelimen ulkoista magneettikenttää, jonka avulla pystymme määrittämään, mihin ilmansuuntaan puhelin osoittaa. Molemmat iOS ja Android tukevat magneettikenttäanturia.
 6. Gyroskooppi
  Gyroskooppi mittaa laitteen kierron muutosta(rad/s). Yhdessä kiihtyvyysanturin, magneettikenttäanturin ja tarkan lokaation avulla, pystymme määrittämään, mitä on mahdollisesti kuvattu. Molemmat iOS ja Android tukevat magneettikenttäanturia.
 7. Valoisuusanturi
  Valoisuusanturi mittaa ulkoista valaistusvoimakkuutta. Tätä anturia voidaan mahdollisesti hyödyntää sääolojen tallentamiseen. Vain Android mahdollistaa valoisuusanturin käytön kolmannen osapuolen sovelluksissa.
 8. Ilmanpaine- ja kosteusanturi
  Ilmanpaine- ja kosteusanturit mittaavat ulkoista ilmanpainetta ja kosteutta. Näitä antureita voidaan mahdollisesti hyödyntää sääolojen tallentamiseen. iOS tukee vain ilmanpaineanturia, kun Android mahdollistaa molempien mittaamisen.

Sovelluksemme kannalta lokaatio ja kamerat ovat välttämättömiä toimivuuden kannalta. Muista antureista erityisesti puhelimen asentoa mittaavia antureita, voidaan helposti käyttää hyödyksi. Sovelluksen on hyvä toimia mahdollisimman monessa mobiililaitteessa, kuitenkin resursseja ajatellen. Tämän vuoksi on kannattavinta rajata laitteet Android- ja iOS-laitteisiin. Jotta kehitystä ei tarvitsisi jakaa kahteen erilliseen projektiin olemme päättäneet toteuttaa sovelluksen front-endin React Nativella. React Native on Facebookin julkaisema ohjelmistokehys, joka mahdollistaa iOS ja Android kehityksen samanaikaisesti ja näin nopeuttaa kehitystä huomattavasti.

Sovelluksen back-end toteutetaan Node.js:llä ja tietokantana käytössä on MongoDB, joka mahdollistaa nopean kehityksen. Kehityksen alussa ei back-end ole kuitenkaan oleellinen ja se toteutetaan, kun sovelluksen käyttöliittymä on jo suurimmilta osin valmis.

Ansaintamallit

ansaintamallit1Ansaintamallien suhteen lähdimme miettimään arvolähteitä mahdollisimman laajasti. Yksi pääominaisuus sovelluksessamme on se, että se on kuluton käyttäjälle, tästä emme halunneet tinkiä.

Tulolähteemme on siis oltava lähtöisin jostain muualta. Suurin tulolähteemme voisi olla ns. helmimainokset, eli yritykset voisivat ostaa helmiä, jolloin kohteissa voisi olla jotain mahdollisesti käyttäjääkin hyödyttäviä tietoja kuten: ”onko nälkä? Lähin ABC on 300 päässä!”

Lisenssit käyttää brändiämme voisi olla toinen tulonlähde. Matkailufirmat ja lähikaupat voisivat myydä tuotteita jotka käyttävät brändiämme. Esimerkiksi ”Taivalretket” kansallispuistoissa voisivat kiertää sovelluksemme kohteita ja ”Taivaleväät” voisivat olla valmiita eväspaketteja joita myydään käyttäjillemme.

ansaintamallit2Sponsorirahoitustakin pohdimme. Yritykset voisivat sponsoroida meitä ja saada vihreää näkyvyyttä. Sovelluksille tyypillisesti ajattelimme myös saada tulonlähteen käyttäjien tietojen myynnistä. Mm. lokaatiotietoja ja sovelluksessamme otettuja kuvia voisi myydä eteen päin. Lahjoituksetkin listasimme ansaintamalleihimme, mutta emme usko että voisimme saada niistä kovinkaan paljon tuloja.

Ensi viikolla pohdimme konkreettisemmin kuinka merkittäviä tulonlähteitä kukin ansaintamalli on.

 

Vastaa