Prototyyppi 2.0

Tällä viikolla keräsimme mielipiteitä protoaihiostamme haastattelemalla potentiaalisia käyttäjiä, eli lapsiperheiden vanhempia ja nuoria aikuisia. Saimme selville, että ihmiset eivät juurikaan hakeudu uusiin luontokohteisiin, vaan pikemminkin käyvät aina samoissa paikoissa. Tässä havaitsimmekin hyvän markkinaraon, sovelluksemme kautta ihmiset voisivat löytää uusia kohteita matalalla kynnyksellä. Puhuimmekin myös SLL:n edustajan kanssa siitä, että retkeilyä ei ole vielä tehty kovinkaan helpoksi minkään sovelluksen avulla. Totesimme myös että mahdolliset käyttäjät ovat varsin kiinnostuneita reittiensä seuraamisesta ja niiden pituuksista.

Harkitsimme viime viikolla että sovelluksessamme voisi olla saman tyyppinen hahmojen (eläinten ja kasvien) keräilyominaisuus kuin Pokemon Go:ssa. Tällä viikolla kuitenkin päätimme yksinkertaistaa prototyyppiämme ja tarjota käyttäjille mahdollisuuden lähinnä löytää hienoja uusia kohteita sen sijaan että käyttäjien pitäisi pitää kännykkää koko ajan kädessä. Haastattelujen perusteellakin ihmiset mielummin keskittyvät maastossa luontoon kuin pitävät kännykkää koko ajan esillä.

photo_2017-02-24_11-08-43

SLL:n kanssa keskustelimme myös sovelluksen pelillistämisestä ja näimmekin että sosiaalisen median upottaminen ratkaisuumme loisi sopivanlaista kilpailua, joka kannustaisi ihmisiä liikkumaan enemmän. Ajattelimme myös että kuvien jakaminen luontokohteista voisi olla merkittävä osa sovellustamme. Tällä tavoin ihmisiä voisi motivoida lähtemään hienoihin kohteisiin ja ottamaan niistä omat kuvat. Käyttäjät voisivat sitten lisätä kuvat omaan galleriaansa ja esitellä omia kuviaan muille. Samalla kuvat toimivat mainoksina luontokohteille.

Ensi viikolla tavoitteenamme on miettiä tarkemmin sovelluksen raoitusmalleja ja kaupallistamismahdollisuuksia. Koska sovellusta ei tehdä pro-bono, on sen oltava myös rahoituksellisesti itsenäinen. Aiomme myös kartoittaa sovelluksen teknisiä toteuttamismahdollisuuksia ja muodostaa ensimmäiset käyttäjätarinat eli story boardit havainnollistamaan sovelluksemme toimintaa. Alla ensimmäinen story board sovelluksemme käytöstä ja sen tuomasta lisäarvosta käyttäjälle:

Untitled

Tapaaminen Suomen luonnonsuojeluliitossa ja työsuunnitelma

Viikko alkoi maanantaina tapaamisella projektimme vastuuhenkilön kanssa Suomen luonnonsuojeluliiton tiloissa. Tapaaminen oli odotettu, sillä ryhmäämme käsitys projektimme aiheesta perustui vain lyhyeeseen projektikuvaukseen.

Luonnonsuojeluliiton toimistolla. Kuvassa viisi ryhmämme jäsentä.

Luonnonsuojeluliiton toimistolla. Kuvassa viisi ryhmämme jäsentä.

Suomen Luonnonsuojeluliiton päässä projektia edustaa Olli Turunen. Ollilla oli selkeä idea siitä, miltä projektimme ratkaisu voisi olla luonteeltaan. Hän kertoi mistä hankkeen idea oli peräisin ja mistä hänen visio oli syntynyt. Hän kertoi myös ongelmista ja miten hän haluaisi ratkaista niitä. Saimme tapaamisessa paljon uusia näkökulmia aiheeseemme, ja saimme myös haastaa omaa näkemystämme ratkaisusta. Turusen näkemyksenä olisi tuottaa hieman pelillisempi mobiiliapplikaatio, joka saattaisi olla verrattavissa esimerkiksi Pokemon GO -peliin. Tätä lopullista apllikaatiota kuitenkaan ryhmämme ei olisi tarkoitus tehdä vaan kartoittaa mahdollisuuksia ja tarvittavia resursseja sekä tuottaa karsittu versio, jolla voisi saada suomalaisia yrityksiä kiinnostumaan aiheesta.

Projekti lähtee nyt lentoon

Projekti lähtee nyt lentoon

Tapaamisen jälkeen meillä oli parempi näkemys asiakkaan näkemyksestä, ja pystyimme näin paremmin rajaamaan ratkaisua. Keskiviikkona 15.2 tapasimme kokoamaan projektisuunnitelman, jolloin asiakkaan syöte oli saanut hautua hetken ja kykenimme hyvin kasaamaan niin omat kuin Turusenkin visiot yhteen suunnitelmaan.

Projektisuunnitelman löytää täältä

 

Ryhmämme jäsenet:

Eero Helske

Tietotekniikan opiskelija.

Olen perinteinen urbanisoitunut pääkaupunkiseutulainen, jolle Suomen lunto on tärkeä, kettumutta kaukainen. Projektin aihe onkin tästä syystä mielenkiintoinen, sillä kuulun itsekkin kohderyhmään, jonka kynnys lunnossa liikkumisessa on turhan korkealla. Web-sovelluksia on tullut tehtyä muutaman vuoden ajan, mutta mobiiliaplikaatiosta vähemmän kokemusta. Projektin osalta konseptoinnin lisäksi onkin mielenkiintoista nähdä teknisen toteutuksen puoli. Vapaa-ajalla harrastan fustalia ja jalkapalloa. Lempieläimeni on kettu.

Jimmy Envall

Kolmannen vuoden systeemitieteilijä.

Olen yleensä keskittynyt enemmän teknisiin toteutuksiin ja ratkaisuihin, mutta tässä projektissa haluaisin oppia enemmän suunnittelu- ja talousasioista. Aihe on minulle läheinen, koska pidän vaeltamisesta, kalastamisesta ja muuten luonnossa liikkumisesta. Harrastuksiin kuuluu myös musiikki ja kaikenlainen ilmailu. Lempieläimeni on karhu.

 

Merit Morikawa

Neljännen vuoden tuotantotalouden opiskelija. 

Minulla on paljon kokemusta erilaisista yrityksille tehtävistä projekteista opintojen kautta, joten uskon että siitä on hyötyä tässä projektissa. Olen todella innostunut meidän aiheesta, tehtävänanto antaa meille aika paljon vapautta kehittää tätä konseptia eteen päin ja tässä pääsee ihan varmasti oppimaan paljon! Vapaa-aikana harrastan opiskelija-vapaaehtois-aktiivina olemista ja astangajoogaa. Suomen luonnosta minunn lempieläin on elävänä fossiilinakin tunnettu siili!

 

Olli Kanerva

Kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelija.

Projektiosaamiseni rajoittuu lähinnä teknisiin toteutuksiin ja siksi onkin mielenkiintoista olla osana projektia, jossa voi olla kokonaisvaltaisesti läsnä ja edesauttaa projektin kehitystä myös niillä alueilla, jotka eivät ole niin tuttuja. Lempieläimeni Suomen luonnossa on saukko.

 

Terhi Tenhunen

Neljännen vuoden tietotekniikan opiskelija.

Olen biologiasta kiinnostunut koodari, joten oon tosi innoissani luontoaiheisesta projektiaiheesta. Aiemmilla projektikursseilla olen ollut mukana lähinnä teknisen puolen toteutuksessa, joten tässä projektissa haluan keskittyä enemmän konseptin suunnitteluun. Vapaa-ajalla harrastan seinäkiipeilyä ja lenkkeilyä. Lempieläimeni Suomen luonnosta on saimaannorppa.

 

Riku Wessman

Kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelija.

Projektin aihe tuntuu mielenkiintoiselta ja on yhteiskunnallisestikin tärkeää saada ihmiset enemmän luontoon! Mobiiliapplikaatioiden suunnittelun parissa on tullut puuhasteltua aiemminkin, mutta uskon teknisessä suunnittelussa silti riittävän haasteita. Vapaa-aikani kuluu usein opiskelija-aktiivihommissa, Netflixiä katsellessa ja lenkkeillessä. Suomen eläimistä lempieläimeni on hirvi.

 

 

Ensimmäinen prototyyppi – Elämyssovellus Luontoon oppimaan!

photo_2017-02-10_13-04-01

Päivän agenda

Tänään pureuduimme tarkemmin projektimme ideointiin ja muodostimme ensimmäisen prototyypin valmiista Luontoon oppimaan-applikaatiosta.

photo_2017-02-10_13-05-03

Kädet heiluu, laatuideoita horisontissa!

photo_2017-02-10_13-05-20

Ideariihen tuloksena keksimme paljon hyviä ideoita.

Aloitimme päivän tutustumalla ensin toisiimme ja sitten erilaisiin ideointitapoihin. Tämä oli ensimmäinen kerta kun kaikki ryhmämme jäsenet olivat paikalla. Huomasimme heti, että meillä on erittäin vahva tekninen osaaminen ryhmässämme. Toisaalta ideointivaiheessa pystyimme myös kehittelemään kaikenlaisia jopa outside-the-box-ideoita.

Päätimme ideoida prototyyppiämme aivoriihen kautta. Tavoitteena oli kehitellä yhteisiä ideoita ja kannustimmekin toisiamme kehittelemään hölmöjäkin ideoita. Aivoriihi toimikin keskustelun tavoin ja lopputuloksena meille muodostui melkolailla yhtenäinen kuva siitä miten applikaation tulisi toimia. Tässä vaiheessa päätimme lähinnä laajentaa scopeamme ja varmasti tulemmekin rajaamaan aihettamme projektin edetessä.android-drawer

 

Totesimme että projektituotteemme tulee olemaan mobiiliapplikaatio. Mobiililaitteella toimiva sovellus on nähdäksemme paras väline motivoimaan ihmisiä liikkumaan ja oppimaan luonnossa, sillä puhelin on ihmisillä useinmiten mukana. Yhtälailla mobiilisovellus on hyvä tekninen pohja seuraamaan missä käyttäjä liikkuu ja antamaan tälle sisältöä sen mukaan missä hän liikkuu.

Ideoinnin pohjalta lähdimme kehittelemään ensimmäistä prototyyppiämme. Käytimme Business Model Canvas (BMC) -viitekehystä rakentaaksemme tarkemman kuvan siitä mitä tuotteemme tarjoaa ja kenelle. Pohdimme myös alustavasti miten sovelluksemme rahoitus toimii. Asetimme pääasiallisiksi asiakassegmenteiksi turistit, lapsiperheet, nuoret aikuiset, henkilöt jotka eivät normaalisti menisi luontoon ja toisaalta myös sponsorit jotka mahdollistavat sovelluksen rahoituksen.

android-notification inapp

Jotta sovelluksemme olisi mahdollisimman saavutettavissa eri asiakassegmenteille suunnittelimme erilaisia markkinointitapoja tuotteellemme. Lapsiperheet voisivat saada tietoa sovelluksesta lasten maantiedon opetuksen kautta. Tässä tapauksessa olisi hyvä saada peruskoulut mukaan tähän projektiin ja sen mainostukseen. Turistit puolestaan saavat parhaiten tiedon sovelluksesta erilaisten turisti-infojen ja matkaoppaiden avulla. Nuorille aikuisille päin taas parhain väylä mainostaa on sosiaalisen median kautta. Jos esimerkiksi saisimme Youtube-tähtiä, bloggareita ja muita somejulkkiksia käyttämään sovellustamme, niin se voisi lisätä kohdesegmenttiemme kiinnostusta.

Koemme että sponsoreille voisimme tarjota mahdollisuuden näkyä sovelluksen kartassa. Käyttäjät voisivat saada luontokohdenotifikaatioiden lisäksi myös kahvila- ja muita notifikaatioita.

Protoaihiotamme voi käydä katsomassa täällä.

Lounastauolla ideoimme projektiamme luonnon helmassa ja kehittelimme ensimmäisen luontokohteenkin:

photo_2017-02-10_13-04-29

Olisiko tämä hyvä luontokohde?

Ensi viikolla käymme juttelemassa prototyypistämme ja projekti-ideoistamme Suomen Luonnonsuojeluliiton edustajan kanssa. Odotamme innostavia näkemyksiä ja hyviä keskusteluja. Tapaaminen todennäköisesti ohjaa meitä aika paljon projektissamme.

Teemme myös blogiin piakkoin ryhmäesittelyn.

Moi!

SCI-projektikurssi alkoi tänään tunnin mittaisella suunnittelutapaamisella, jonka jälkeen ryhmämme piti muiden tavoin lyhyen presentaation aiheesta. Aiheenamme on Suomen luonnonsuojeluliiton ehdottama projekti: Luontoon oppimaan! Projektin tavoitteena on tavoittaa ihmisiä tutustumaan Suomen luontoon ja vierailla luonnonsuojeluliiton kokoamassa Sata luontohelmeä satavuotiaalle Suomelle kohteissa, mahdollisesti lisätyn todellisuuden-teknologiaa hyväksi käyttäen.

Ryhmämme pohti erilaisia aplikaatioratkaisuja kohderyhmästä riippuen. Yksi idea oli nuorille aikuisille suunnattu geokätköilyyn perustuva aplikaatio. Toinen idea kohdentui lapsiperheille. Aplikaatio, joka sisältäisi informaatiota luonnonkohteista gps-paikannuksella ja tämän lisäksi lapsien innoittamiseksi aplikaatiossa olisi jonkilaista kerättävää paikoissa käydessä. Pohdimme myös muita kohderyhmiä kuten turistit tai kouluryhmät. Turistit ovat ryhmänä ongelmallinen mobiilidata-rajoitusten johdosta.

Otimme yhteyttä projektimme yhteyshenkilöön Suomen luonnonsuojeluliittoon, sillä projektin kaupallistaminen ei välttämättä ole haluttu päämäärä. Tämän lisäksi haluamme vielä selvittää millaisia toiveita luonnonsuojeluliitolla on projektia kohtaan.

Ryhmämme sopi perjantain tapaamisen lisäksi oman ylimääräisen tapaamisajankohdan jokaiselle keskiviikkoiltapäivälle, jotta kaikki ryhmän jäsenet ovat projektista ajantasalla. Tämän lisäksi jokaviikkoinen tapaaminen pitää jokaisen ryhmän jäsenen työpanoksen läpinäkyvänä. Työtehtävien jakamisen helpottamiseksi loimme myös ryhmälle Trello-projektiboardin. Trellon ansiosta jokainen ryhmän jäsen pystyy seuraamaan jokaisen ryhmäläisen työkuormitusta, ja työtä on mahdollisimman helppo jakaa.