Rosa Haukkovaara

Author has not shared any biographical information.


Posts by this author

Posthumanismiä, biotekniikkaa, bioniikkaa ja ekologisia interventioita

Suuret ja uudet termit olivat maanantain 27.1.2020 työpajan keskiössä, kun opiskelijaryhmät esittelivät lukukokemuksiaan sekä päätelmiään ”bioekstasis” -aiheen kirjallisuudesta, artikkeleista sekä nettisivuista. Työpajan menetelmillä saatiin runsaasti tietoa jaettua koko kurssille, kun kaikki

Continue reading...Posthumanismiä, biotekniikkaa, bioniikkaa ja ekologisia interventioita