Tenttitilaisuudesta ja sen opeista

Maanantaina 30.3. meille pidettiin alallemme epätyypillinen tenttitilaisuus. Olin valmistautunut tenttiin hyvin, erityisesti lukemalla omaa suunnittelukohdettani koskevaa kirjallisuutta ja tutkimusta. Tenttiin valmistautumista helpotti, että olimme ryhmämme kanssa tutustuneet laajasti niin Pyhäsalmen kaivosta kuin yleisesti kaivoksia koskeviin materiaaleihin jo aiemmassa vaiheessa kurssia. Tutustuin myös päällisin puolin InfraRYLiin ja kaikille yhteiseen tenttiaineistoon maaperän koostumuksesta. Odotin tentiltä esseevastauksia koskien omaa kohdettamme, joten en osannut odottaa teknisiä kysymyksiä, jotka koskivat lähinnä toteutussuunnittelua ja sen teknisiä ja byrokraattisia osa-alueita.

Olin harvinaisen hermostunut tentin aikana ja mietin pitkään, mihin löytämistäni InfraRYLin aineistoista minun on tarkoitus tukeutua tehdessäni rakennustapaselostusta. Lähdin tekemään rakennustyöselostuksen pohjalta turhankin tarkkaa selostusta, johon tuhlautui aikaa. Lisäksi kohtasin useita teknisiä haasteita tiedostoja ladatessani, joten tentissä kului aikaa huomattavasti myös tekniseen säätöön. Tämä johti siihen, etten saanut lopullisia vastauksiani jäsenneltyä niin hyvin kuin olisin halunnut.

Kaikesta säädöstä huolimatta, tenttitilaisuus ja varsinkin siitä saadut kommentit olivat minulle hyvin opettavainen kokemus. En ole aiemmin perehtynyt kovin syvällisesti ison maisemahankeen toteutussuunnitelmassa vaadittuihin selostuksiin ja materiaaleihin. Niin tenttiin valmistautumisesta, itse tentistä sekä etenkin tentin palautteesta sain hyvän käsityksen siitä, millaista materiaalia tulisi tuottaa todellista toteutussuunnitelmaa varten ja tämä oppi varmasti vielä syventyy ja auttaa minua eteenpäin niin kurssin suunnittelussa kuin työelämässäkin. Avoimet kysymykset tentin jälkeen saivat vastaukset kootuista kommenteista sekä tentin palautetilaisuudesta Jyrkin ja koko kurssin kesken.

Seuraavaksi kurssilla siirrytään tarkempaan ja teknisempään suunnitteluun, jossa minun tulee tutustua entistä tarkemmin teknisiin rakennusvaatimuksiin ja tekniikkoihin. C.J. Westmanin: Maaperä ja sen toiminta kasvualustana sekä samankaltaiset tarkemmat materiaalit nousevat jatkossa tärkeään rooliin ja helpottavat suunnitelmaa eteenpäin, kun päästään tutustumaan hyvinkin teknisiin ja biologisiin maisema-arkkitehtonisiin ratkaisuihin. Myös rakennustapaselostus ja varsinkin asiakirjaluettelo tulevat ohjaamaan suunnittelua tästä eteenpäin. Rakennustapaselostuksen avulla pystyy miettimään tarkemmin, minkälaisia toimintoja suunnitelman toteutuminen vaatii sen eri osa-alueilla.  Hyvän asiakirjaluettelon avulla hahmottuu paremmin, mitä materiaalia suunnitelmaa varten tulee tuottaa ja, mitkä ovat sellaisia piirroksia tai selostuksia, jotka ohjaavat suunnitelmaa eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla.


Responses
Write your thoughts...Your email will not be published

Comment

Name

Website