Ensimmäiset mietteet

Tämän kurssin teema on erittäin mielenkiintoinen ja olen todella tyyytyväinen, että saan viimeisenä kurssinani osallistua tällaiselle erityiselle kurssille, jonka aikana uskon oppivani vielä paljon.

Olen opintojeni aikana ollut erityisen kiinnostunut siitä, miten maisemarakentamisella voidaan vaalia kestävää kehitystä ja parantaa niin luonnon kuin ihmisenkin oloja. Erityisesti minua kiinnostaa paneutua maisema-arkkitehtuurin avulla vaikeisiin yhteiskunnallisiin sekä ekologisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä sen aiheuttamiin ongelmiin. Aiempien opintojeni aikana olen suorittanut muun muassa Creative Sustainability- maisteriohjelman kursseja, joilla olen oppinut käyttämään erilaisia suunnittelutyökaluja kestävän kehityksen tukemiseksi. Töissäni olen kohdannut haasteita luonnon säilyttämisen sekä parantavan ympäristön rakentamisen välisissä ristiriidoissa sairaalarakentamisen yhteydessä. Lisäksi Green Area Planning kurssilta opin paljon viherrakentamisen haasteista sekä mahdollisuuksista ja Computational Territories- kurssin aikana opin käyttämään uusia laskennallisia lähestymistapoja suunnitteluun.  Tällä kurssilla odotan erityisesti oppivani uusia keinoja paneutua teknisempiin  maisemarakentamisen haasteisiin, joiden avulla pystyy kunnostamaan ympäristöä sekä suunnitelemaan kestäväämpää ympäristöä.

Ennakkotehtävän tekeminen sekä muiden opiskelijoiden esitysten seuraaminen toimi hyvänä avauksena kurssin lisätty luonto- aiheelle. Tehtävä tuntui aluksi hyvin vaativalta, sillä paikan valitseminen piti tehdä hyvin laajalta alueelta. Päädyin valitsemaan Pyhä-Luoston kansallispuiston osittain siksi, että tunnen alueen, mutta myös siksi, että koin alueen hyvin tärkeäksi suojelukohteeksi, jota ihminen kuitenkin jatkuvasti muokkaa. Näin luonnonmukaisen kohteen valitseminen oli kuitenkin haastavaa. Oli vaikea keksiä, miten lisätä luontoa luontoon. Lähdin käsittelemään suojeltavia tekijöitä tunturiluonnossa ja mietin tehtävää siltä kannalta, mitä ihminen voisi lisätä luontoon sitä suojellakseen. Muiden esitysten seuraaminen oli erittäin valaisevaa ja huomasin, kuinka monelta kantilta tehtävää voi lähestyä. Oli mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkia kohteita kukin oli valinnut ja opin paljon kuunnellessani keinoja, joilla kanssaopiskelijat olivat päättäneet lisätä luontoa kohteisiinsa. Kiinnitin erityisesti huomiota melko luonnonmukaisiin kohteisiin, jotka ovat vaarassa tuhoutua tai ihminen on niille jo jotakin tehnyt. Myös kaupunkiympäristöt olivat kiinnostavia, mutta luulen, että itse kuitenkin tulen valitsemaan kohteeni enemmän maaseudulta kuin kaupungista.


Responses
Write your thoughts...Your email will not be published

Comment

Name

Website