Author Archives: Paula

Loppukritiikki

Loppukritiikki järjestettiin kahdessa osiossa, jossa ensimmäisessä työt esiteltiin ja jälkimmäisessä niistä annettiin palautetta. Järjestely on toimiva ja mahdollistaa täyden keskittymisen palautteen vastaanottamiseen, kun oma esitysvuoro ei jännitä. Kritiikki järjestettiin etänä, joten se oli monelle uusi ympäristö ja omalla tavallaan haastava … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arvostelukriteerit – työpaja

Ryhmillä on hyvin samansuuntaisia ajatuksia koskien arvostelukriteerejä. Erityisesti lähteisiin kiinnitetään huomiota, joka kurssilla on tärkeää. Lähteiden käyttö ja oikea ilmaisu on myös työelämässä keskeinen taito, joten sen huomioiminen arvostelukriteereissä on tärkeää. Eroja esiintyy esimerkiksi ryhmien arvosteluperiaatteissa. Osassa ryhmistä ei huomioida … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pohdintaa tentistä 30.3

30.3 järjestetyn tentin pääasiallinen painopiste oli toteutusasiakirjoissa, selostuksien hahmottelemisessa, hankesuunnitelmassa jne. Yleisesti tentti oli opettavainen, sillä useat asiat olivat päässeet unohtumaan tai ne olivat kokonaan uusia. Työn kannalta tentti hieman selkeytti mitä kaikkia piirustuksia tulisi sisällyttää lopulliseen työhön. Tai ainakin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välikritiikki 23.3

Välikritiikki pidettiin etänä 23.3. Jokainen lisäsi Mycourses -alustalle työnsä, lukuohjeet sekä muuta tarpeelliseksi katsomaansa aineistoa. Jokainen arvosteli 4 työtä, joista 2 oli ennalta määrätty ja 2 vapaavalintaista. Aiheet olivat monipuolisia ja useilla ne olivat hiutuneet jo melko pitkälle. Lisäksi olin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Intensiivipäivä 2

Ensimmäinen intensiivipäivä keskittyi luonnonprosesseihin ja luonnon tilaan sekä sen parantamiseen. Toisessa intensiivipäivässä taas käytiin läpi keinoja luonnon tilan ja prosessien tarkasteluun taiteen keinoin. Tulokulma oli kiinnostava ja maisema-arkkitehtuuri-studion kannalta hyvin olennainen. Esimerkiksi luonnontuhopuistossa yhdistyivät hienosti tieto ja taiteelliset keinot. Pilaantuneet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bio-ekstasis

Bio-ekstasis koostui ryhmätöistä ja flipped classroom – tyyppisestä opiskelusta. flipped classroom – metodi yleisesti todettu toimivaksia ja lisää opetukseen muitakin ulottuvuuksia, mitä perinteisessä opetusmallissa ei saavuteta. Itse koen metodin erittäin hyväksi ja helpoksi tavaksi oppia. Ryhmätyöt perustuivat teoksiin, joihin ryhmäläiset … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Intensiivipäivä 1

Intensiivipäivä oli nimensä mukaan intensiivinen, mutta erittäin opettavainen. Luennot olivat ajankohtaisia ja sopivat hyvin kurssille. Lisäksi ne Nostan postauksessani esille ne luennoit, joiden koin olevan minulle hyödyllisimpiä ja mielenkiintoisimpia Luontohaittojen lieventäminen maankäytössä – Terhi Ryttäri Kaupungistuminen ja osaltaan myös kaupunkirakenteen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Maisemarakentaminen – studion aloitus

Mitä kokemusta työssä ja opiskelussa on  suunnittelusta, tiedon hankinnasta ja sen soveltamisesta rakentamisen suunnittelussa tai ympäristöhankkeissa? Työskentelen erässä konsulttitoimistossa ”kestävään” maisemaan liittyvissä projekteissa. Työ keskittyy erityisesti kestävästä ja ekologisesta näkökulmasta toteutettuihin ja suunniteluihin hankkeisiin. Kokemusta näiden töiden kautta on kertynyt ekosysteemipalveluista, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment