Maisemarakentaminen – studion aloitus

Mitä kokemusta työssä ja opiskelussa on  suunnittelusta, tiedon hankinnasta ja sen soveltamisesta rakentamisen suunnittelussa tai ympäristöhankkeissa?

Työskentelen erässä konsulttitoimistossa ”kestävään” maisemaan liittyvissä projekteissa. Työ keskittyy erityisesti kestävästä ja ekologisesta näkökulmasta toteutettuihin ja suunniteluihin hankkeisiin. Kokemusta näiden töiden kautta on kertynyt ekosysteemipalveluista, kestävistä ratkaisuista sekä paikkatietoanalyyseista. Lisäksi työskentely vaatii tiedonhankintaa niin kirjallisista kuin muista lähteistä (mm. paikkatieto).

Koulussa kurssien kautta on tullut tutuksi tiedonhankinta, suunnittelu sekä tiedon soveltaminen rakentamisratkaisuissa. Kuitenkin usein käsitellyt rakentamisratkaisut kandidaattikursseilla ovat keskittyneet yksinkertaisiin ja yleisiin ulkotilan elementteihin kuten kaiteisiin, portaisiin tai luiskoihin (ainakin omalla kohdallani).

Uskon studion olevan minulle erityisen hyödyllinen, sillä koen yhtenä heikkoutenani juuri maisemarakentamisen tekniikan. Perusratkaisut kuten portaat, kaiteet, luiskat ja polut ovat yleisiä kursseilla toistuvia teknisiä kysymyksiä, mutta mistään haastavammista tai erikoisemmista ratkaisuista minulle ei ole kauheasti kokemusta.

Mitä ajatuksia kurssi sinussa herättää ja miten ajattelit lähestyä aihetta omaehtoisesti oppien kurssin kuluessa?

Aihe on mielestäni kiinnostava ja hyvin ajankohtainen. Haluaisin oppia aiheesta lisää ja perehtyä uusiin toimiviin ratkaisuihin ja soveltaa oppimaani tulevaisuudessa. Lähtökohtaisesti olen ajatellut perehtyväni valitsemaani aiheeseen kirjallisuuden ja referenssien avulla. Näitä soveltaen pyrkisin löytämään valitulle kohteelle räätälöidyn ratkaisun.

Erityisesti minua kiinnostaa näiden rakenteiden toimivuus, sillä luennoilla tuotiin esille, että esimerkiksi rakennetuista suojakosteikoista on vain vähän dataa siitä, kuinka ne toimivat ja täyttävätkö ne niille asetetut tavoitteet. Kuitenkaan kurssilla ei perehdytä rakenteiden toimivuuteen, mutta halusin nostaa sen esille sillä tulevaisuudessa uusien sekä vanhojen ratkaisujen toimivuuden kartoittaminen olisi tärkeää. Lisäksi myös itse suunnittelu on mielekkäämpää, jos ratkaisut on todettu toimiviksi.

Mitkä teemat ja näkökulmat kiinnostivat itseäsi eniten aloitustilaisuudessa?

Oma ennakkotehtäväni sijoittui hylätylle louhokselle. Kuitenkin tilaisuuden jälkeen kiinnostavimpia aiheita olivat ne, jotka liittyivät hulevesiin tai vesitöihin.

Erityisesti näkökulma padottujen vesistöjen paremmista ratkaisuista ja kehittämisestä kokonaisuutena, ei vain esim. vaelluskaloille, oli mielenkiintoinen. Olen itse töiden kautta perehtynyt vaelluskaloihin sekä niiden vaatimuksiin vesistöissä, joten aiheen monipuolisempi tarkastelu olisi kiinnostavaa. Lisäksi yleensä vain vaelluskalat nostetaan esille purojen ja jokien kunnostuksien yhteydessä, vaikka alueet ovat tärkeä elinympäristö monelle muulle kasville ja eliölle. Puro- ja jokiympäristön kunnostus ja kehitys voi eliöstön lisäksi mahdollistaa paremmat virkistys- ja harrastusmahdollisuudet myös ihmisille.

 

 

 

 

Posted by Paula

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *