Monthly Archives: kesäkuu 2020

Kurssin yhteenveto

Maisemarakentamisen syventävä studiokurssi on kokonaisuutenaan takana päin, ja tuntuu hurjalta, että noin 400 tunnin työmäärä ja lopputulos jäävät arkistojen kätköihin. Kritiikkitilaisuudesta jäi ryhmällemme ja myös itselleni hyvä mieli erityisesti opponoijien laadukkaiden arviointien vuoksi. Kuten kritiikissäkin ryhmällemme todettiin, olisi työmme kaivannut tiivistämistä. Kommentteihin on itsekin helppo yhtyä, vaikka toisaalta osaan nähdä perusteet myös laajalle aineistolle. Kun kolme opiskelijaa tavoittelevat työstä 15 opintopistettä, on lopputuloksenkin oltava sen tasoinen. Ehkä työmme olisi kuitenkin kaivannut teemakohtaisten painotusten tarkastelua, sillä sellaisenaan raportti on melko analyysikeskeinen.

Kurssin oppimistavoitteet eivät kohdallani täyttyneet mielestäni aivan täysin. Ryhmätyön hyvänä, mutta tässä tapauksessa myös heikkona puolena on se, ettei kaikkea tarvitse tehdä yksin ja itse. Näin ollen useat työn osa-alueet ja tekninen toteutus ei tullut kokemuksen tasolla tutuksi, vaan useita asioita oppi muiden työtä katsomalla tai heidän tietojaan kuulemalla. Koenkin oloni hieman epävarmaksi teknisten ratkaisujen toteuttajana, enkä näillä taidoilla uskaltaisi mitään toimeksiantoa toteuttaa yksin.

Teknisten taitojen puutteita kompensoi kuitenkin kykyni tehdä analyysejä sekä etsiä ja yhdistellä tietoa. Lisäksi koin, että roolini ryhmässä oli pitää huoli aikataulusta ja toimia ikään kuin diplomaattina. Kaiken lisäksi olen ylpeä siitä, että pärjäsin ryhmässämme hyvin. Ihailen ryhmätovereideni intohimoa ja omistautuneisuutta erityisesti teknisiin ratkaisuihin perehtyessä. Sen lisäksi ihailen ryhmätovereideni maisema-arkkitehtonista näkemystä ja kykyä luoda ja nähdä uutta ympäristöä. Koen olevani tutkijaluonne, enkä niinkään suunnittelija. Sen vuoksi tällaiset suunnittelukurssit tuntuvat usein haasteellisista ja olen hyvin tyytyväinen, kun saan toimia taka-alalla ja analyyttisten osuuksien parissa. Koen, että tällä kurssilla menin myös oman mukavuusalueeni ulkopuolelle ja osallistuin kokonaisuuden suunnitteluun tasavertaisesti ryhmätovereideni kanssa.

Ryhmätyö oli hedelmällistä ja se antoi realistisen kuvan siitä, millaista suunnittelutyö todellisuudessa toimistoissa voisi olla. Olin työstämme innoissani, mutta jopa suurempaa innostusta tarjosi muiden kurssilaisten töiden seuraaminen. Kritiikkitilaisuudesta teki mielenkiintoisen toinen toistaan upeammat työt. Kurssin teemaa oli sovellettu monipuolisesti hyvinkin erilaisissa kohteissa, ja erityisesti mieleeni jäivät Veera Soikkelin sekä Rolf Aution laadukkaat kurssityöt. Kyseisiä töitä lukiessa ja tutkiessa tunsin itseni hyvin pieneksi suunnittelijan aluksi, sillä työt oli niin laadukkaasti ja taitavasti laadittu. Päällimmäisenä kurssista mieleeni jäikin ilo siitä, että tämä teema kiinnostaa niin useita opiskelijoita. On hienoa nähdä, kun joku omistautuu työlle koko sydämellään. Samalla toivon hiljaisesti, että löydän myös oman paikkana suunnitteluprojektien taustajoukoissa kokien silti osallisuuden tunnetta lopputuloksiin.

Kurssi oli opettavainen kokemus ajanhallinnan, laajuuden sekä ryhmätyön kautta, ja poikkeuksellisista työolosuhteista huolimatta lopputulokseen voi olla hyvinkin tyytyväinen. Tämän kurssin opit ovat arvokkaita tulevana suunnittelijana, mutta erityisesti myös tulevien kurssien ja diplomityön parissa.