Life wide WAT?

Aiempi WAT-kehityshanke (2016-2020) vahvisti WAT-maisteriohjelman ensiaskeleita nostamalla esiin uusia kehityskohteita, josta selvisi tarve vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä tarpeellisista työelämätaidoista, millaista työtä alalla on ja miten ammatti-identiteetin kehittymistä voitaisiin tukea paremmin WAT:issa.

WAT:in kehityskohtiin vastaa Life Wide WAT –hanke, joka on maisteriohjelman uusi, Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama. WAT:in kehityskohteiden lisäksi Aallon uusi strategia sekä työelämän muutokset ja opiskelun muuttuminen vaativat jatkuvaa maisteriohjelman kehitystyötä, jotka on huomioitu myös kehityshankkeessa. Niinpä hanke kokeilee WAT:in kehityksen lisäksi samalla keinoja, joiden kautta Aalto-yliopiston strategisia teemoja: yrittäjämäistä ajattelua, radikaalia luovuutta ja kestävien ratkaisujen tuottamista. Näin vesiala toimii edelläkävijänä Aallon opetuksen kehittämisessä.

Hankkeen toiminta kietoutuu uuden WAT-projektikurssin ympärille, johon kutsutaan WAT-maisteriohjelman alumneja ja muita nuoria työelämätoimijoita ohjaamaan opiskelijaryhmien ongelmanratkaisua. Projektikurssin lisäksi hankkeessa kehitetään muun muassa WAT:in alumnitoimintaa ja järjestetään tapahtumia työelämätoimijoiden kanssa.

Aallon Life Wide Learning-sivuilta saa lisätietoa Aallon laajuisesta LWL-toiminnasta: https://lifewidelearning.aalto.fi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *