Mitä seuraavaksi?

Ajattelin alkaa tekemään luonnosversiota raporttiini tulevista taulukoista ja ehkäpä myös teksteistä. Laadin työohjelmaani, että kirjoitan raportin, joka koostuu seuraavista osista:

A. Lyhyt selostus omaehtoisesta liikkumisesta ja luontosuhteesta

B. Taulukko eri ikäryhmien motorisista taidoista ja omaehtoisesta liikkumisesta,
taulukosta käy ilmi ainakin seuraavat asiat:

1. eri ikäryhmien motoriset taidot ja mittasuhteet (keskimäärin)
2. mahdollisia tekijöitä, jotka edistävät kyseisen ikäryhmän omaehtoista liikkumis- ta sekä motorisia taitoja
3. mahdollisia tekijöitä, jotka estävät ikäryhmän omaehtoista liikkumista sekä mo- toristen taitojen kehittymistä (sekä mahdollisia ratkaisuja näihin)

B. periaatteet, jonka mukaan tätä tietoa sovelletaan alueelle.

C. suunnitelman vahvuudet ja kehittämisen tarpeet

Voisin alkaa kokoamaan raporttini A ja B kohtia. Arja Sääkslahden kirjan avulla saan täytettyä ainakin taulukkoa 0-8- vuotiaiden osalta. Hasasen väitöskirjan avulla saan täydennettyä kohtia nuorten omaehtoisesta liikkumisesta ja sen haasteista. Voisin lisäksi tutkia löytyisikö kurssilla vierailleelta luennoitsijalta, Noora Pyyryltä, artikkeleja aiheeseen liittyen.

LÄHTEET

SÄÄKSLAHTI, Arja. Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus, 2015.
Hasanen, E. (2017). ” Me ollaan koko ajan liikkeessä”: tutkimus nuorten omaehtoisen liikkumisen muodoista ja merkityksistä tilan kehyksissä. Studies in sport, physical education and health, (261).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *