Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson

Thorbjörn Andersson är en välkänd landskapsarkitekt som utövat landskapsarkitektur sedan 1981. Han skriver om landskapsarkitektur och jobar dessutom som lärare inom ämnet på SLU i Ultuna, Sverige. Han har fått olika bekännelser för sina jobb, bland annat en Prins Eugene medalj av Kungen av Sverige. Thorbjörn Andersson berättar om sitt yrkesmässiga liv under en föreläsning för Landezine i Ljubljana, Slovenien, i maj 2019.

”Jag har alltid velat planera offentliga platser eftersom jag växte upp på sjuttiotalet, då man blev lärd att alltid sträva mot att göra världen till en bättre plats”. 

Andersson berättar att parker, torg och gator är sådana salgs platser där vi lever vårt vardagliga liv, platser han vill vara med och planer, utforma och påverka. Landskapsarkitektur blev det yrke han valde för detta ändamål. Andersson skulle studera ungefär en termin tänkte han och förklarade för sina lärare att om de bara kunde ge honom sina bästa råd skulle han klara sig. Men det visade sig att det inte är så enkelt. Man kan inte beskriva och utöva landskapsarkitektur utgående från en lista på tio punkter. Eller kanske man kunde göra det men mina tio budord skulle inte vara desamma som dina tio eftersom vi alla ser världen med olika ögon. Då Andersson började utöva landskapsarkitektur i praktiken och själv föreläsa om ämnet fick han ta emot liknande frågor som hans jälv ställt sina lärare. Han har påmints om frågan till och från genom sitt yrkesmässiga liv och ville försöka utforma en lista på tio olika punkter som han själv försöker hålla som riktlinjer i sitt arbete som landskapsarkitekt.

Jag har samlat dessa tio begrepp från föreläsningen i en lista nedan. Begreppen är på engelska, som i den ursprungliga föreläsningen.

The big idea. Utforma en huvudidé och håll dig till den.

Listen to the site. Lyssna på området, dess historia och annat den har att berätta.

Large scale. Skissa i en stor skala för att du inte ska tappa bort dig i små detaöjer och desig i det skedet då du ännu skall fokusera på idéer.

Borrowed landscape. Ta in den omgivande landskapet i det landskap du jobba med.

Easy touch. Gör inte onödigt stora förändringar, jobba inte bort från det som redan finns, jobba med det.

Generous sizes. Arkitekter måste ofta utgå från människans storlek då de arbetar, speciellt inomhus. Inom landskapsarkitekturen bör man däremot komma ihåg att utomhus bör allting generellt vara större för att ge en effekt.

Design with dusk. Jobba med skymningen, det är en viktig del av dygnet då saker och ting ser väldigt annorlunda ut än vid ljus och mörker.

Levels. Höjdskillnader, ta vara på de möjligheter höjdskillnader skapar.

Mind the edges. Det är längs med kanterna var människor vill vara. Exempelvis ett öppet plaza, människor vill vistas vid kanterna för att se vad som försiggår i mitten.

Re-use. Återanvänd.

Föreläsningen med dessa tio punkter väckte mitt intresse och jag tyckte att detta var värt att fokusera på i min lilla studie samt presentation av Thorbjörn Andersson. Eftersom vi alla är unika har vi naturligtvis alla vårt unika arbetssätt. Och för en studerande inom landkspsarkitektur finns väl ingte som är mer värdefullt än att ta del av erfarna landskapsarkitekters främsta råd.


Videon av föreläsningen som hölls av Thorbjörn Andersson i Ljubljana, Slovenien i maj 2019 kan hittas på Landezines hemsida på följande adress: https://landezine.com/10-notions-on-landscape-architecture-thorbjorn-andersson/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *