Lähiö 2072 – loppuseminaari

Katso video osoitteesta:

https://www.youtube.com/watch?v=8-Hy-nDeLns&feature=youtu.be

LÄHIÖT KUNTOON YHTEISTUUMIN
LÄHIÖ 2072 –HANKKEEN LOPPUSEMINAARI TIISTAINA 10.6.2014 klo 15-18
Miten korjata lähiöitä niin, että ratkaisut ovat pitkällä tähtäimellä järkeviä, ja asukkaiden tämänhetkiset toiveet täyttyisivät? Lähdetään ulos turvallisista lokeroista ja tehdään ennakkoluulottomasti rajat ylittävää yhteistyötä. Vaalitaan unelmia ja etsitään tulevaisuusmyönteisiä ratkaisuja. Onko tässä alku uudelle korjauskulttuurille?
Tule kuulemaan, katsomaan ja keskustelemaan Lähiö 2072 –hankkeen loppuseminaariin miten osallistavaa muotoilua on hyödynnetty koko Suomea koskettavaan haasteeseen tiistaina 10. kesäkuuta 2014 klo 15-18 Nuorten toimintakeskus Luuppiin (Ostostie 4, Kontula, Helsinki). Tervetuloa!
Sähköinen ohjelma on ladattavissa osoitteessa: http://issuu.com/lahio2072/docs/lahio2072-loppuseminaarikutsu 

Posted by Tero

Uncategorized - Leave a comment

Kohti yhteistoimintamallia

Lähiö 2072 piti viimeisen pajan Kuntatalossa 11-12.2.2014. Teemana oli Yhteisöllinen Lähiökehittäminen. Tarkoituksena oli luoda katsetta Lähiö 2072- yhteistoimintamallin kokoamiseen, ja hankkeessa kokeillun toiminnan jatkuvuuteen ja sovellettavuuteen.

Osallistujina olivat hankkeelle jo tutut kumppanit, alueaktiivit ja asukkaat. Isännöitsijänä toimi Kuntaliitto. AVE Mellunkylä! -pilotin opit kerrattiin ensimmäisen päivän esityksissä, ja toisena päivänä kiertävät ryhmät keskustelivat syksyn pilottien teemoista, joita esittelivät Aalto Living Places/Muotoilu, Helsingin Energia ja Vahanen Yhtiöt. Paljon on tehty ja koettu: Konkreettisista kokeiluista on löytynyt aihioita jatkotoimintaan sekä yritys- että vapaaehtoistoiminnan puolella.

Lähiö 2072 tähtää keväällä hankkeen raportointiin ja tulosten paketointiin. Päätösseminaari järjestetään 10.6.2014 Kontulassa. Seminaari on myös yksi Kontulan 50-vuotisjuhlavuoden “50” tapahtumista.

Posted by Tero

AVE Pilotit , Lähiö 2072 -tapahtuma , Uncategorized - Leave a comment

Kontulan Aika- näytelmä

Kävimme katsomassa Kansallisteatterin Reittejä Kontulaan- projektissa yhteistyönä syntyneen Kontulan Aika -näytelmän. Kansallisteatterin yleisötyössä teatterilaiset jalkautuivat Kontulaan erilaisten työpajojen ja taiteellisen tekemisen merkeissä. Näytelmässä esiintyivät Kontulalaiset, ja pääosassa Kontula itse.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Kontulan monikerroksisuutta oli tavoitettu loihtimalla näkyjä menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta unen ja fantasian keinoin. Silti yksittäiset näkymät olivat varsin toden makuisia. Vierailimme metroasemalla, koulussa, kirjastolla, ostarilla, pihatalkoissa ja kelkkapuistossa. Samaan aikaan humoristisessa ja vakavassa näytelmässä saatiin onnistuneella tavalla nivottua ihmisten tarinoita laajaan kokonaiskuvaan.

Erilaiset lähiöhankkeetkin saivat kevyesti “kyytiä”, kun talkoiden ohessa pohdittiin, mitä mikäkin hanke oli oikeastaan alueella tekemässä.  Tutkijoille näytelmä herätti siten monenlaista ajateltavaa, kun saatiin ikäänkuin pilkahdus siitä puheesta, jota käydään työpajojen ja keskustelutilaisuuksien ulkopuolella. Asukkailla voi olla pelko siitä, että epäkohtien julkituominen saa julkisen vallan käyttämään karkeaa vasaraa niiden korjaamiseen. Toisaalta näkyi epätietoisuus siitä, miten ja millä tavalla erilaisiin hankkeisiin kannattaisi osallistua vai kannattaako ollenkaan. Jos vaikka tulee sanotuksi jotain, mikä myöhemmin hävettää.

Kontulan Kelkkapuisto ja näytelmässäkin esille tuotu Rakkauden Temppeli.

Tulevaisuusnäyssä maailma oli jälleen kerran kutistinut, ja alati tiivistyvä kaupunkirakenne oli jo nielaissut Kontulan sisälleen ajat sitten. Laajemmin Kontulan Aika-näytelmä tuntuikin ilmentävän huolta juurettomuudesta, että ihmiset eivät enää muistaisi, mistä ovat tulleet, ja että Kontulasta tulisi epä-paikka.

Kontulan ostarilla vierailleen Batmanin läsnäolo näytelmässä toi mieleen Hectorin Asfalttiprinssin (1973):

“Batman, ethän auttaa vois
kun meidän linnat myydään pois”

Kritiikki ja uhkakuvat teknologian ylivallasta ja äärirationalismista onkin jo kautta vuosikymmenien jatkunut teema. Elinympäristön arvojen puolustaminen tuntuukin loppumattomalta tehtävältä, se on supersankarin mittasuhteisiin yltävä sarka. Toisaalta vaikuttaa siltä, kuin yksittäisellä ihmisellä ei olisi muuta keinoa vaikuttaa mittaviin ympäristöä muokkaaviin hahmottomiin ja henkilöitymättömiin voimiin, kuin vedota kuvitteelliseen supersankariin. Näytelmän Batman tosin paljastuu “vain” inhimilliseksi ihmiseksi, mutta samalla syntyi vaikutelma kytevästä (kapina?)hengestä, jostain Batmaniakin alkuvoimaisemmasta. Kenties Helsingin lepakkoluola löytyy Itä-Helsingistä, Mellunkylän alkusuolta.

Reittejä Kontulaan -blogi

Posted by Tero

Uncategorized - Leave a comment

Yhteistoiminnallinen lähiökehittäminen

Kommenttipuheenvuoron esitys on katsottavissa täällä.

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen asettama Remonttiryhmä kuuli Lähiö 2072 -hanketta kokouksessaan, joka käsitteli lähiökorjaamista aiheesta “Asukkaat ja prosessit”. Viestimme oli, että keskeisimpänä haasteena on kulttuurinen muutos, jonka myötä lähiökorjaaminen perustuu tasavertaiseen yhteistoimintaan. Yhteistoiminnallinen lähiökehittäminen edellyttää muutosta monella tasolla. Tästä näkökulmasta Lähiö 2072 -hanke kuvaa lähiökehittämisen yhteistoimintamallin, joka julkaistaan 10.6.2014 hankkeen loppuseminaarissa. Tässä vaiheessa voimme jo muotoilla tärkeimpiä teemoja, joita lähiökorjaamisen kannalta tulisi pohtia.

Miten asukkaat muuttuvat käyttäjistä toimijoiksi?

Suomalaiseen rakentamisen ja asumisen kulttuuriin juurtunut selkeä kahtiajako – ammattilaiset ovat itseoikeutettuja toimijoita ja asukkaat passiivisia käyttäjiä – tulee murtaa, jotta resurssien uudelleenjako tulee mahdolliseksi. Lähtökohtaisesti kaikki asukkaat – nykyisten asukasaktiivien kuten hallitusten ja talotoimikuntien jäsenten, alueseurojen aktiivien ja muiden ohella – tulee valtuuttaa toimijoiksi, jotka luovat suosiolliset edellytykset lähiökorjaamiselle ja –kehittämiselle sekä tarjoavat kokemustietoa ja vapaamuotoisia resursseja. Tarvitaan merkittävä massa asukkaita, joilla on riittävä ymmärrys asumisen kehittämisen mahdollisuuksista, jotta he osaavat vaikuttaa lähiympäristönsä ja –alueensa asioihin, tilata hankkeita ja osaltaan olla niitä toteuttamassa.

Miten ammattilaiset omaksuvat vuorovaikutteisen roolin?

Korjausrakentamisen perinteisiin hyvyyden mittareihin – aikataulu- ja kustannusraamien pitäminen ja teknisen työn laatu – tulee lisätä kyky vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen avulla ammattilaisen asiantuntijuus tulee asukkaalle merkitykselliseksi, prosessi virtaviivaistuu ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Miten moniääninen prosessi hallitaan?

Moniäänisyyden vuoksi ei ole olemassa yhtä ainoaa prosessia tai ratkaisua, joka pätisi jokaiseen lähiöön tai taloyhtiöön. Lähiökorjaamisen ja –kehittämisen prosessin tulee joustaa tilanteen mukaan, jotta saadaan olemassa olevat resurssit hyötykäyttöön.

Visiosta käytännön toimenpiteisiin

Remonttiryhmä kaipasi konkreettisia toimenpiteitä, joista mm. pilotoinnin yhteydessä kokeiltua taloemäntä- ja isäntätyyppistä koulutusta erityisesti sen mahdollisuutena aktivoida asukkaita pidettiin hyvänä. Myös Talojana sai kannatusta kyetessään kokoamaan “talon tarinaa” asukkaiden näkökulmasta. Kaarikujan 5:n esimerkki 27% kaukolämpösäästöistä ja mahdollisuus 5-10% säästöihin ilman rakennusteknisiä toimenpiteitä sai Remonttiryhmän miettimään kuinka erityisen tärkeää on kokonaistoimenpiteet.

Tärkeintä Lähiö 2072 -hankkeessa on jatkossa paketoida käytännön kokemuksemme syksyn pilotoinnissa, oppimme ja näkemyksemme sellaiseen muotoon, että muutkin ne voivat ymmärtää. Haasteena on vallalla oleva perinteinen uuden rakentamisen kulttuuri. Esim. kysymys asukastiloista synnytti Remonttiryhmässä välittömästi keskustelua uusien tilojen rakentamisesta pihapiiriin tai alueelle. Vanhaa ja käytettyä ei osata arvostaa, vaan se on lähtökohtaisesti “kakkoslaatua”. Lähiö 2072 -hankkeessa on tutkittu mm. yhteistilojen käyttöä vuosikymmenien saatossa. Olisi tärkeää kiinnittää huomiota olemassa olevien resurssien mahdollisuuteen, koska tilojen käyttö muuttuu ajan kuluessa eikä mikään nykyinen ratkaisu ole toimiva enää ylihuomenna. Siksi on turhaa tehdä uutta vaan olisi tärkeää muokata nykyiset vajaa- ja tyhjäkäytöllä olevat yhteistilat (kylmäkellarit, varastot, käytöstä unohtuneet tilat jne.) asukkaiden kanssa heille sopivaan käyttöön.

Kaiken kaikkiaan kyse on ennen kaikkea asennemuutoksesta, jossa arvostetaan olemassa olevia resursseja – olkoon ne taloja, yhteistiloja, pihoja, metsiä, ostareita tai ihmisiä eri osaamisineen – ja muokataan niiden pohjalta paras mahdollinen ratkaisu ko. tilanteeseen. Avaintekijänä voisi olla palveluliiketoiminta, minkä avulla voi tarttua inhimilliseen ja moniulotteiseen tekemiseen. Palveluliiketoiminta ei tee olemassa olevaa teknistä osaamista tai teknis-fyysisiä toimenpiteitä tarpeettomaksi. Kyseessä on ennen kaikkea maailman katsomista toisesta näkökulmasta ja sen muuttamisesta paremmaksi paikaksi miellyttävien palvelujen avulla.

Posted by Katja

Uncategorized - Leave a comment

AVE-Mellunkylä: taloemäntä- ja isäntäkoulutuksen päätös

Syyskuussa alkanut, Diakonissalaitoksen D-aseman ja taloyhtiöiden tiloissa järjestetty Taloemäntä- ja isäntäkoulutus on saatu päätökseen.

Koulutukseen kuului syksyn aikana 14 erilaista tapaamista ja tilaisuutta. Koulutus alkoi Diakonissalaitoksen järjestämällä valmennuksella ja jatkui Vahasen ja Helsingin Energian järjestämillä esittelyillä. Taloyhtiöiden tiloja lähemmäksi meidät vei ekskursio taloyhtiöiden lämmönjakokeskuksiin, sekä 5.11. järjestetty Kahvirundi, jossa Isännät ja Emännät pitivät pannua lämpimänä, kun korjausrakentamisen ja energiapalveluiden ammattilaiset kiersivät taloyhtiöiden vieraina. Talojana-työkalulla pyrittiin luomaan konkreettisempi jälki keskusteluista ja väline taloyhtiöiden suunnitelmien tueksi. Tärkeintä kuitenkin lieni tutuksi tuleminen ja uusien epämuodollisten kanavien ja verkostojen luominen taloyhtiöiden välillä.

Ehdittiin käydä myös aluefoorumilla ja vietiin terveisiä asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen Remonttiryhmälle. Remonttiryhmän sihteeri, yliarkkitehti Harri Hakaste kuuli asukkaiden ja Lähiö 2072-hankkeen jäseniä 2.10. järjestetyssä pajassa. Ministeri taas vieraili Mellunkylässä 15.10., mm. jakamassa Mestoilla-videokilpailun palkinnot, mutta ehti kuulla myös isäntien terveiset.

Paljon on kehitettävää, ja toimintaa voisi tasapainottaa vieläkin lähemmäs itse asukkaita ja asukkaiden omaa osaamista: Taloemännät ja isännät ovat varsin pystyvää porukkaa!

AVE-Mellunkylä pilotti päättyy varsinaisesti 15.12., ja Lähiö 2072-hanke jatkaa tuloksien kokoamista.

Itse D-asema jatkaa toimintaansa kuten ennenkin:

https://www.hdl.fi/fi/toiminta/kansalaistoiminta/1596-roottori2

 

Posted by Tero

AVE Pilotit , Uncategorized - Leave a comment

Johtoryhmän kokous 2.10.

Huom! Lähiö 2072 -johtoryhmän kokous järjestetään keskiviikkona 2.10. klo 16-17 Kontulassa.

Posted by Tero

Uncategorized - Leave a comment

Kontufestarien 2013 “Elämän Biisit”

AVE Mellunkylä! pilotit esittäytyivät Kontufestareilla 24.8.2013. Paikalla oli myös “Elämäsi Biisi” -taulu, johon festarikävijät saivat lisätä oman suosikkinsa. Taulu toimii aloituksena syksyllä tehtävälle Mellunkylän Aikajana-työlle. Varsinkin kun Kontulan ensimmäiset kerrostalot täyttävät ensi vuonna 50 vuotta, on hyvä ottaa katse taaksepäin!

Kappaleet lisättiin vuodelle, jolloin ne koettiin tärkeiksi. Tässä ei oltu kovin tarkkoja, tärkeintä kuitenkin oli että kappaleita saatiin taululle! Taulun katselu kirvoitti monia muistoja vierailijoissa: Muisteltiin Jimi Hendrixin kuolemaa, vähälle huomiolle jäänyttä Pekka Strengiä, Eppu Normaalin keikkaa 1980-luvun puolivälissä tai pitkiä yhdessäelon vuosia. Vinyyliaikana levyjä saatettiin ostaa vaikka ei ollut omaa soitintakaan; kulutettiin kaverin neulaa.

Katse taaksepäin on toki myös katsetta tulevaisuuteen tai ainakin nykyhetkeen. Nuorison äänikin tuli voimakkaasti esille, ja vaikka “elämän biisi” voi vielä joskus muuttuakin, monilla oli siitä vahva näkemys jo nyt. Paikallisempaa väriä edustavat Notkea Rotta ja Retale, kansainvälisempää kastia taas Justin Bieber. Selvä ykkössuosikki ainakin nuoremmille oli Cheek, varsinkin kappale “Timantit on Ikuisia”.

Klikkaamalla allaolevaa kuvaa voit tarkastella festarilaisten lisäämiä kappaleita. Jana on käännetty toisinpäin, jotta tekstit mahtuisivat paremmin tietokoneruudulla.

Alla on vielä taulukko, jossa biisit ovat aikajärjestyksessä. Olemme parhaamme mukaan yrittäneet jäljittää kappaleiden alkuperäisen julkaisuvuoden ja esittäjän. Jos esittäjää ei oltu nimetty, on esittäjän nimi useimmiten jätetty tästä listasta pois. Silloin listaan on pyritty laittamaan nimenomaan alkuperäinen julkaisuvuosi, vaikka se ei ehkä viittaisikaan tarkoitettuu esittäjään. Toki kappaleilla on usein tunnetuimmat esittäjät.

Apuna on ollut Wikipedia ja Suomen Äänitearkiston tietokanta.

Taululla käytiin laittamassa noin 150 tarraa. Muutamassa tapauksessa teksti oli niin epäselvää, ettei kappaletta voinut lisätä.

Kontufestarivieraiden 2013 Elämän Biisit julkaisuvuoden mukaan:

Charles Chaplin: Smile 1936
Liljankukka (säv. T. Kärki) 1945
Tapio Rautavaara: Reissumies ja Kissa 1949
Kuolleet Lehdet (mm. Olavi Virta) 1951
Rock’n’Roll Music (Chuck Berry?) 1957
Pikku Midinetti 1958
Vanhan Veräjän Luona 1959
Vihreät Niityt 1961
The Beatles: She Loves You 1963
Katri-Helena: Puhelinlangat Laulaa 1964
Rolling Stones: Satisfaction 1965
The Beatles: In My Life 1965
The Beatles: Help 1965
Viulunsoittaja Katolla 1965
Jimi Hendrix: Hey Joe 1966
Jimi Hendrix: Hey Joe 1966
Procol Harum: Whiter Shade of Pale 1967
The Beatles: All You Need is Love 1967
Rööperiin mä Kaipaan Niin 1967
Jimi Hendrix: Foxy Lady 1967
Merisairaat kasvot 1967
The Doors: People are Strange 1967
Iron Butterfly: In-a-Gadda-Da-Vida 1968
Kolmatta Linjaa Takaisin 1968
Fredi: Kolmatta Linjaa Takaisin 1968
Santana: Albatross 1968
(Tapani Kansa) Kuljen Taas Kotiinpäin 1969
My Way 1969
CCR: Proud Mary 1969
Whole Lotta Love 1969
My Way 1969
Moody Blues: A Question of Balance 1970
Yes: Time and a Word 1970
Pekka Streng ja Tasavallan Presidentti: Sisältäni Portin Löysin 1970
Deep Purple: Speedking -89 1970
The Beatles: Let it Be 1970
Deep Purple: Strange Kind of Woman 1971
Stairway to Heaven (Led Zeppelin) 1971
Erna Tauro (säv.): Syyslaulu 1972
Rautavaara: Credo 1972
Hector: Mandoliinimies 1972
Badding: Paratiisi 1973
Hector: Meiran Laulu 1973
Kirka: Varrella Virran 1973
Juice: Einarin Polkupyörä 1974
Elvis Costello: What’s So Funny About Peace, Love & Understanding 1974
Juice: Marilyn 1974
Rush: Finding my Way 1974
Juice Leskinen: Afroditen poika 1974
Lynyrd Skynyrd: Sweet Home Alabama 1974
Pink Floyd: Wish you were Here 1975
Juice: Syksyn Sävel 1975
Tapani Kansa: R-A-K-A-S 1976
Tapani Kansa: R-A-K-A-S 1976
BCR: I Only Want to Be With You 1976
AC/DC: LetThere Be Rock 1977
Iggy Pop: Passenger 1977
Syyssonaatti (1978?) 1978
(Tuomari Nurmio) Valo Yössä 1979
Juokse Villi Lapsi 1980
Moottoritie on Kuuma 1980
Pelle Miljoona: Moottoritie on Kuuma 1980
Bob Dylan: Saved by the Blood of the Lamb 1980
Moottoritie on Kuuma 1980
Leevi and the Leavings: Onnelliset 1980
Billie Jean 1982
Mikko Alatalo: Ajolähtö 1982
Eppu Normaali: Jackpot 1982
Ismo Alanko: Levottomat Jalat 1982
Ratsia: Tulen Saalis/Punainen Kyynel 1982
Paula Koivuniemi: Aikuinen Nainen 1982
Junnu Vainio: Sellaista Elämä On 1983
Skrewdriver: White Power 1983
Bryan Adams: Summer of 69 1984
Eppu Normaali: Nyt Reppuni Jupiset Riimisi Rupiset 1984
Dingo: Levoton Tuhkimo 1984
Madonna: Into The Groove 1985
Eppu Normaali: Vuonna 1985 1986
The Smiths: Panic (1986) 1986
Don’t Worry, Be Happy (Bobby McFerrin) 1988
Sä Surun Pyyhit Silmistäni Pois 1988
Robert Plant: Ship of Fools 1988
Cure: Disintegration 1989
Rafaelin Enkeli 1990 (Pekka Ruuska) 1990
Petra: Creed 1990
Depeche Mode: Personal Jesus 1990
Guns’n’Roses. You Could Be Mine 1991
Los Lobos: Beautiful Maria of My Soul 1992
Pure Mua (Meiju Suvas) 1992
Technotronic: Move This 1992
Pantera: Walk 1992
Haddaway: What is Love 1993
Kingston Wall: The Real Thing 1994
Eläkeläiset: Humppaa Tai Kuole 1995
Nick Cave: Are You the One that I’ve Been Waiting For 1997
Wicked Love [WASP?] 1997
(Bomfunk MCs: Freestyler) 2000
Hux Flux: Bring Your Own BIOS 2001
Apulanta: Muistijäljet 2001
Notkea Rotta: Pöhinää 2002
Mariska: Rajaton 2004
Motörhead: Whorehouse Blues 2004
Ice Cube: Why we Thugs 2006
Muse: Knights of Cydonia (2010) 2006
Jarabe de Palo: Dejame Vivir 2007
Irina: Pokka 2007
Maria Lund: Sekaisin 2008
Juha Tapio: Kaksi Puuta 2008
Lady Gaga: Dance in the Dark 2009
Cheek: Mitä Tänne Jää 2009
Cheek: Mitä Tänne Jää 2009
Blacky: Armastus 2009
Justin Bieber: Baby! 2010
Jukka-Poika Kylmästä Lämpimään 2010
Jenni Vartiainen: Missä Muruseni On? 2010
Five Finger Death Punch: Bad Company 2010
Dr. Dre: I Need a Doctor 2011
Tom Waits: Satisfied 2011
Kate Bush: 50 Words for Snow 2011
Retale: Peksi ja Masa 2011
Jukka Poika: Silkkii 2011
Retale: Peksi ja Masa 2011
Notkea Rotta: Paluu Betoniin 2012
Jukka Poika: SiideriPissis 2012
One More Night (Maroon 5?) 2012
Muse: Madness 2012
Justin Bieber: Boyfriend 2012
Skyfall (Adele?) 2012
Riku Torkkeli: Sido Mut Sun Sydämeen 2012
Cheek: Sokka Irti 2012
PMMP: Tytöt 2012
Justin Bieber: That Power 2013
Isac Elliot: First Kiss 2013
Isac Elliot: New Way Home 2013
Isac Elliot: New Way Home 2013
Justin Bieber: All Around the World 2013
Cheek: Timantit on Ikuisia 2013
Cheek: Timantit On Ikuisia 2013
Cheek: Jossu feat Jukka-Poika 2013
Elastinen: Loppuviikko 2013
One Direction: Best Song Ever 2013
Avicii: Wake me Up 2013
Jessie J: Wild 2013
Jonna Tervomaa: Minä Toivon 2013
Cheek: Timantit on Ikuisia 2013
One Direction: Best Song Ever 2013
One Direction: Best Song Ever 2013
Cheek: Timantit on Ikuisia 2013
Cheek: Timantit on Ikuisia 2013
Prinsessa Ruusunen Pahan Noidan Pauloissa trad
Katri Helena: Taivas on Sininen (?)

 

Posted by Tero

AVE Pilotit , Idea , Lähiö 2072 -tapahtuma - Leave a comment

MESTOILLA -videokilpailu 12-19-vuotiaille nyt käynnissä

MESTOILLA-videokilpailu 12-19-vuotiaille kutsuu näyttämään Mellunkylän mestat!

MESTOILLA on 12-19-vuotiaille nuorille suunnattu videokilpailu, joka järjestetään 12.8-27.9.2013. Kilpailun ideana on kuvata omia videoita Helsingin Mellunkylässä, Suomen suurimmassa lähiössä. Aiheena voi olla mestat tänään, menetetyt mestat tai mestat tulevaisuudessa. Osallistua voi 1-4 hengen ryhmässä. Pääpalkintona on 200 euron stipendi. Kilpailun tavoitteena on saada nuorten ääni kuuluviin niin Mellunkylän lähidemokratia-työssä kuin alueen pitkän tähtäimen kehittämiseen korjausrakentamisen yhteydessä. Kilpailu järjestetään osana Aalto-yliopiston Lähiö 2072 –tutkimushankkeen Mellunkylässä tapahtuvaa kokeilua, jossa luodaan esimerkki yhteisöllisestä lähiökehittämisestä.

MESTOILLA-kilpailun järjestävät Aalto-yliopisto, Vetoa ja Voimaa Mellunkylään, ja Kelaamo elokuvayhteisö. Yhteistyökumppaneina ovat Helsingin yhteislyseo, Vesalan yläasteen koulu, Nuorisoasiainkeskus ja Kontulan kirjasto.

Kilpailun tuomaristona toimivat toiminnanjohtaja Larri Helminen (KontuKeskus Ry), TV-tuottaja Santtu Luoto (lukuisia tuotantoja, mm. Uutisvuoto), projektipäällikkö Tero Santaoja (Helsingin kaupungin Lähiöprojekti) ja hallituksen puheenjohtaja Risto Vahanen (Vahanen Oy).

Linkit:

MESTOILLA Facebookissa
Kilpailun ohjeet ja säännöt
Mellunkylän alueportaali
Lähiö 2072 –hankkeen blogi

Posted by Katja

Uncategorized - Leave a comment

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen: Lähiöiden kehittämisessä uusi vaihde päälle

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen aikoo kiinnittää erityistä huomiota lähiöihin ja niiden korjaamiseen ympäristöministeriön 27.6.2013 julkaiseman tiedotteen mukaan. Ministerin kehottaa miettimään samanaikaisesti nopeita keinoja ja pitkän tähtäimen strategioita lähiöiden kehittämisessä.

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen on hyvin samoilla linjoilla Aalto-yliopiston koordinoiman Lähiö 2072 -hankkeen kanssa. “Viitasen mukaan lähiötalojen korjaukset on kytkettävä koko lähiön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen: korjaamisesta on saatava suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan korjausrakentamisen pitkä kaari.” Olemme Lähiö 2072-hankkeessa kehittämässä keinoja korjausrakentamisen tueksi ja pilotoimme näitä ensimmäisen kerran Helsingin Mellunkylässä syksyllä 2013 luodaksemme esimerkin yhteisöllisestä lähiökehittämisestä.

Ministeri nosti eriarvoistumisen ehkäisemisessä keskeisiksi kysymyksiksi tasa-arvoisuuden, yhteisöllisyyden ja osallistumisen oman asuinalueen kehittämiseen. Juuri näiden kysymysten äärellä mekin olemme, kun järjestämme 12-19-vuotiaille videokilpailun, jonka avulla he voivat kertoa “mestoistaan” sekä niihin liittyvistä kokemuksista ja toiveista. Kokeilemme myös taloisäntä ja -emäntäverkostoa, jonka avulla taloyhtiöt voivat yhdistää voimansa kiinteistöjen korjaamisessa ja samalla maalailla yhteisiä visioita asuinalueensa kehittämiseksi Mellunkylän miltei 200-vuotta pitkän aikajanan äärellä.

Tervetuloa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen tutustumaan Mellunkylään!

Lisätietoja syksyllä 2013 Mellunkylässä tapahtuvasta pilotoinnista näistä linkeistä:
– Taloisäntä ja -emäntäverkosto
– MESTOILLA-videokilpailu 12-19-vuotiaille

Posted by Katja

Uncategorized - Leave a comment

ARA:n Peltosaari-raportti julkaistu

Irene Väkevä-Harjulan toimittama raportti Riihimäen Peltosaaren
asuinalueen kokonaisvaltainen uudistaminen on julkaistu ja ladattavissa ARA:n sivuilta.

“Raportti on syntynyt Peltosaari-projektin, Peltosaari Parlamentin, Riihimäen kaupungin viranhaltijoiden sekä projektin rahoittajien ja kumppanien yhteistyönä. Siinä kerrotaan omakohtaisista kokemuksista, syntyneistä innovaatioista ja malleista sekä arvioidaan projekti-tyyppisen kehittämisen vahvuuksia ja haasteita.”

Aiempia Peltosaareen liittyviä raportteja:

Lähiön uudistaminen Riihimäen Peltosaaressa

Miten kehittää lähiötä? Tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, Metropolin laidalta

Peltosaari on kerrostalovaltainen kaupunginosa Riihimäellä, lähellä rautatieasemaa. Peltosaarta alettiin rakentamaan 1973.

Peltosaaren kaupungin Peltosaari-projektin sivut Riihimäen kaupungin web-sivuilla.

Peltosaari Kartalla (Google Maps)

Posted by Tero

Uncategorized - Leave a comment