Kiiskisaarenpuisto omin silmin

Esittelen artikkelissani Tampereen Ranta-Tampellaan sijoittuvan Kiiskisaarenpuiston. Puisto sijoittuu historiallisesti merkittävän teollisuuskokonaisuuden viereen alueelle, josta on rakentumassa urbaania työpaikkojen ja asumisen aluetta. Puiston on suunnitellut Maanlumo Oy. Työn tilaajana on ollut Tampereen kaupunki. Tilaukseen on sisältynyt alueiden käsittelyä laajemmin kuin vain Kiiskisaarenpuiston osalta; tavoitteena on ollut luoda rakentuvalle kaupunginosalle rantojen, siltojen, puistojen ja aukioiden kokonaisuus. Kiiskisaarenpuisto sijoittuu Näsijärven rannan ja korkeiden kerrostalojen väliin jäävälle rantapuistovyöhykkeelle. Alue on kokonaisuudessaan vesistötäyttöaluetta. Puisto toimii sekä alueen asukkaiden kokoontumispaikkana että tärkeänä virkistysalueena kaupungin pohjoisosalle.

Puiston läpi voi kulkea leveämpää väylää tai rannan muotoja noudattelevaa, puupintaisilla terassialueilla levähtelevää kapeampaa väylää pitkin. Väylien väliin sijoittuu istutusalueita, joilla vuorottelee nurmi-/niittypinnat ja istutusalueet. Suunnittelussa on mahdollistettu pääsy rantaviivan läheisyyteen, veden äärelle. Väylien linjaukset ja rajautuminen omaksi kokonaisuudekseen suhteessa rakennusmassoihin ja niiden yksityisyyttä ilmentäviin tiloihin on onnistunutta; maisemassa aukeava järven selkä on läsnä eikä sen mahtipontisuutta ole lähdetty toistamaan tai peittelemään. Suunnitteluun on sisältynyt rantapuiston lisäksi kortteleiden väliin sijoittuva kaista, johon on sijoitettu palvelevia toimintoja, mm. leikki- ja oleskelutiloja. Kaistan osalta suunnitelmaa ei ole noudatettu ja toteutus poikkeaa merkittävästi alueen muotokielen selkeydestä ja värien harmoniasta.

Materiaalivalintojen eleettömyys antaa tilaa maisemalle; ei kilpaile eikä haasta. Leveämmän väylän mitoituksellista massiivisuutta on kevennetty sijoittamalla nupukivikaista asfalttipinnan ja viheralueen väliin. Kivet on siirretty kohteeseen Hämeenkadulta, raitiovaunujen alta ja niiden sileäksi hioutunut pinta tuo näkyväksi tässä uudessa, nopeasti rakentuneessa kaupunkitilassa, Tampereen historian.

Kohteen muotokieli, materiaali-, väri- ja kasvivalinnat noudattelevat tämän päivän kansainvälistä rantarakentamisen suuntaa. Siitä on kuitenkin tunnistettavissa tekijänsä kädenjälki, joka on ajanhermolla ja jopa askeleen edellä, rohkeassa eleettömyydessään. Ratkaisuissa ja valituissa materiaaleissa on huomioitu ekologisuus. Jonkinasteisena kompastuskivenä on kuitenkin olleet kasvivalinnat; niissä ei kaikilta osin ole huomioitu kasvien ominaisia kasvutapoja, kokoa ja kulutuksen kestoa.

Alueelle on melko rajalliseen tilaan onnistuneesti sijoitettu tilaa toiminnalle ja pysähtymiselle alleviivaamatta mitään. Henkilökohtaisesti arvostan suunnittelua, jonka perimmäinen tarkoitus ei ole kerätä kannuksia tai rakennuttaa monumentteja synnyttäjälleen vaan mahdollistaa elämää kaikessa kirjavuudessaan; toimia jalustana ja ponnahduslautana käyttäjiensä elämyksille ja sen Kiiskisaarenpuisto meille mahdollistaa, tyylikkäästi.

Kuva Maanlumo