Maiseman välitila – Kiasman näyttely

Blogi 8.11.

 

 

Rakennamme muistoja painamalla mieleen kuvia hetkistä, jotka puhuttelevat meitä tavalla tai toisella. Nämä kuvat kertovat kuitenkin vain sen, mitä jo tiedämme. Ne asiat, joita emme tunnista tai osaa katsoa haihtuvat silmissämme, kadoten välitilaan. Seuraavat suomalaiset taiteilijat käsittelevät teoksiensa aiheissa maiseman sisään kytkeytyneitä, henkilökohtaiseksi kokemiaan teemoja, joita yhdistää katseelta piiloutuminen. Tämä näyttely paistaa valoa niihin pimeisiin nurkkiin, joita emme muuten huomaisi. Näyttelyn valokuvateokset ovat sidottuja paikan kontekstiin, ympäristön prosesseihin, kulttuuriin sekä aikaan.

Toisen polven käsitteellinen ympäristötaiteilija, Petri Kaverma, on tehnyt useita teoksia julkisiin tiloihin ja sitä kautta pyrkinyt luomaan vuoropuhelua teosten ja niiden fyysisen ja sosiaalisen ympäristön välille. Teokset SEPARATOR, OPUS I, BEIJING (2008) sekä OPEN SPACE SCULPTURES -teossarja (2011) haastavat perinteisen tavan tulkita maisemaa havainnollistamalla positiivisen ja negatiivisen tilan väliin jäävää abstraktia tyhjää välitilaa, jota tarkastelemalla on mahdollista saavuttaa uusi ymmärrys näkemästään. Kaverman taiteen oivallisuus piilee keinoissa pukea fyysiseen muotoon maiseman unohdetut, tyhjät tilat, jota ei nähdä tai haluta tulla nähdyksi. Teos AUTONÄYTTELY (2020) riisuu autourheilun maskuliinisen ulkokuoren poistamalla siitä liikkeen ja äänen, jättäen näkyviin vain sen jäljet, jotka kuvattuna pystysuorasti ilmasta paljastaa toiminnan todellisen luonteen. Kun liike hidastuu, pysähtyy tai katkeaa, se muistuttaa meitä väistämättä ajan lopusta – tai kuolemasta. Kaverman tyyli jättää tilaa mielikuvitukselle ja haastaa katsojaa löytämään merkityksiä hänen töistään.

Näyttelyn toisessa osassa valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo käsittelevät töissään kansanperinteissä säilyneitä tarinoita, vanhoja runoja sekä kansantieteellisiä keräelmiä puiden ja metsien kulttuurisesta ja henkisestä merkityksestä aiemmille sukupolville, meidän esivanhemmille. Yhteisteos PUIDEN KANSA kertoo vanhasta suomalaisesta luonnonuskonnosta, joissa puilla nähtiin olevan jumalten kaltaisia merkityksiä ja niiden nähtiin toimivan maanpäällisen ja tuonpuoleisen elämän yhteyden välittäjinä. Puita kunnioitettiin kuten ihmisiä, ja niistä voitiin ennustaa tulevia tapahtumia sillä ihmisen kohtalon koettiin olevan sidoksissa tiettyihin puihin. Se mitä puulle tapahtui, tapahtuu myös sitä kunnioittavalle ihmiselle. Kirjan julkaisun yhteydessä 1997 järjestetty valokuvanäyttely on jälleen nähtävissä Kiasmassa. Kuvat pyhistä lehdoista, säilyneistä uhripuista ja karhunkallohonista tuovat kaukaiselta tuntuvan mytologian 2000-luvulle.

Maiseman välitilat -näyttely tekee näkymättömästä näkyvää, antaen äänen äänettömille kertomuksille. Taiteilijoiden töiden kautta pääset tutustumaan maiseman omaan tarinaan.