Maisemarakentamisen syventävän kurssin loppupohdintaa

Maisemarakentamisen syventävän kurssin loppupohdintaa

Osaamistavoitteet / henkilökohtaiset oppimistavoitteet

Tein kurssityön Heini Vuorelman kanssa, ja meillä oli sekä yhteisiä että henkilökohtaisia tavoitteita kurssille. Meitä molempia kiehtoi kurssin aihe itsessään, ja lisäksi ilmastonmuutokseen ja tulevaisuuteen liittyvät seikat toimivat lähtökohtina työssämme. Halusimme oppia veden puhdistamiseen liittyvistä rakenteista, niiden virkistysarvoista, visuaalisista näkökulmista, sekä ottaa huomioon vahvasti sen että maamme sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla.

Yhteisissä tavoitteissa onnistuimme hyvin. Kokosimme kattavan lähtöaineiston, josta poimimme tietoa tukemaan työtämme. Tässä vaiheessa meillä oli energiaa kerätä tietoa, ja osallistuimme viikoittain ja säännöllisesti ohjauksiin. Teimme raporttiin osion, jossa käsitellään aihettamme.

Päädyimme tekemään tarkemmin rajatut alueet itsenäisinä töinä, eli Heini teki Kyläsaaresta ja minä Koivusaaresta tarkemman työn.

Aiheen valinta

Runsasluminen talvi ja kurssin teema synnyttivät aiheemme: lumilogistiikan ja lumitilat tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Aihe kiinnosti mm. kaavoituksen, hulevesien, vedenpuhdistuksen, lumen kuljetuksen kannalta. Valikoimme kohteemme hyvin tarkkaan, ja kävimme aiheesta keskustelua ohjauksessa. Kuitenkin koen, että saimme kritiikkiä juuri kohteiden valitsemisesta meren rantaan: meiltä kysyttiin miksi emme valinneet sen sijaan jotakin sisämaan kohdetta.

Missä onnistuit, missä et, miksi? 

Haukkasin kevään kurssikattauksessa aivan liian suuren palan, sillä olin kevään jälkeen aivan poikki. Juuri niinkuin kurssin alkumetreillä oli varoteltu: ei kannata ottaa kahta studiota samaan aikaan. Päätin jääräpäänä tehdä juuri niin, ja sen päälle ottaa kaksi muuta kurssia ja tehdä töitä. Pidin ensimmäiset kolme kuukautta kevätlukukaudesta exceliä elämästäni, jotta kerkeän tehdä kaiken, ja niin kerkesinkin. Se kuitenkin kulutti energiat, ja huhtikuussa aloin jo olemaan niin väsynyt että mitään lukemastani ei jäänyt päähän, ja kaikki minkä halusin muistaa jouduin kirjoittamaan ylös. Muuten ei ollut toivoakaan että muistaisin yhtään mitään seuraavana päivänä. Haluan kuitenkin valmistua joskus, joten päätin jatkaa kursseja enkä keskeyttää, vaikka monesti kävi mielessä.

Onnistuimme aiheen valinnassa, lähteiden valinnassa ja niiden käsittelyssä ja olimme todella innoissamme aiheesta. Into säilyi, mutta koin etten päässyt omassa suunnitelmassa sille tasolle kuin olisi kuulunut, saati sitten keksiä innovatiivisia ratkaisuja itsenäisesti ja rohkeasti. Se jääköön seuraavaan studioon. Koen että koulumotivaationi on korkealla, mutta asiaa on liikaa jolloin joka ikinen asia kärsii. Alitin tällä kurssilla oman osaamistasoni, tiedostan sen.

Mitä valmiuksia sinulla on laatia maisemarakentamisen teknisiä suunnitelmia ja hankkia suunnittelussa vaadittavia tietoja? 

Tiedonhaku onnistuu, mutta hyvin vaikeaa oli löytää referenssien kunnollisia piirustuksia. Visualisointeja löytyi helposti, mutta esim. leikkauksia tai detaljeja oli hyvin hankala löytää. Koen että tarvitsen paljon harjoittelua teknisten kuvien piirtämisessä.

Miten lähestyisit sellaisen rakennus/ympäristöhankkeen teknisiä suunnittelutehtäviä, joista sinulla ei ole itselläsi suorempaa kokemusta tai erityisasiantuntemusta?

Etsisin ensin aineistoa liittyen aiheeseen, referenssejä jotka sopisivat suunnittelutehtävään, tutkisin lait, määräykset, rakennusjärjestykset, tarkemmat kunnan rakennusvalvonnan ohjeet, sekä alueeseen liittyvät eri kaavatasot. Tekisin analyysin alueesta (maisema, historia). Konsultoisin eri alojen ihmisiä tarvittaessa.

Lopuksi 

Olen tyytyväinen siihen, millä innolla lähdin tekemään ja tutkimaan kurssin aihetta, mutta pettynyt siihen miten vähän opin. Opitut asiat eivät vain pysyneet päässä. Olen tyytyväinen siihen että olen lähempänä valmistumista, mutta en siihen millä tyylillä sitä teen.

 


Responses
Write your thoughts...Your email will not be published

Comment

Name

Website