Puolivälimietteitä

The Miroir d’eau (Water Mirror) in Bordeaux is the world’s largest reflecting pool, covering 3,450 square metres (37,100 sq ft). Located on the quay of the Garonne in front of the Place de la Bourse, it was built in 2006.[1] Michel Corajoud, Bordeaux, France

Viimeisestä päivityksestä onkin näemmä vierähtänyt hetki. Hyvistä aikeista huolimatta tiheämpi kirjoitustahti ei ole oikein realisoitunut, aika on ollut todella kortilla. Nyt kun kurssi on edennyt yli puolenvälin ja teknisempi suunnitteluvaihe alkamassa, on korkea aika päivittää ajatuksia myös tänne.

Omalta osaltani suunnittelutyön sisällön rajaus on osoittautunut kovin haastavaksi. Olen kuitenkin alusta asti pitäytynyt samassa suunnittelualueessa, jota jo varhaisessa vaiheessa mietin. Joskus on hyvä asettaa rajoituksia itselleen, varsinkin kun muutoin koko tehtävänanto on itse määriteltävissä. Siinäpä on kyllä ollutkin haastetta – rajata työn sisältö mielekkäästi, ja siten, että esitettävien teknisten ratkaisujen perusteltavuus säilyisi.

Olen päätynyt työssäni kaksijakoiseen lähestymistapaan. Toisaalta käsitellään ja puhdistetaan erityisesti liikennealueiden hulevesiä, mutta toisaalta pyritään luomaan kaupunkitilaa, jossa vesi on elementtinä läsnä. Konseptuaalisena ajatuksena oli monikäyttöinen tila, jonka ilme muuttuu sadetilanteiden mukaan. Esteettisenä lähtökohtana on eräänlainen minimalismi; haluan välttää ylenpalttisen runsasta materiaalivalikoimaa ja keskittyä sen sijaan tyhjän ja avaran tilan tuottamaan vaikutelmaan. Suodatettu vesi on osa tätä sommitelmaa, mutta muodonato on muutoin vielä vaiheessa. Olen käyttänyt aikaa valmistelemalla suunnittelutyötä tukevaa konseptikuvausta, sillä kirjoittaminen tuntuu usein auttavan kokonaisuuksien hahmottamisessa. Suunnitelmakonseptiani kuvailen näin:

Suunnitelman päämääränä on kaupunkiympäristössä tapahtuvaa vesienhallintaa korostava maisema-arkkitehtoninen kokonaisuus, joka muodostaa aukiomaisen kaupunkitilan Sörnäisten rantatien ja Hanasaaren B-voimalaitoksen välisellä alueella sijaitsevalle, nykyisin paikoituskäytössä olevalle kentälle. Suunniteltava ympäristö toimii samalla porttina laajaksi viheralueeksi muodostettavalle Hanasaaren alueelle Sörnäisten rantatieltä lähestyttäessä. Teknisenä päämääränä on käsitellä alueen hulevesiä osana ympäristötaideteosmaisen hahmon saavaa sommitelmaa. Keskeisenä suunnitteluperiaatteena on hyödyntää puhdistettuja hulevesiä kaupunkikuvallisesti kiinnostavalla ja jälkiteolliseen kontekstiin luontevasti sointuvalla tavalla.

Suunnitelman tavoitteet ovat kaksijakoisia: yhtäältä painotetaan tutkivaa otetta tiealueilta kulkeutuvien hulevesien puhdistamisessa ja laadun analysoinnissa; toisaalta tarkoitus on muodostaa elämyksellinen maisema-arkkitehtoninen tila, jossa veden avulla luodaan monikäyttöistä kaupunkitilaa. Suunnitelmassa hulevesien laatua seurataan reaaliaikaisesti ja ympäristön tila tuodaan näkyväksi hienovaraisesti toteuteulla valaistuksella. Avara, aika ajoin veden valtaamaksi  jäävä aukio on paitsi tapahtumakäytön mahdollistavaa pinta-alaa, myös kannanotto kantakaupungissa yhä harvainaisemmaksi käyvän rakentamattoman tilan puolesta. Tarkoituksena ei ole ratkaista laajan alueen ongelmia, vaan pilottihankemaisesti havainnollistaa kaupunkialueilla tapahtuvan vesien puhdistusprosessin mahdollistamia kaupunkikuvallisia ulottuvuuksia.

Monikäyttöisillä alueilla saadaan hulevesien hallinnalle valjastetut alueet kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön, jolloin heille pystytään tarjoamaan useampia hyötyjä. Tätä työtä varten valittu suunnittelukohde on kaupunkirakenteelliselta sijainniltaan keskeinen, ja sijaitsee esimerkiksi ulkoilmatapahtumien kannalta otollisella paikalla. Välittömässä lähiympäristössä ei juuri ole asuinrakennuksia, joten monikäyttöisyyden osalta voidaan ottaa huomioon mahdollisuus alueen käytölle erilaisissa ulkoilmatapahtumissa. Vesienhallinnan integrointi osaksi tapahtuma-aukiota tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin hydrologisia prosesseja ja käyttää vesielementtejä osana maisema-arkkitehtonista sommitelmaa.

***

On hankalaa, kun edessä on paljon asioita, joiden suunnittelusta ei ole aiempaa kokemusta, aikaa on rajallisesti ja kuitenkin haluaisi päätyä vaikuttavaan lopputuloksen. Jostain täytyy aina karsia, tehdä päätöksiä ja yrittää pysyä niissä. Lähdemateriaalin löytäminen on myös kaavailemieni vesiaiherakenteiden osalta osoittautunut hieman haastavaksi, mutta olen nyt viimeinkin päätynyt jokseenkin varteenotettavien lähteiden (sic) äärelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *