Oppimistavoitteita ja mietteitä tutkielman aihevalinnasta

Kurssin tematiikan kannalta kiinnostavaa on pohtia sitä, millaisia muotoja fyysisen ympäristön vaikutus on tuonut kulttuuriin ja siitä juontuviin päivittäisiin toimintatapoihin. Millaisia keinovalikoimia nämä erityispiirteet ovat luoneet paikalliseen arkkitehtuuriin ja ympäristösuunnitteluun? Alanko-maiden erityisolosuhteissa luonnonolosuhteiden hallinta on ollut aivan keskeisessä roolissa, joka osaltaan on luonut myös kiinnostavaa, omista olosuhteistamme poikkeavaa arkkitehtuuria ja maisemasuunnittelua.
Kaupunkiympäristöt kiinnostavat minua erityisesti, sillä niissä arkkitehtuurin ja maiseman väliset rajapinnat ja vuorovaikutussuhteet ovat tiiveimmillään. Mielikuvani Alankomaiden korkeatasoisesta ja omintakeisesta kaupunkisuunnittelusta kaipaakin tuekseen analyyttista pohdintaa siitä, mitkä tekijät ovat suunnittelua ohjanneet ja – ennen kaikkea – olisiko meillä jotakin opittavaa? Mielikuvani on se, että luonnonolosuhteet ovat näillä alavien maiden alueilla pakottaneet jo paljon aikaisemmin pohtimaan kysymyksiä, jotka ilmastonmuutoksen myötä ovat tulossa meillekin ajankohtaisiksi. Erityisesti kaupunkialueilla hulevesien hallintaan liittyvät kysymykset ovat keskeisiä ja itseäni kiinnostavia.
Itse olen erityisen kiinnostunut holistisesta näkökulmasta, jossa painottuisivat teknisten ratkaisujen yhdistäminen taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoiseen maisema-arkkitehtuuriin. Omissa olosuhteissamme tällaisia lähestymistapoja on ollut vielä nähtävissä kovin vähän; olkoonkin että suunta onkin hiljalleen muuttumassa. Uskoisin, että vesistöjen kesyttämisen tematiikkaan pakon edessä harjaantunut kulttuurinen tietämys on kursssin kohdemaissa auttanut saavuttamaan suunnittelussa tason, jossa välttämättömät tekniset ratkaisut ovat hioutuneet osaksi esteettisesti miellyttävää, useammastakin näkökulmasta onnistunutta kokonaisuutta. Näin pakon edessä toteutettu fyysinen ympäristö ei näyttäytyisi kauniina ainoastaan insinöörin maailmankatsomuksen omaaville, vaan samanaikaisesti loisi toiminnallisesti pätevää, esteettisesti miellyttävää ympäristöä.
Tällaisia mielikuvia. En tiedä, vastaavatko odotukseni korkeasta suunnittelun tasosta kaikilta osin todellisuutta, mutta olen tällä kurssilla ottamassa selvää tästä.
Tutkielman aiheena minua kiinnostaa kaupunkilaisten keskinäisten vastentahtoisenkin kohtaaamisten rajapinta – siis katu. Miten keskimääräinen kaupunkikatu on jäsennelty, millaisia elementtejä se pitää sisällään? Miten ratkaisut poikkeavat omistamme, ja onko niistä mahdollista varastaa konkreettisen muodon saavia ajatuksia, jotka toteutettuina istuisivat omaan kulttuurikontekstiimme tarpeeksi saumattomasti? Miten luonnonolosuhteet ovat vaikuttaneet katujen fyysisen olemuksen kehitykseen? Arkkitehtuurin rooli on myös luonnollisesti tässä kontekstissa aivan keskeisessä asemassa.
Katujen olemuksessa on mielestäni keskeistä liike. Pahimmillaan katu voi olla kuin Kallion ja Töölön väliin jäävä Helsinginkadun pätkä, joka autoliikenteen dominanssin aiheuttamassa virikkeettömyydessään saa kävelijän kiristämään tahtiaan määränpään saavuttaakseen.
Itseäni kiinnostaa siis kysymys siitä, mitä kaikkea katu voisi olla ja kuinka se voisi palvella yhteiskunnallista koherenssia ylläpitävänä voimaantumisen ja reflektion paikkana? Millä keinoilla katu muuntuu pikaista siirtymää kannustavasta tunnelista pysähdyspaikaksi? Miten näitä kysymyksiä on maisema-arkkitehtonisin keinoin ratkaistu kurssin kohdealueen kaupungeissa?
Henkilökohtaisesti en jaksaisi enää yhtään kuunnella lässytystä siitä, että emme täällä Suomessa voi tehdä sitä tai tätä koska ilmasto ja luonteenlaatu. Kyllä voidaan ja on tehtykin.
Kiteyttäen siis; toiveenani on löytää kurssin kohdealueilta suunnitteluratkaisuja, jotka kaupunkitiloiksi muuntautuneina paitsi tukisivat käyttäjiensä hyvää elämää ja keskinäistä myötätuntoa, myös vastaisivat luonnonolosuhteiden mukanaan tuomiin perusvaatimuksiin. En tiedä, löytyykö niitä, mutta ainakin idealisti itsessäni nosti taas päätään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *