Alun ajatuksia ja maastokäynti

Maanantaina 26.9. oli ensimmäinen välikritiikki, jossa kommentoitiin lyhyesti työohjelmia. Silloin minulla ei vielä ollut tiedossa paikkaa, jonne teen suunnitelmani. Kritiikissä minulle heitettiin ajatus useammasta paikasta, jotta pystyn tutkimaan tarkemmin yhteyksiä ja liittymiä ympäristöön sekä paikan soveltumista muihin toimintoihin. Tämä sai ajatukseni ehkä hieman myllerrykseen, koska jotenkin minulla oli ollut vahva visio yhdestä paikasta ja yhdestä suunnitelmasta. Pohdittuani ajatusta useammasta paikasta päädyin siihen. Se kuulosti monimuotoisemmalta suunnittelutehtävältä, joka tulee varmasti haastamaan minua.

Kritiikin jälkeen perehdyin tarkemmin japanilaiseen filosofiaan ja törmäsin sattumalta japanilaiseen tapaan katsoa, luokitella ja elää elämää elementtien kautta. Elementit jotka me, suomalaiset tunnistamme ovat maa, vesi, tuli ja ilma. Japanilaisessa kulttuurissa elementtejä on viisi. Niiden yhteisnimitys on godai 五大, joka tarkoittaa viittä mahtavaa tai viittä suurta. Nämä viisi elementtiä ovat:

地 [chi] = maa – perustukset, vapaus, itsepäisyys. Edustaa kovia objekteja, kuten kiviä.

水 [sui] = vesi – neste, virtaavuus, muodottomat asiat, joustavuus, muuntuvuus. Ympäristöön sopeutuminen.

火 [ka] = tuli – Voima, intohimo, energia, motivaatio.

風 [fū] = tuuli – Kasvu, vapaus, liikkumisen mahdollisuus, avoin mieli.

空 [kū] = tyhjyys –  Voi tarkoittaa myös taivasta. Rajaton tila, hengellisyys, luovuus.

Ajatuksena on luoda viisi erilaista, jokaisen elementin mukaan suunniteltua tilaa. Tässä vaiheessa päätin myös muokata työsuunnitelmaani vastaamaan uutta ideaani.

Kävin perjantaina 30.9. maastokäynnillä, tutkimassa mahdollisia suunnittelualueita. Tutkittuani ensin millaisia luonnon/ulkotilan tarjoamia puitteita jokaisen eri elementin oma suunnittelualue tulee sisältää, päädyin Espoon Matinkylään. Halusin, että paikat ovat melko lähekkäin toisiaan, yhden suuremman alueen sisällä, jotta niistä muodostuu kokonaisuus. Alla nopea havainnollistava kartta paikoista, joihin päädyin. Toki on vielä mahdollista vaihtaa paikkoja, mutta tähän hetkeen nämä tuntuivat parhaimmilta.