Vanhan kandiohjelman opiskelijoiden siirtyminen uuteen kandi- tai maisteriohjelmaan

Vanhasta kandidaatin tutkinnosta voi valmistua 31.10.2016 asti. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Riippuu opintojesi tilanteesta. Jos saat vanhan kanditutkinnon valmiiksi ajoissa (ja vanhan DI-tutkinnon valmiiksi 31.10.2017) niin ei hätää. Tutkintoa voi hakea, kun kaikki vaadittavat suoritukset ovat opintotietojärjestelmä Oodissa.

Jos tiedät jo tässä vaiheessa, että et ehdi tehdä vanhaa kanditutkintoa valmiiksi määräaikaan mennessä, kannattaa alkaa varautumaan siirtymiseen ajoissa. Voit hakea tutkintorakenteen vaihtoa jo ennen lokakuuta 2016 lomakkeella, joita saa opintopalvelupisteistä. Käytännössä dekaani päättää, siirretäänkö sinut uuteen tutkintorakenteeseen ennenaikaisesti. Muutamissa kuulemissani tapauksissa dekaani on suhtautunut nihkeästi tutkintorakenteen ennenaikaiseen vaihtoon, mutta epäilisin, että vaihto onnistuu sujuvammin viimeistään keväällä 2016.

Joka tapauksessa jos tiedät, että joudut siirtymään vanhasta kandidaatin tutkinnosta uuteen kandidaatin tutkintoon, sinun tulee alkaa ajoissa miettiä, mitä opintoja saat luettua tutkintoon. Uuden tutkinnon rakenne on muotoa

  • Perusopinnot 65-70 op
  • Pääaine 50-55 op
  • Kandityö 10 op
  • Sivuaine 20-25 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 25-30 op.

Suorittamasi kandivaiheen opinnot lyödään tähän rakenteeseen siinä vaiheessa, kun valmistut uudesta kanditutkinnosta. Kannattaa myös alkaa tutkia, mitä kursseja sisältää se uuden kandin pääaine, johon siirryt.

Seuraavaksi tarkastellaan niitä opiskelijoita, jotka saavat vanhan kandin tehtyä ennen määräaikaa ja siirtyvät uuteen maisteriohjelmaan. Korkeakoulu on linjannut, että vanha kandidaatin tutkinto tulisi olla valmis kevään 2016 loppuun mennessä. Näin taataan se, että korkeakoulu ehtii käsitellä kaikki kandidaatiksi valmistuvat. Lisäksi keväällä valmistuminen helpottaa maisteriopintojen aloittamista, kun kandikursseja ei jää roikkumaan syksylle. Jos kuitenkin sattuisi niin, että saisit jonkun kurssin suoritetuksi viime tipassa ennen siirtymäaikaa, niin ei hätää. Korkeakoulu kykenee tarvittaessa lyhyessäkin ajassa hyväksyttämään haetun kandidaatin tutkinnon vielä lokakuussa, mikäli näitä hakemuksia ei ole ylenpalttisesti.

Käytännössä siirtymisen vanhasta kandista uuteen maisteriin pitäisi tapahtua luontevasti. Voit jatkaa siinä uudessa maisteripääaineessa, joka lähinnä vastaa opiskelemaasi vanhaa kandipääainetta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *