Kandipalautteen tuloksia ja mahdollisuus vaikuttaa

Viime vuoden Kandipalautekyselyn tulokset on julkistettu. Aalto-yliopisto sai heikoimmat pisteet kaikista suomen yliopistoista. Kandipalautteen tulokset ja vastausprosentti vaikuttavat suoraan yliopistojen rahoituksen jakoon. Dekaani Marquis tuskaili viime maanantain ENG-korkeakoulun johtoryhmän kokouksessa, että puutteita oli ihan samoissa asioissa kuin viime vuonnakin.

Tein ENG-korkeakoulun suurimmista puutteista kyselyn, johon voit vastata tästä. Kyselyssä voi siis antaa kirjallista palautetta yliopistomme kehittämiseksi. Aion esitellä kyselyn tuloksia 1.6. järjestettävässä korkeakoulumme opetusfoorumissa, minkä lisäksi käymme tulosten avulla keskustelua korkeakoulumme johdon kanssa kehitystoimenpiteistä. Toivoisin siis mahdollisimman paljon vastauksia!

Olen koonnut tähän joitain poimintoja Kandipalautekyselyn tuloksista.

Aalto ENG, 222 vastaajaa

 • Puolet ottanut opintolainaa
 • 5 % isoja taloudellisia huolia
 • 82% miehiä
 • 83% harrastaa liikuntaa
 • 41% osallistuu aktiivisesti ainejärjestön tai ylioppilaskunnan toimintaan
 • ENGin opiskelijat olivat Aallosta tyytyväisimpiä elämäänsä (8,27/1-10)
 • 70% mielestä opetus oli pääosin laadukasta
 • 46% ei tyytyväinen opetusmenetelmiin
 • 17% ei ole sitä mieltä, että opetushenkilöstö on ollut valmis kuuntelemaan opiskelijoiden kysymyksiä ja huolenaiheita myös opetustilanteiden ja vastaanottoaikojen ulkopuolella.
 • 42% mielestä ei ole ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun.
 • 54% olisi kaivannut lisäohjausta opinnoissa suuntautumiseen
 • 57% mielestä ei riittävää ohjausta harjoittelupaikan löytymiseen
 • 24% oleskellut ulkomailla opintojensa aikana
 • 76% mielestä myönnetyt opintopisteet eivät ole vastanneet työmäärää
 • Vähiten tyytymättömiä opinto-ohjelman tarjoamiin vaikuttamismahdollisuuksiin (25%)
 • 56% ei ole kokenut saaneensa tarpeeksi palautetta opettajilta
 • 51% opettajilta saatu palaute on auttanut opinnoissa
 • Määrätietoisimmat (6,9/1-10) mutta myös vähiten sinnikkäät opiskelijat (5,36/1-10). Paras koettu hyvinvointi (6,85/1-10)
 • 58,4% mielestä valmistumisen viivästyminen johtui jostain syystä.  Näistä 39 %:n mielestä valmistumisen viivästyminen johtui opintojen ohjauksen puutteesta, 64 %:n mielestä kurssien aikatauluista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *