Näkökulma: Istumisesta aiheutuvat taloudelliset ja kansanterveydelliset ongelmat

 

Nykyaikainen yhteiskuntamme toimii istumisen voimalla. Suuri osa ajatustyöstä tehdään tietokoneella istuen, matkat paikkojen A ja B välillä taitetaan joko autossa tai bussissa istuen, ja vapaa-aikaa vietetään television tai tietokoneen ääressä istuen. Pitkäaikaisen istumisen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti yksilön terveyteen, ja täten kulttuuriimme kuuluva jatkuva istuminen vaikuttaa myös kansanterveyteen.

Helsingin Sanomien artikkelin ’Näin ammatti vaikuttaa syöpäriskiin’ 1 mukaan istuminen aiheuttaa nykyään jo enemmän työperäisiä syöpiä kuin kivipöly, asbesti, ja kemikaalit. Tämän lisäksi Helsingin Sanomien artikkelin ’Suomalaiset jämähtivät paikalleen’ 2 mukaan runsaan istumisen terveysriskeihin kuuluu muun muassa ylipaino, metabolinen oireyhtymä, kakkostyypin diabetes, sydän- ja verisuoni sairaudet, rasvamaksa, rinta- ja paksusuolisyöpä, sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat. Näiden samojen tautien ja ongelmien hoitoon käytetään paljon julkista rahaa, kun taas niiden ehkäisyyn istumisen vähentämisellä ei ole olemassa julkisia kannustimia.

Lääketieteellisessä julkaisussa ’The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases’ 3 ja siitä kirjoitetussa Guardianin artikkelissa 4 todetaan liikkumattomuuden maksaneen vuonna 2013 globaalisti 67.5 miljardia dollaria. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikkumattomuudesta aiheutuvien sydänkohtausten, sepelvaltimotautien, kakkostyypin diabetesten, rintasyöpien ja paksusuolen syöpien kuluja.

Monissa kehittyneissä maissa on alettu rahallisesti tukemaan uusiutuvan energian tuottamista ajatuksena vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näissä samoissa kehittyneissä maissa on myös tunnistettu istumisesta aiheutuvat kansanterveydelliset ja taloudelliset ongelmat, mutta tosin kuin hiilidioksidipäästöihin, istumisen haittojen ehkäisyyn ei ole aktiivisesti yritetty puuttua. Väitän, ettei istumakulttuurimme murtamiseen riitä pelkkä tieto istumisen haitoista, vaan muutokseen vaaditaan joko konkreettinen tukijärjestelmä joka kannustaa yrityksiä puuttumaan jatkuvaan istumiseen, tai uusia teknologian mahdollistamia tapoja työskennellä ilman pitkäaikaista istumista.

Viitteet:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *