Työsuunnitelma

 

Työsuunnitelma

– Ikiliikkujat –

 

Ilkka Helkavaara

Tuomas Ylipiha

Valtteri Vaskikari

Patrik Holopainen

Henri Siltala

 

Lähtökohta

Tietotyön yleistyessä ihmiset ovat tottuneet työskentelemään pitkiä aikoja samassa asennossa, tavallisesti istuen. Pitkäaikaiset staattiset asennot kuten istuminen ja myös huonossa asennossa seisominen aiheuttavat pitkällä aikavälillä ongelmia selkävaivoista sydänsairauksiin. Istuessa keho menee lepotilaa, mikä heikentää verenkiertoa ja siten myös aivojen veren saantia ja keskittymiskykyä. Projektimme tavoitteena on kyseenalaistaa jatkuva istuen työskentely ja kehittää vaihtoehtoisia työtapoja sekä motivoida parempien työtapojen käyttöä ja käyttöönottoa.

 

Rajaus ja asiakkaat

Esitetty ongelma ulottuu koko yhteiskuntaan: varsinaiset ongelmat ilmenevät vasta vanhemmalla iällä, mutta työskentelytapoja on tärkeä muuttaa jo ennen ongelmien alkamista ja suuret muutokset istumakulttuuriin on helpoin toteuttaa jo varhaiskasvatuksessa. Rajaamme projektimme asiakkaaksi yritykset ja kohderyhmäksi yrityksen työntentekijät. Pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka parantavat yksilöiden keskittymiskykyä sekä ajatustyön tehokkuutta. Työn tehokkuus ja työergonomia kiinnostavat työnantajia, sillä työntekijöiden tehottomuus ja sairastelu merkittäviä kulueriä.

 

Tässä projektissa emme keskity lisäämään ihmisten hikiliikuntaa vaan tarkoitus on keskittyä siihen noin kahdeksan tunnin ajanjaksoon, jolloin työntekijä työskentelee päivätyönsä parissa. Myös varhaiskasvatus vaatii nykyisen tietämyksemme mukaan hyvin erilaisen lähestymistavan: aikuisten työntekijöiden motivointi poikkeaa lasten motivoinnista. Keskitymme siis motivoimaan aikuisia työntekijöitä kohti terveellisempiä työtapoja.

 

Projektin tavoite

Meidän tavoitteena on kyseenalaistaa nyky-yhteiskunnan istumiseen liittyvät normit ja käytännöt ja löytää kurssin puitteissa ratkaisu liikaistumiseen tuotteen, palvelun tai konseptin muodossa. Emme oleta, että seisominen tai täysi istumattomuus ovat lopullisia ratkaisuja vaan yksi tavoite on nimenomaan tutkia, selvittää ja perustella vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Koska projekti on vielä melko aikaisessa vaiheessa emme ole vielä rajoittaneet lopullista ratkaisua yksittäiseksi tuotteeksi tai palveluksi, vaan annamme sen kehittyä protoilun ja pöhinän myötä.

 

Tiedonkeruu

Kehitimme jo ensimmäisen tapaamisen aikana systeemin joka yhdistää tiedon keruun ja blogin päivittämisen. Viikoittain keräämme projektin sen hetkisiin ongelmiin liittyvää tietoa ja julkaisemme uuteen tietoon perustuvia artikkeleita blogissamme. Esimerkiksi ensimmäisen viikon aikana ryhmän jäsenet perehtyivät istumisen eri haittavaikutuksiin, ja kirjoittivat blogipostauksia valitsemistaan haittojen osa-aiheista. Käyttämällä systeemiämme saamme blogiimme tasaisesti uusia postauksia, ja postausten muuttuvat aiheet antavat hyvän kuvan projektin etenemisestä.

 

Projektissa on kaksi keskeistä tutkimusaluetta. Ensimmäinen on löytää vaihtoehtoisia tapoja istumiselle ja selvittää niiden vaikutukset työtehoon, keskittymiseen ja hyvinvointiin. Toinen keskeinen tutkimusalue on selvittää kuinka saada aikaan muutos jo vakiintuneisiin työtapoihin ja motivoida ihmisiä muutokseen.

 

 

Projektimme kuumimpia aiheita tällä hetkellä (10.02) ovat:

 • Pitkäaikaisen istumisen vaikutus keskittymiskykyyn
 • Flow-tilan säilyttäminen liikkumisesta huolimatta
 • Kannustimet uusien tapojen muodostamiseen
 • Yksilölliset kokemukset taukoliikunnasta/seisomisesta

 

Kurssimääräajat ja niiden työajat

 

Ryhmämme tekee yhdessä pääasiassa perjantaisin. Mahdolliset yksilötyöt tehdään erillään perjantain yhteistapaamisesta.

 

 

Mikä? Milloin tehdään? Arvioitu aika? (tunti)
3.2. Ensimmäinen esitys: mikä on ongelma, kuka käyttäjä tai hyödyntäjä, mitä teemme seuraavaksi 3.2. 2
24.2. Toinen esitys: mitä opittiin protoaihiosta saadusta palautteesta, mitä teemme seuraavaksi 10.2. 30
10.3. Kolmas esitys: miten käyttäjät/asiakkaat osallistuvat ratkaisun kehittämiseen, mitä seuraavaksi Edelliset perjantait 40
31.3. Neljäs esitys: miksi ratkaisumme on vakuuttava, miten kehitämme sitä eteenpäin Edelliset perjantait 50
28.4. Kenraaliharjoitus Grand Finalea varten Edelliset perjantait 30
12.5. Loppuesitykset ja ständi Edellisinä päivinä 30

 

Pyrimme jakamaan tehtävät tasapuolisesti kaikkien kesken, jotta kollektiivinen osaamisemme tulee mahdollisimman hyvin esille.

 

Ryhmä

 • Patrik Holopainen
  • Visuaalinen suunnittelija / Graphic
 • Tuomas Ylipiha
  • Ylikoodari / Master coder
 • Valtteri Vaskikari
  • Rahamies / Money guy
 • Ilkka Helkavaara
  • Työmies / Duunari
 • Henri Siltala
  • Vastuuhenkilö / Time Manager (tiimin vetäjä)

 

Koska projekti saattaa muuttaa muotoaan, ovat nimikkeet vielä suuntaa antavia.

One thought on “Työsuunnitelma

 1. nopsana kommenttina, fokusoikaa lisää!

  firmoissa on paljon erilaisia työntekijöitä. Toiset liikuskelee paljonkin, toiset periodisesti (2h välein neukkarista toiseen), toiset nököttää kokoajan samalla päätteellä. Toiset voi jättää työpisteensä sitten kun haluavat, toiset eivät. Funtsikaa näitä erilaisia profiileita ja miettikää millainen on se työntekijäprofiili mihin erityisesti keskitytte. Jos ette rajaa tätä tosi tarkasti, mielenkiintoisiin tuloksiin pääseminen vaikeutuu merkittävästi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *