Näkökulma: Istumisen strategia

 

Optimaalinen ryhti
Optimaalinen ryhti

Elämämme perustuu nykyisin melkoisella tavalla istumiseen. Monet arjen perusaktiviteetit suorastaan vaativat istumista: television katsominen, tietokoneen tai muun vastaavan viihteen äärellä oleminen.

Ihmisen olisi hyvä päästä perusaktiviteetteihin liittyvistä normeista irti ja toteuttaa niitä muulla kuin perinteisin istumisen keinoin.

Silloin kuin istuminen on vaadittavaa esim. työn sujuvuuden takia, niin tällöin pitää miettiä istumisen hyvää strategiaa niin, että minimoidaan istumisen aiheuttamat terveyshaitat mahdollisimman hyvin. Asennon vaihtaminen on ensisijaisen tärkeää istumisessa, jos seisominen ei ole vaihtoehtona.

Start Active, Stay Active (2011) raportissa käydään läpi yleisellä tasolla liikuntasuosituksia määrän, keston, tiheyden ja liikuntatyypin suhteen. Artikkelissa suositellaan pitkien istumisjaksojen pilkkomista monilla pienillä aktivointijaksoilla (esim. kävelyä), joiden tarvitsee kestää edes 1-2 minuuttia. Näinkin lyhyellä aktivointijaksolla olisi paljon vaikutusta oloon.

Sedentary Behaviour and Obesity: Review of the Current Scientific Evidence (2010) julkaisussa mainitaan, että aktiivisia taukoja tulisi olla jokaisen 30 minuutin istumisen jälkeen.

Istumisasennolla on myös todella paljon merkitystä hyvin yleisten niska- ja selkäkipujen välttämisessä. Olisi optimaalista istua tavalla, jossa vältetään niin selän kuin pään menemistä etukenoon. Eli optimaalinen asento olisi likimain oikealla näkyvän kuvan kaltainen. Eli pää ja selkä muodostavat suoran linjan keskenään ja linja osoittaa taivasta kohti.

Ei muuta kuin hyvä ryhti ja pienet liikunnalliset tauot kunniaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *