Puutarhataide

Kysymys siis oli, mitä on puutarhataiteen historia?

Kysymys on melko hankala, erityisesti ennen historiaan tutustumista. Koska historiankirjoitus on aina  aikaan sidoksissa oleva ilmiö ja ajan tulkinta, voisi vastaus olla vaikka, että puutarhataiteen historiassa on kyse siitä, miten haluamme nähdä puutarhojen, ja ehkä myös muiden viheralueiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvän historian. Takertumatta siis sen enempää määritelmään siitä, mitä puutarhalla oikeastaan tarkoitetaan, ja mitä sillä on minäkin ajanjaksona tarkoitettu.

Ehkä kiinnostavampi kysymys historian pohdinnan kannalta on se, kuinka se muodostaa kuvitteellisia, näennäisen perusteltuja jatkumoita esimerkiksi puutarhatyylien kehittymisestä, levittymisestä, muuntumisesta toisiksi jne. Historian kirjoituksessahan tuntuu olevan perinne, että luodaan jatkumoita, katkeamaton historian aikajana, ja historian jatkumisella perustellaan sen eteneminen ilmiöstä toiseen, ja etenemisellä perustellaan historian johdonmukainen jatkuminen. Ei se nyt ehkä aivan suoraan näin mene, mutta sinne päin.

Puutarhataiteen historiassa varmasti yhtenä merkittävänä tekijänä on ihmisen luontosuhteen historia, eli mikä on ollut ihmisen asema suhteessa luontoon eri aikakausina; onko luonto ollut pelottava, tavoittamaton, hallittava, hallittavissa oleva jne. Samoin varmaan tarve ja yhteiskuntaluokka ja 1800-luvulla porvariston vaurastuminen on muuttanut merkittävästi suhdetta luontoon ja puutarhoihin. Hyötypuutarhoilla ja huvipuutarhoilla on lähtökohtaisesti melko eri päämäärät. Kiinnostava yhteys on esimerkiksi nykyinen kaupunkiviljely, joka vielä 1900-luvun alkupuolella oli aivan yleistä. Nykyään sen lähtökohdat ovat kuitenkin merkittävästi erilaiset; ennen kyse oli tarpeesta, nykyinen motiivi on hieman häilyvämpi. Ehkä tarve on osa kysymystä, mutta varmasti monet muut tekijät painavat enemmän.

Tajusin kuitenkin juuri eksyneeni aiheesta; kysehän oli nimenomaan puutarhataiteen historiasta. Kysymyshän onkin paljon ongelmallisempi kuin tajusinkaan. Mitä oikeastaan on puutarhataide? Onko sellaista olemassa. Jos valokuvasta tuli ”legitimoitua” taidetta muistaakseni 1960-luvulla Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöksellä, milloin puutarhataiteesta on tullut taidetta? Taiteenfilosofisessa mielessä tuskin koskaan, enkä usko että se on tarpeenkaan. Jos rakennustaiteen nimi on arkkitehtuuri, ehkä puutarhataiteellekin voisi keksiä sopivamman termin.

Posted by Heikki

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *