Loppuraportti & Galleria

Kurssi on lopuillaan ja PlayTi.me-tiimikin siirtyy joulun viettoon. Sitä ennen julkaisemme vielä projektiamme seuranneille raportin projektin sisällöstä. Raportista löydät kuvaukset ratkaisemastamme ongelmasta, itse ratkaisusta sekä siitä kuinka ryhmämme kehittyi sekä ryhmänä että yksilöinä.

Raportin voit lukea linkin takaa:
PlayTi.me-Raportti

Lisäksi avasimme uuden osion blogiimme: Galleriasta löydät helposti kaiken projektimme kuvamateriaalin. Linkin löydät blogimme ylävalikosta!

Kiitos kaikille kurssia seuranneille ja kommentteja antaneille.
PlayTi.me-tiimi toivottaa kaikille hyvää joulun odotusta!

Mietteitä tulevaisuudesta

Kurssi alkaa olla lopuillaan ja tuotettamme ei sen puitteissa enää tulla todennäköisesti parantelemaan, mutta jos tuotetta haluttaisiin kurssin jälkeen kuitenkin vielä jatkaa, olisi sillä paljon kehittymispotentiaalia.

Avoin.Systemsin käyttäjätestaussessioissa saimme palautetta ja kehitysehdotuksia tuotteeseemme liittyen. Kehitysehdotuksia tuli sekä Avoin.Systemsin näkökulmasta, että yleisesti tuotteeseen liittyen. Saimme esimerkiksi ideoita paikoista, joihin visualisaation voisi Avoin.Systemsin toimistolla heijastaa tai miten heijastuskohtaa voisi vaihdella päivän mittaan. Grand Finalessa Avoin.Systemsin yhteyshenkilömme ehdotti myös, että tuotteemme voisi yhdistää esimerkiksi osaksi erästä toista heidän toimistolleen suunniteltua uutta tuotetta.

Yksi keskeisimmistä yleisistä jatkokehityskohteista olisi nykyisen visualisaation graafisen ilmeen parantaminen. Esimerkiksi sen sijaan, että “jääpala” visualisaatiossa kutistuu, voisi se lohkeilla ja paljastaa alla olevaa kuvaa pikkuhiljaa tai muuttua osittain läpinäkyväksi. Myös liekin ulkoasua voisi parantaa, ja yleisestikin tehdä tuotteesta visuaalisesti näyttävämmän.

Esimerkkikuva siitä, miltä visualisaatio voisi näyttää

Esimerkkikuva siitä, miltä paranneltu visualisaatio voisi näyttää

Muita mahdollisia yleisiä tuotteen jatkokehityskohteita olisi esimerkiksi uusien statistiikkojen, kuten “streak” -mittarin tai sen kuinka hyvin tavoite täyttyi edellisenä päivänä, lisääminen ruudulle. “Streak”- mittarin idea on siis havainnollistaa kuinka monta päivää putkeen ollaan pysytty tavoitteessa, eli esimerkiksi tietyssä säännöllisyydessä tuntien merkkaamisessa. Tällä hetkellä tuotteessa on jo “ETA” -mittari joka kertoo jäljellä olevan ajan nykyisellä tahdilla, mutta ideana on ollut myös “deadlinen” laittaminen mittarin viereen mahdolliseksi motivaattoriksi ja myös selkeyttämään visualisaatiota.

Myös kokonaan uusien visualisaatioiden teko olisi mahdollinen jatkokehityskohde. Saimme interaktiosuunnittelija Beatrice Monasteron kanssa keskustellessamme ideoita myös muista visualisaatioista, ja mikäli tuotetta haluttaisiin myydä muihin yrityksiin olisivat uudet visualisaatiot erittäin tärkeä osa-alue tuotteen jatkokehitystä.

Grande Finale

Perjantaina 9.12. järjestettiin Kanditalolla kurssin yhteinen lopetustapahtuma, jossa ryhmät esittelivät projektejaan sekä omilla ständeillään että esitysten muodossa lavalla. Me esittelimme ständillä sekä prototyyppiämme että jatkokehitysideoitamme, ja ständillä kävikin paljon kiinnostunutta väkeä tutustumassa projektiimme.

Grande Finalessa saimme paljon positiivista palautetta. Esimerkiksi useampi paikalla pistäytynyt Aallon henkilökunnan jäsen oli kiinnostunut PlayTi.men hyödyntämisestä opetuksessa. Myös Avoin.Systemsin yhteyshenkilömme oli katsomassa esitystämme ja tutustumassa ständeihin, ja kävimme taas mielenkiintoisia keskusteluja projektista ja erityisesti prototyypin testaustuloksista.

finale

Vaikka loppuesitykset on nyt pidetty, niin projekti jatkuu vielä. Ensi viikolla reflektoimme kurssia ja oppimaamme loppuraporttiin. Lisäksi sovimme, että menemme tammikuun puolella vielä vierailemaan Avoin.Systemsillä ja käymään läpi projektimme tuloksia.

Prototyypin testausta yrityksessä

Kävimme viime viikolla Avoin.Systemsin toimistolla testaamassa kehittämäämme prototyyppiä ja haastattelemassa toimiston työntekijöitä. Kaikki kolme haastattelemaamme työntekijää suhtautuivat ideaamme positiivisesti, minkä lisäksi saimme myös paljon hyviä ja konkreettisia kehitysehdotuksia.

Kysyimme työntekijöiltä mielipiteitä muun muassa siitä, mitä tietoa he visualisaatiosta haluaisivat mieluiten saada ja millainen palkitseminen motivoisi heitä. Lisäksi mallasimme visualisaation mahdollista sijaintia toimistolla heijastamalla sitä projektorin avulla eri pinnoille, kuten seinille ja lattiaan.

avoin-proto1 avoin-proto2

Oli mukavaa huomata, miten positiivisen vastaanoton ideamme sai toimistolla, ja demomme herätti hilpeyttä myös protoilua kahvihuoneessa sivusta seuranneissa toisen yrityksen työntekijöissä. Jatkamme saamiemme kommenttien pohjalta visualisaation hiomista loppuesitystä varten, jotta saamme tehtyä siitä vieläkin selkeämmän ja kiinnostavamman.

avoin-proto3

Proton esittelyä

Esittelimme blogissa jo aiemmin mainittua prototyyppiämme 18.11. luennolla. Valmistauduimme esitykseen huolella erityisesti siksi, että siihen oli varattu niin lyhyt aika, vain kolme minuuttia. Onnistuimmekin hyvin tiivistämään selkeään presikseen kaiken olennaisen, ja koko ryhmämme oli tyytyväinen lopputulokseen. Voit halutessasi katsoa esityksemme täällä.

Olimme esityksessä erityisen tyytyväisiä kalvoihin, sujuvaan proton esittelyyn ja optimaaliseen ajoitukseen. Kalvomme olivat hyvin kuvapainotteiset, jotta yleisön ei tarvitsisi yrittää samaan aikaan sekä lukea että kuunnella esitystä. Proton näytimme erikseen netistä, mutta etukäteisvalmistelun ansiosta niin siirtymät kalvoista protoon ja takaisin kuin itse proton esittelykin kävivät sujuvasti. Esityksemme kesti 3 min 12 s, joten ajoituskin onnistui hyvin. Lisäksi molemmilla esiintyjillä, Aliisalla ja Villellä, oli esityksen aikana hyvä ja rento fiilis, jota entisestään paransi yleisön positiivinen suhtautuminen esitykseen. Oli myös mukavaa, että saimme esityksen jälkeen paljon kysymyksiä yleisöltä!

Parannettavaakin toki on. Esityksemme kaipaa jatkossa reippaampaa otetta ja vielä näkyvämmin positiivista asennetta: olemme saaneet aikaan hienoja juttuja, ja voimme esitellä niitä ylpeinä. Lisäksi lavalla olemista voi parantaa esimerkiksi avoimempien asentojen kautta.

Haastavin osuus esityksessä oli kuitenkin kysymyksiin vastaaminen. Kun lavalla on useampi ihminen, on vaikea allokoida, että kuka vastaa mihinkäkin kysymykseen. Voi käydä niin, että nopeimmin kysymykseen lähtee vastaamaan joku muu kuin se, jolla olisi paras vastaus kyseiseen kysymykseen. Toinen haaste kysymyksissä on tietysti se, että niihin on vaikea valmistautua, ja jos jokin kysymys tulee yllätyksenä, voi olla ettei siihen juuri sillä hetkellä ole hyvää vastausta. 

Let’s Talk Money: Ansaintamalli & Business Model Canvas

Ansaintamalli

PlayTi.me ansaintalogiikka esitettynä Business Model Blocks -työkalun avulla

PlayTi.me ansaintalogiikka esitettynä Business Model Blocks -työkalun avulla

PlayTi.me suunnittelee sovellustaan lähtökohtaisesti Avoin.Systemsin tarpeisiin. Tuotteella on kuitenkin ympärillään selkeä liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka. PlayTi.me ansaintalogiikka on esitetty Business Model Blocksien avulla. Yrityksemme myy työtuntiseurannan visualisointiohjelmistoa yrityksille starttimaksua vastaan. Ohjelmiston käytöstä peritään myös kuukausimaksu, johon sisältyy ylläpito ja tukipalvelut. Starttimaksuun sisältyy työympäristön kartoitus, sopivan visualisointialustan kehittäminen kuten seinä tai pöytä ja ohjelmiston integrointi yrityksen käyttämään seurantajärjestelmään.

Ajan kuluessa PlayTi.me päivittää visualisaatiotietokantaansa ja tästä peritään päivityskohtainen kertamaksu, mikäli yritys haluaa uutta sisältöä. Koska on tärkeää saada selville, mikä työntekijöitä motivoi, kerätään päivitysmaksun lisäksi asiakasdataa nykyisen sovelluksen toiminnasta. Asiakasyritys on myös itse iteratiivisessa prosessissa, jossa se pystyy luomaan uusia palkitsemismenetelmiä PlayTi.me-sovelluksen avulla.

Tärkeimpiä toimittajia PlayTi.melle ovat elektroniikka-alan yritykset sekä seurantaohjelmistoja tuottavat yritykset. Elektroniikka-alalla olemme kiinnostuneita uudenlaisista visualisointimahdollisuuksista, kuten 3D-heijastamisesta sekä AR-toiminnallisuudesta. Ohjelmistotuottajilta saamme tietoa eri seurantajärjestelmistä ja voimme tarjota potentiaalisille kumppaneille lisenssejä sovelluksemme käyttöön.

Toimimme myös julkisella sektorilla yhteistyössä yliopistojen kanssa. PlayTi.me antaa ohjelman opiskelijoiden käyttöön kursseilla, joilla työmäärän seuraaminen on tärkeää. Yliopistoilta kerätyllä käyttäjädatalla voidaan selvittää, mikä opiskelijoita motivoi.

Tärkeimmät ansaintamuodot ovat siis kertaluontoinen implementointikustannus, sekä kuukausitasoinen päivitysmaksu. Tämän lisäksi arvokasta on käyttäjädata, jonka avulla kehitetään PlayTi.me-sovelluksen skaalautuvuutta.

Business Model Canvas

Business Model Canvas

Liiketoiminnan kriittiset osa-alueet BMC-mallin avulla

PlayTi.me:n arvolupaus on tuoda tehokas työkalu työtunti- ja KPI-seurantaan hyödyntämällä yhteistoiminnallisia palkintoja ja visuaalisa virikkeitä työympäristössä. Asiakas, yritysjohto saa toiminnalleen luotettavuuden lisäksi parantuvan ilmapiirin sekä yhteistoiminnallisen työyhteisön. Loppukäyttäjä, työntekijä pystyy työskentelemään stimuloivassa ja palkitsevassa ympäristössä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Tuotteen prototyyppi löytyy oheisesta linkistä ja noudattaa seuraavia periaatteita:

  1. Ohjelma on liitetty yrityksen seurantajärjestelmään (työtunnit, KPI tms.)
  2. Mitä suurempi osuus työntekijöistä merkitsee työtuntinsa säännöllisesti, sitä nopeammin saavutetaan dynaaminen visualisaatio sekä konkreettinen palkinto
  3. Visualisaatio asetetaan työympäristön solmukohtaan kuten kahvihuoneen pöydälle, jossa se toimii jäänmurtajana keskustelulle

Tärkeimpiä kumppaneitamme ovat asiakkaamme, IT-alan kp-yritykset, sillä tuotteemme räätälöidään projektituotantomaisesti. Teemme yhteistyötä elektroniikka- ja ohjelmisto-yritysten kanssa sekä julkisella sektorilla ansaintamallimme mukaisesti.

Toimintaamme kuuluvat keskeisesti B2B-myynti, asiakkaan ankkurointi päivityspalveluihin sekä asiakasdatan kerääminen. Työntekijöiden käsitys motivoivista ja hauskoista visualisaatioista vaihtelee suuresti, minkä takia asiakasdata on PlayTi.me:lle elinehto. Tärkeimpiä resurssejamme ovat poikkitieteellinen osaamisemme niin interaktiosuunnittelu, IT:n kuin markkinoinninkin osalta.

Pyrimme aina pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, sillä tuotteemme ovat aina erilaisia. Tuotteet valmistetaan tilauskohtaisesti aina ympäristön kartoituksesta työntekijähaastatteluihin asti. Kun tuoteverkkomme on kasvanut tarpeeksi, voidaan luoda yleispäteviä tuotemalleja suoraan onlinejakoon. Alustava asiakkaamme on Avoin.Systems, mutta pyrimme skaalautumaan myös muunlaisille alustoille. Tärkeää on ymmärtää ero asiakkaan ja loppukäyttäjän välillä. Tuotetta levitetään B2B mutta loppukäyttäjä on yritysjohdon sijaan työntekijä.

Kustannusrakenteemme on selkeä. Kun ohjelmisto on kerran valmis, sitä on helppo levittää ja saavutamme suurtuotannon edut. Koska PlayTi.me toimii eri tavoin eri ympäristöissä, vaatii se kuitenkin jatkuvaa päivittämistä. Kutsumme näitä alustaskaalautuvuuden kustannuksiksi. Tavoitteemme on tulevaisuudessa kehittää tuotteita, jotka hyödyntävät kehittyvää AR-teknologiaa, kuten 3D-projektio keittiönpöydän keskelle, mutta pyrimme käyttämään kaikkea, mitä asiakasyrityksestä löytyy: seiniä, kattoja ja jopa esimerkiksi kattiloita. Koska tuote on uusi markkinoilla, vaatii se tehokasta markkinointia. Kustomoitavuudesta johtuen on tuote esiteltävä potentiaalisille yrityksille alussa kasvotusten.

Liikevaihto syntyy B2B-myynnin kautta. Asiakas maksaa aloitusmaksun ja kuukausimaksun, sekä saa päivityksiä lisämaksua vastaan, kuten ansaintalogiikkamme selittää.

Kriittisesti kohti kasvua
Tällä hetkellä PlayTi.me keskittyy avainasiakkaansa Avoin.Systemsin työtuntiseurannan visualisoimiseen. Ansaintalogiikka ja BMC kuitenkin perustuvat laajempaan toimintamalliin, joka on PlayTi.me-yrityksen kasvustrategian ydin. SCI-projektin aikana on tarkoitus löytää ratkaisu Avoin.Systemsin ongelmaan, mutta pyrimme kartoittamaan myös skaalautuvuutta saamamme asiakasdatan pohjalta.

Protojen parissa

Viime aikoina olemme ideoineet ja työstäneet prototyyppejä työtuntikirjaamisen visualisoimisesta. Lähtötietoja ovat työntekijöiden merkitsemien työtuntien määrä, kuinka usein tunteja on merkattu sekä kuinka suuri osa työntekijöistä on merkinnyt työtuntinsa säännöllisesti. Näiden tietojen perusteella tehdään kiinnostava visualisaatio, joka sijoitetaan jollekin keskeiselle paikalle toimistossa, esimerkiksi kahvihuoneen seinälle. Alla esitelty muutamia alustavia ideoitamme, joita yhdistelemällä lähdimme kehittämään prototyyppiämme eteenpäin.

Liekkikuva

Pysäytyskuva liekkivisualisaatiosta

Yksi ideoistamme oli liekkivisualisaatio, jossa animoitu liekki kasvaa sen mukaan, kuinka säännöllisesti työtunteja on merkitty. Lisäksi ideoimme tietyllä aikavälillä vaihtuvan piilokuvan, joka heijastettaisiin seinälle, ja joka paljastuisi sitä mukaa, kun työtunteja merkitään järjestelmään. Pohdimme myös merkittyjen työtuntien visualisointia projektikohtaisesti esimerkiksi eriväristen pallojen avulla, alla olevan esimerkkikuvan tyyliin.

Pallovisualisaatio

Esimerkkikuva tyylistä, jota voisi hyödyntä eri projektien työtuntien visualisoimisessa

Yksi protoistamme myös yhdisti piilokuva-idean konkreettiseen palkintoon, jonka työntekijät saavat piilokuvan paljastuttua. Prototyyppi on esitelty tarkemmin tässä pdf-tiedostossa.

Testasimme Beatrice Monasteron kanssa kehittämiämme prototyyppejä ja saimme häneltä arvokkaita näkökulmia jatkokehitystä varten. Pelkän työtuntien kirjaamisen visualisoinnin sijaan meidän tulee keskittyä siihen, että ratkaisumme on oikeasti työntekijöitä kiinnostava ja motivoiva. Visualisointimme tulisi siis olla jollain tavalla hauska tai yllättävä, jotta se pitää yllä ihmisten mielenkiintoa. Näiden kommenttien perusteella päädyimme yhdistämään ominaisuuksia useammista ideoistamme yhteen prototyyppiin, jota lähdemme jatkokehittämään. Säilytimme liekkivisualisaation ja yhdistimme siihen hiljalleen paljastuvaan piilokuvan ja konkreettiseen palkinnon, joka selviää työntekijöille piilokuvan paljastuttua. Jatkokehitetty demo löytyy täältä.

Pysäytyskuva jatkokehitetytsä prototyypistä, johon on yhdistetty ominaisuuksia useammista alustavista protoista.

Pysäytyskuva jatkokehitetytsä prototyypistä, johon on yhdistetty ominaisuuksia useammista alustavista protoista

Jatkamme prototyyppimme iteroimista ja menemme ensi viikolla Avoin.Systemsin toimistolle esittelemään sitä ja haastattelemaan työntekijöitä, jotta saamme tärkeää käyttäjäpalautetta konseptimme kehittämistä varten. Tähän asti olimme ajatelleet visualisointimme tulevan näkyviin toimiston seinälle, mutta tapaaminen Monasteron kanssa sai meidät punnitsemaan myös muita, epätavanomaisempia vaihtoehtoja. Aiommekin toimistolla protoilla työntekijöille itse visuaalisaation lisäksi myös erilaisia sijainteja sille.

Toimistolla vierailemassa

Kävimme Avoin.Systemsin toimistolla Tiistaina 1.11., jolloin saimme paremman ymmärryksen yrityksen tarpeista. Tämän lisäksi halusimme nähdä käytännössä, että mitä toimistolla tapahtuu ja kuinka he käyttäytyvät toimistolla. Tarpeellista oli selvittää, että missä he liikkuvat siellä ja onko toimiston työntekijöillä joitakin tapoja, joita voidaan hyödyntää tässä projektissamme. Tämän takia Lauri meni käymään Avoin.Systemsin toimistolla keskiviikkona ja oli siellä useamman tunnin seuraamassa toimiston toimintaa. Valitettavasti juuri tuona päivänä oli monet työntekijät joko kipeenä tai pitivät etäpäivän.

Havainnoinnin perusteella pystyimme vahvistamaan sen missä työntekijät pääasiassa liikkuvat toimistolla ja missä he pysähtyvät keskustelemaan. Tämä oli tullut jo esille ensimmäisellä käynnillämme Avoin.Systemsin toimistolla. Emme kuitenkaan löytäneet mitään erikoisia tapoja tai hauskoja juttuja, mitä voisimme käyttää hyödyksemme tässä projektissa.

PlayTi.me Value Proposition Canvas: Arvoa asiakkaalle

PlayTi.me tiimi on edennyt projektissa siihen vaiheeseen, että tuotteen runko ja sen tuoma arvo ovat selvillä. Jo aikaisemmin julkaisimme alustavan Value Proposition Canvasin blogissamme. Tutkiessamme Avoin.Systemsin työympäristöä päädyimme kuitenkin muutamaan muutokseen, ja tässä avaamme lopullisen arvolupauksen sekä tuotteen rakenteen.

PlayTi.me on sovellus, joka liitetään työtuntiseurantaan. IT-alan yrityksissä asiakkaan laskutus toimii työntekijöiden kuten devaajien merkitsemien työtuntien pohjalta. Mittavien koodausprojektien ohella manuaalinen työtuntien kirjaaminen kuitenkin usein jää kerran viikossa tehtäväksi pakolliseksi pahaksi. PlayTi.me motivoi työntekijöitä säännölliseen ja luotettavaan työtuntikirjaamiseen.

Sovellus kartoittaa kollektiivista osuutta työntekijöistä, jotka säännöllisesti merkitsevät työtuntinsa. Osuuden mukaan, työympäristöön lisätään visuaalisia kannustimia AR-toiminnallisuuden kautta. Tämä tarkoittaa työympäristön muuttamista esimerkiksi heijastetuilla väreillä, tai kuvioilla, jotka tuovat motivaatiota uudistuvien elementtien kautta.  Yhteinen tavoite kannustaa koko työyhteisön toimimaan ja visuaaliset virikkeet piristävät muuten staattista työpaikkaa, ja toimii keskustelun jäänmurtajana lisäten työntekijöiden kanssakäymistä.

20161101_172025

Työntekijä turtuu kuvankaltaiseen staattiseen ja tylsään työympäristöön: PlayTi.me lisää visuaalisia kannustimia työntekijöiden solmukohtiin.

PlayTi.me:n arvolupaus on jaettu kahteen asiakssegmenttiin. Ylemmällä tasolla on IT-yrityksen johto, ja konkreettisemmalla tasolla loppukäyttäjät eli työntekijät.

Johtotason tehtäviin kuuluu kartoittaa työntekijöiden etenemistä, työntekijöiden sitouttaminen sekä yleisen työilmapiirin parantaminen. Kuten muunkin liiketoiminnan, näillä on tarkoitus taata yrityksen kannattavuus ja pitkäaikainen toiminta, mutta toki myös yritysjohdon työn sujuvuus, sillä tyytyväinen työntekijä työskentelee mielellään. Huonoja puolia tällä hetkellä ovat epäluotettava työtuntidata ja tästä syystä laskutuksen ongelmat ja tehoton työ.

PlayTi.me parantaa huonoa tilannetta kannustamalla säännölliseen työtuntiseurantaan, pelillistämisen kautta, mikä ilmenee visuaalisen palkitsemisen avulla. Johdon kannalta tärkeää on, että tuote ei kannusta vääränlaiseen työtuntikirjaamiseen. Tuote palkitsee siis säännöllisesti merkitseviä, ei paljon tunteja merkitseviä. Lisäksi tuote pyrkii hallittuun niukkuuteen: työtunteja on järkevä merkitä tietyin väliajoin, joten työntekijä ei jämähdä pelillistämismekanismiin. Mahdollisuuksien puitteissa pyritään parantamaan myös itse kirjauksen automatisaatiota.

Value Proposition Canvas yritysjohdon näkökulmasta

Value Proposition Canvas yritysjohdon näkökulmasta

Loppukäyttäjätasolla työntekijän tehtäviin kuuluu työtuntien kirjaus ja työilmapiirin hyväksyntä. Työntekijät haluavat olla osa

työyhteisöä. Työnsä kautta työntekijä odottaa palkan lisäksi mielekkäitä työtehtäviä sekä sosiaalista hyvinvointia. Huonoja puolia työssä ja etenkin työtuntiseurannassa ovat monotoninen lisätyö, itsenäisyyden puute sekä sosiaalisen kanssakäymisen puute.

PlayTi.me tuo työntekijälle tavan tehdä seurannasta merkityksellistä. Lisäksi tuote lisää kanssakäymistä työntekijöiden kesken luomalla interaktiivisia kannustimia.

Value Proposition Canvas yritysjohdon näkökulmasta

Value Proposition Canvas loppukäyttäjän näkökulmasta