Tilaisuusturnaus

Edellisviikolla pohdimme, VR:n kilpailua ja erityisesti sen “näkymättömiä” kilpailijoita. Jaoimme tässä kilpailijat kolmeen eri osa-alueeseen. Osa-alueet ja niissä olevat kilpailijat on alempana taulukossa.

 

 

Lähiliikenne

-Yksityisautot

-Bussit

-Metro

-Ratikat

-Taxit (Uber ym.)

-Pyörät/Kävely

 

Kaukoliikenne

-Lentokoneet

-Yksityisautot

-Bussit

-Helikopterit

-Taxit

-Laivat

Tavarankuljetus

-Rekat/Pakettiautot

-Laivat

-Lentokoneet

-Toinen junafirma

-Taxi/Yksityisautot

 

Ensimmäisellä kierroksella hylkäsimme ne ketkä selkeimmin eivät olleet suurimpia kilpailijoita. Tämä ensimmäinen kierros oli melko nopeasti mietitty. Kaukoliikenteessä helikopterista kukaan ei uskonut, että sillä on mitään suurta markkinaosuutta. Tavarankuljetuksessa taxit ja yksityisautoilu on myös vähäisiä kilpailijoita, koska niillä ei ole tarkoituskaan kuljettaa samoja määriä tavaroita. Lähiliikenteestä hylkäsimme ratikat ja pyöräily/kävelyn. Ratikat saivat lähteä, koska ne toimivat helsingin sisäisessä liikenteessä, kun taas lähijunat ovat tärkeämmässä asemassa koko pääkaupunkiseudun liikenteessä. Paljolti sama kysymys oli pyörien ja kävelemisen jättämisessä, niitä käytetään lyhyillä matkoilla, missä junat eivät muutenkaan toimi.

 

Lähiliikenne

-Yksityisautot

-Bussit

-Metro

-Taxit (Uber ym.)

 

Kaukoliikenne

-Lentokoneet

-Yksityisautot

-Bussit

-Taxit

-Laivat

Tavarankuljetus

-Rekat/Pakettiautot

-Laivat

-Lentokoneet

-Toinen junafirma

 

Seuraavalla kierroksella olimme vähän tarkempia ja muotoilimme kysymykset myös tarkemmin, minkä perusteella jätimme kilpailijoita pois. Kilpaileeko junat ja <kilpailija> samalla tontilla? Onko kilpailijalla riittävän suuri markkinaosuus. Käsittelimme siis melko samoja asioita, kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta formaalimmin. Lähiliikenteestä jätimme pois metron ja taxit. Metro oli jäänyt sinne, koska länsimetron valmistuessa se olisi merkittävä kilpailija junille Espooseen päin. Ongelma on siinä, että se ei ole valmis ja vaikka se olisi valmistunut ei siitä olisi kertynyt tarpeeksi dataa analyysiämme varten. Taxien koimme olevan niin pienessä asemassa, että niistä ei ole syytä välittää. Kaukoliikenteessä jätimme pois taxit ja laivat. Taxeissa oli sama ajatus, kuin lähiliikenteessä: niiden markkinaosuus on pieni. Laiva voisi olla merkittävä kilpailija, mutta se ei toimi suomen sisäisessä liikenteessä ja rannikkokaupunkienkin välillä junayhteys on todennäköisesti parempi. Tavarankuljetuksessa olimme kuulleet toisesta junafirmasta, mutta toistaisesksi sen markkinaosuus on liian pieni pohdittavaksi. Lentokoneet jätimme pois, koska vaikka kaukoliikenteessä pohjoiseen lentolippu on halvempi kuin junalippu emme kokeneet saman koskevan tavaraliikennettä, joka on säännöllisempää. Tavaraliikenteessä junilla on myös määrä etu. Alla taulukossa “voittajamme”, joiden tutkimiseen pääosin paneudumme.

 

 

Lähiliikenne

-Yksityisautot

-Bussit

 

 

Kaukoliikenne

-Lentokoneet

-Yksityisautot

-Bussit

Tavarankuljetus

-Rekat/Pakettiautot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *