Maisema-arkkitehti yrittäjänä

Tällä kerralla meille saapuivat esittelemään yrittäjän arkea maisema-arkkitehdit Piia Kuusniemi (LOCI Maisema-arkkitehdit oy) ja Johanna Ristimäki (Arkkitehtuuri ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki). Kyseessä on kaksi erikokoista toimistoa (LOCI n. 20 hlöä, Nyman & Ristimäki 2 hlöä), mikä avarsi näkökulmaa yrittäjyyteen. Saimme esittää yrittäjille etukäteen kysymyksiä, joihin he vastailivat vuorotellen. Valikoin tähän itseäni eniten kiinnostavimmat teemat liittyen yrityksen perustamiseen sekä yksityiselämän ja yrittäjyyden yhdistämiseen.

Selvisi, että sekä Pian että Johannan suvussa oli yrittäjiä, joten yrittäjyys tuntui jopa luotevalta vaihtoehdolta valmistumisen jälkeen. Kumminkaan kumpikaan ei ollut aktiivisesti hakeutunut yrittäjäksi, vaan he päätyivät sattumusten seurauksena perustamaan oman toimiston. Molemmilla taustalla oli osallistuminen valmistumisen aikoihin suunnittelukilpailuun, jonka voitti edellytti oman toimiston perustamista toimeksiannon vastaanottamiseksi. Näin ollen kumpikin yritys perustettiin ennen varsinaisen vision muodostamista, joskin taustalla oli vahvana käsitys siitä, minkälaista maisema-arkkitehtuuria haluaisi tehdä.

Yrittäjyys saattoi osua myös keskelle suuria elämänmuutoksia yksityiselämässä, mutta tätä ei koettu ongelmaksi. Tärkeimmiksi yrittäjän ominaisuuksiksi mainittiin epävarmuuden sietokyky ja sitkeys. Perhe vie aikaa, mutta on myös tärkeä voimavara.

Saimme myös hyödyllisiä käytännön ohjeita yrittäjänä toimimiseen, projektinhallintaan, vastuuasioihin sekä suoraselkäisyyden säilyttämiseen – tähän koottuna mielestäni hyödyllisimmät:

– Peruskorjaus vie lähes kaksinkertaisen ajan kuin uudisrakentaminen, koska ei ole mahdollista lähteä puhtaalta pöydältä, vaan täytyy sopeutua olemassa olevaan. Näin ollen tilaajan kanssa on suositeltavaa sopia tuntiveloitus suositeltavaa. Jos mennään kiinteällä hinnalla, tulee varata aikaa 40 % enemmän kuin uudisrakentamiseen, koska yllätyksiä tulee aina vastaan.

– Työllistäminen työllistää. Tarvittaisiin jonkinlainen ”yrittäjän äitiyspakkaus”, joka auttaisi orientoitumaan ensimmäisen työntekijän saapumiseen. HR-asiat ja taloushallinto voidaan ulkoistaa, vaikka kyseessä olisi pieni toimisto. Näin jää aikaa suunnittelulle.

– Itseään ei tule myydä halvalla epäitsekkyyden nimissä. Yhtiön tulee tuottaa voittoa omistajilleen. Tilaajalle voi aina mainita, että yrityksellä ei ole valtuuksia tuottaa tappiota, sillä laatusertifikaatti vaatii, että tuottaa voittoa.

– Vakuutusasiat ovat haastavia. Arkkitehtitoimistojen liitolta voi hankkia ryhmävakuutuksen ja neuvontaa. Myös SKOL ja TEK neuvovat vakuutusasioissa.

– Urakoitsijalla voi olla oikeus tehdä muutoksia suunnitelmiin. Sopimuksesta on varmistettava, että urakoitsijalla on vastuu muutoksista, jottei muutossuunnittelua laskuteta suunnittelijalta. Tämä on varmistettava aina erikseen, sillä maisema-arkkitehdin kiinteä palkkio ei kestä muutoksia.

Haasteita on yrittäjäksi ryhtyvälle varmasti luvassa, mutta toisaalta ei ole ketään hengittämässä niskaan ja vaatimassa juuri tietynlaista vastoin omaa näkemystä. Toki yrittäjän niskaan kaatuu myös projektin loppuun saattaminen vapaa-ajalla, mikäli työntekijä sairastuu tai jää vanhempainvapaalle. Kaiken kaikkeaan taitaa kyseessä olla erityitä luonnetta vaativa, omaa visiota ja päätöksentekokykyä kehittävä – vaikea mutta palkitseva tie. Kaikki kunnioitukseni yrittäjille!

Leave a Reply