Referaatti: Retkiä romantiikan maisemissa

Margareta Von Bonsdorff kirjoittaa tekstissään “Retkiä romantiikan maisemissa” (lyhennetty versio tekstistä ilmestyi Villiviiva-opiskelijalehdessä vuonna 1993) romantiikan ajan ihanteiden ilmenemismuodoista eri taiteenlajeissa. Romantikot ihannoivat tunteita, aistimuksia ja mystiikkaa, mutta karttoivat tiedettä, mekaniikkaa, materialismia ja järkiperäisyyttä liian rajoittavina ja tukahduttavina. Tunteiden ja aistien valtaan heittäytyminen tarjosi romantikkojen mukaan kokonaisvaltaisemman kuvan maailmasta.

Romanttinen filosofia ilmeni maalaustaiteessa esimerkiksi yläpursuavan runsaina luontokuvauksina ja eksoottisten paikkojen ja löytöretkien kaihoisina kuvaelmina. Puutarhataiteessa romantiikka ilmeni muun muassa erilaisten tunnelmien, jännittävien ääni- ja valoefektien, avautuvien ja sulkeutuvien näkymien ja tilojen luomisena. Puutarhojen tarkoitus oli toimia esteettisinä luomuksina, jotka herättävät mielikuvituksellisia assosiaatioita ja tarjoavat emotionaalista tyydytystä. Runsauden ja elinvoiman lisäksi pittoreskit rauniot ja kuolema olivat pysyvä osa romantiikan kuvamaailmaa eri taiteenlajeissa. Luonto ja taide pyrittiin sulauttamaan yhteen muun muassa jäljittelemällä luontoa tai luomalla metaforia.

Tekstissä romantiikkaa vertaillaan muihin sen jälkeen tulleisiin taidesuuntauksiin sekä “nykypäivään” (kirjoitushetkeen v. 1993). Von Bonsdorffin mukaan surrealismi jatkoi romantiikan perinnettä pyrkiessään valjastamaan ihmisen käyttämättömät voimavarat ja hylkämään loogisen ajatusmaailman. Avant garde näkyi maisemataiteessa muun muassa kahden suuntauksen, modernismia myötäilevien post-strukturalismin ja dekostruvismin ja niille vastakkaisen “radikaalin romantiikan” kautta. Esimerkiksi avant gardea eduatavista puistoista tarjotaan muun muassa poleemista Tschumin Park de la Villetteä ja Smithsonin Spiral Jettyä.

Von Bonsdorff kuvailee lopuksi, kuinka romantiikan ajan opit jäivät valistuksen ja rationaalisuuden jalkoihin, vaikka niille olisi yhä nykypäivänä tarvetta tarjotessaan kokonaisemman kuvan ihmisen kokemasta maailmasta. Etenkin rakennustaide voisi  kirjoittajan mukaan hyötyä vähemmän loogisesta lähestymistavasta.

One thought on “Referaatti: Retkiä romantiikan maisemissa

Leave a Reply