Työohjelman päivitys ja seminaariaiheen pohdinta

Aiemmassa kirjoituksessa haaveilin kiinnostuksenkohteitteni laajentamisesta muun muassa kulttuurisiin, kokemuksellisiin ja maisemallisiin seikkoihin, jotten aina keskittyisi itselleni tutumpiin ekologisiin näkökulmiin. Huomasin kuitenkin luentoja sekä esityksiä kuunnellessani olevani tosi kiinnostunut vuoroveden synnyttämistä ekosysteemeistä.

Esimerkiksi Waddenzeen merellinen kosteikkoalue ja alueen kansallispuistot vaikuttavat kiinnostavilta ja sijaitsevat Hollannin, Saksan ja Tanskan alueilla. Alue on tullut jo ainakin parilla luennolla tai esityksessä esiin, ja siitä on julkaistu tutkimuksiakin. Waddenzee olisi jo monikansallisuutensa vuoksi kulttuurisesti kiinnostava kohde. Voisin mahdollisesti saada aiheeseen sekä ekologisen ja maisemallisen että kulttuurisen näkökulman. Täytyy kuitenkin muistaa, että seminaariesityskin on melko lyhyt eikä mahdollista kovin syväluotaavia tai laajoja analyysejä.

Alustavan seminaariaiheen muotoilin Mycoursesiin seuraavasti: “Dynaaminen rantaviiva – ekologiset, maisemalliset ja tulvasuojelulliset vaikutukset”. Otsikko luultavasti muuttuu ja  tarkentuu tästä vielä asiaa selviteltyäni.

Näkisin, että työohjelmani olisi jatkossa seuraavanlainen:

Viikko 7: Hollantilaisen maisema-arkkitehtitoimisto OKRA:n esittely; hae tietoa Waddenzeestä; käy läpi julkaisut ja luentomateriaalit

Viikko 8: Hae tietoa Waddenzeestä; tarkenna aihetta; miten muuttuva rantaviiva vaikuttaa ekosysteemeihin ja maisemaan? Entä ihmisten elämään? Rajoittaa, mahdollistaa, yhdistää maita?

Viikko 9: Seminaariaiheen valinta (ohjaus)

Viikot 10-13: Kirjoita tekstiä, etsi tietoa; muodosta alueeseen perehtymisen pohjalta johtopäätelmiä / oletuksia, joita voi sitten käydä varmistamassa/kumoamassa  paikan päällä. Voiko Suomi oppia tulvaherkiltä Alanko-mailta tai Waddenzeen vuorovesirannikolta jotain ilmastonmuutokseen varautumisesta?

Viikko 14: Seminaariesitys (omani on toivottavasti tässä muiden kurssien aikataulujen puolesta)

Viikko 15: Muiden seminaariesityksiä

Viikot 16-20: Matkajärjestelyä (ei viikkotehtäviä?)

Viikot 21-22: Ekskursio (23.-29.5. oli saanut eniten kannatusta);  alueen kokeminen ja reflektio.

Lopuksi, viime luennolla oli pohdintaa mahdollisesta eksku-reitistämme, ja matkanjärjestäjätiimi oli alustavasti miettinyt, että Saksan voisi ehkä jättää väliin. Itse toivon ainakin, että näemme koko rantaviivan Saksasta Hollantiin ja Belgiaan. Muutoin kokonaiskuva Alanko-maista jäisi mielestäni vajaaksi. Ehkä täytyy rummuttaa enemmän rantareitin ja Waddenzeen puolesta!

Leave a Reply