Tag Archives: puhdistamisvelvollisuus

Pohjaveden pilaamiskielto ja vanha pilaantuminen (KHO 2014:74)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2014:74 selventää tulkintaa vanhan maaperän pilaantumisen osalta. Vanhalla tarkoitetaan tässä ennen nykyisen maaperän pilaamiskiellon kaltaisen sääntelyn voimaantuloa aiheutettua maaperän pilaantumista. KHO:n päätöksen vuosikirjaotsikko kuuluu seuraavasti (lihavoinnit allekirjoittaneen): “Kaupunki kiinteistön maaperän pilaantumisen aiheuttajana voitiin velvoittaa esittämään suunnitelma … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment