Tag Archives: ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Tulvavaara ja poikkeamisen epääminen, KHO 4.3.2013/796

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 4.3.2013/796 otettiin kantaa poikkeamisen edellytyksiin tulvavaara-alueella Päätöksen lyhyt ratkaisuselostus kuuluu seuraavasti: ”Rakennushankkeessa oli kysymys asuinrakennuksen rakentamisesta joen rantavyöhykkeelle. Asiassa oli selvitetty, että rakennuspaikan kohdalla kerran sadassa vuodessa toistuva ylin laskennallinen tulvakorkeus HQ 1/100 oli N43 +75,40 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment