Tag Archives: climate act

Ilmastolaki, esiselvitys julkaistu

Ympäristöministeriön toimeksiannosta laadittu ilmastolakia koskeva esiselvitys on vihdoin julkaistu. Selvityksessä hahmotellaan ilmastolain oikeudellisia säätämisedellytyksiä. Tehtävä oli haasteellinen, koska kysymys olisi kansallisesti kokonaan uuden tyyppisestä sääntelystä ja käsite ”ilmastolaki” on jo sinällään jäsentymätön. Selvityksessä tarkastellaan myös mahdollisen kansalliseen ilmastolakiin sisällytettäviä pääperiaatteita … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Ilmastolaki selvittelyssä

Kataisen hallituksen ohjelman mukaan mm. päästöbudjeteista “saatujen kokemusten ja selvitysten perusteella hallitus valmistelee esityksen ja tekee erillisen  päätöksen ilmastolain  säätämisestä  ohjaamaan  päästökaupan  ulkopuolella  syntyvien  päästöjen vähentämistä”. Tunnetuin ilmastolaki on UK:ssa. Ks. – Englanti/Wales/P-Irlanti ja – Skotlanti. Monissa muissakin maissa ilmastosääntely … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment