Monthly Archives: February 2016

Maankäyttösopimuksia koskevien riitojen oikeuspaikka on pääsääntöisesti käräjäoikeus – KKO 2016:8

Maankäyttösopimuksia koskevien riitojen oikeuspaikasta on ollut eriäviä näkemyksiä pitkään. Korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2016:8, että ennen maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun säätämistä oli oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu, että maankäyttösopimuksia koskevat osapuolten väliset riidat kuuluivat yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Sen vuoksi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Yhteisomistuksen purku ja Espanjassa sijaitseva kiinteistö – EUTI C-605/14

Suomalaisten yhteisomistaman Espanjassa sijaitsevan kiinteistön yhteisomistuksen purun oikeuspaikka koskevassa ratkaisussa EUTI C-605/14 (17.12.2015) katsottiin, että asiaa ei voitu käsitellä suomalaisessa tuomioistuimessa. KKO oli 22.12.2014 (nro 2697) pyytänyt ennakkoratkaisua EUTI:lta. Ennakkoratkaisukysymys kuului seuraavasti: Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment