Monthly Archives: October 2013

Suhteellisuusperiaate ja päästökauppa, EUTI C‑203/12

Ennakkopyyntöratkaisussa EUTI C‑203/12, jota pyysi Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen), on kyse mahdollisuudesta soveltaa yleistä suhteellisuusperiaatetta päästökauppalainsäädännön mukaiseen ylitysmaksuun. Suhteellisuusperiaatehan yleinen ja hyvin vakiintunut oikeusperiaate. (SEU 5 artiklassa ja SEU 2. pöytäkirjassa suhteellisuusperiaatetta käytetään erityisessä merkityksessä jäsenvaltoihin ja EU:iin liittyen.) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lietelanta – jäte/sivutuote, EUTI C-113/12

EU:n jätelainsäädännön “ikuisuuskysymys” on sääntelyn alusta asti ollut, mikä on jätettä. Kysymystä ei tietystikään ole pystytty ratkaisemaan direktiiviin otetulla jätteen määritelmällä, vaan loppujen lopuksi asia näyttää ratkeavan vain tapauskohtaisesti. Kysymyksestä on jo aika runsaasti EUTI:n vakiintunutta oikeuskäytäntöäkin. Hankalaksi asian tekee … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment