Monthly Archives: November 2012

YVA-direktiivin muutosehdotus

EU:n komissio on julkaissut ehdotuksen (COM/2012/0628 final) yva-direktiivin (2011/92/EU) muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on komission mukaan vahvistaa ympäristövaikutusten arvioinnin laatua koskevia säännöksiä. Tavoitteena on myös “menettelyiden yksinkertaistaminen”. Muutosehdotuksen kohteena ovat seuraavat yva-direktiivin artiklat: 1 – määritelmien muutoksia ja täsmennyksiä 3 – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment