Ilmastolaki selvittelyssä

Kataisen hallituksen ohjelman mukaan mm. päästöbudjeteista “saatujen kokemusten ja selvitysten perusteella hallitus valmistelee esityksen ja tekee erillisen  päätöksen ilmastolain  säätämisestä  ohjaamaan  päästökaupan  ulkopuolella  syntyvien  päästöjen vähentämistä”.

Tunnetuin ilmastolaki on UK:ssa. Ks.

Englanti/Wales/P-Irlanti ja

Skotlanti.

Monissa muissakin maissa ilmastosääntely on kuitenkin edennyt. Ks. esimerkiksi

– Ranska, ns. Grenelle 1 ja 2 (TITRE IER : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE),

Slovenia, ja

North Rhine-Westphalia/Saksa.

Ilmastolain eräs keskeisin ajatus on pitkän aikajänteen lakisääteisen tavoitteen asettaminen ja sen toteuttamiseen liittyvä suunnittelujärjestelmä (ns. budjetointi). Mutta esimeriksi UK:n ilmastolaeissa on myös monia muita mielenkiintoisia säännöksiä. Kysymys on siis kansallisen tason lainsäädännöstä, jonka taustalla on tietysti ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopemutumista koskeva ylikansallinen sääntely (Ilmastonmuussopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely).

Ilmastolakiin liittyvän esiselvityksen laatiminen nyt minulla vireillä ja tarkoituksena on selvittää asiaa nimenomaan oikeudellisesta ja ehkä vielä suppeammin säädösteknisestä näkökulmasta. Yritän myöhemmin kertoa mitä kaikkea sääntely voisi pitää sisällään, mutta jo nyt kaikki aihepiiriin liittyvät ajatukset ja kommenit ovat tervetulleita.

Posted by Ari Ekroos

About Ari Ekroos

Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University. Ekroos is expert in environmental, climate and land use planning law. Ekroos has accomplished several research projects related to environmental and energy law (environmental protection legislation, energy related environmental law and nature conservation law) and environmental administration. Ekroos has also been involved with preparation of the most important parts of the Finnish environmental legislation. He has also been legal advisor in several legal cases.
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *