KHO 2011:85 – autopaikkarasite

Kyseessä mielenkiintoinen ratkaisu (Espoo/Tapiola), jonka mukaan autopaikkapakkorasite voitiin perustaa pysäköintirakennukseen, joka oli toisen yhtiön omistuksessa. Päätösotsikosta ei käy ilmi (itse päätöksestä kyllä), että myös kohtuullisuutta arvioitiin (ei pidetty kohtuuttomana, kun sai korvauksen).

KHO 2011:85 (Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusrasite – Asemakaavan edellyttämä rasite – Pakkorasite – Käyttörasite – Autopaikka – Autopaikkojen korttelialue (LPA) – Rasitteen perustamisen edellytykset):

“Yhtiöt A, B ja C olivat hakemuksessaan pyytäneet, että niille perustetaan ja rekisteröidään rakennusrasitteina pysyvä oikeus sijoittaa ja pitää yhteensä 108 autojen pysäköintipaikkaa yhtiö X:n omistuksessa olevassa pysäköintirakennuksessa. Pysäköintirakennus oli alueella voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja sille sai muun ohella sijoittaa hakijayhtiöiden asemakaavan edellyttämiä autopaikkoja.

Rasite autopaikoituksen järjestämiseksi voitiin maankäyttö- ja rakennuslain 159 §:n 1 momentin mukaan perustaa ilman asianosaisten suostumusta. Kun myös maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyivät, hakemus oli voitu hyväksyä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 158 § 1, 2 ja 4 momentti, 159 § 1 momentti, Maankäyttö- ja rakennusasetus 80 § 4 kohta”

Ks. koko päätös ja myös KHO 20.3.2006 T 632

Posted by Ari Ekroos

About Ari Ekroos

Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University. Ekroos is expert in environmental, climate and land use planning law. Ekroos has accomplished several research projects related to environmental and energy law (environmental protection legislation, energy related environmental law and nature conservation law) and environmental administration. Ekroos has also been involved with preparation of the most important parts of the Finnish environmental legislation. He has also been legal advisor in several legal cases.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *