Monthly Archives: September 2011

EUTI C‑180/10 ja C‑181/10, maan myynti ja ALV

EUTI C‑180/10 ja C‑181/10 ennakkoratkaisuissa oli kysymys maan myynnin arvonlisävelvollisuudesta. Ratkaisun lopputulos: Jos kyseinen jäsenvaltio on käyttänyt yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 19.12.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/138/EY, 12 artiklan 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EUTI C-53/10, Seveso direktiivi

Ennakkoratkaisu EUTI C-53/10 on direktiivin 96/82/EY (ns. Seveso direktiivi) mukainen asia, joka tietysti erityistapaus etäisyyskysymysten osalta, mutta muutoin ihan mielenkiintoinen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0053:FI:HTML Lopputulos alla (alleviivaus minun). Joihinkin muihin juttuihin tuosta voi saada analogiaa asiallisesti, muttei tietystikään samalla tavalla juridisesti kuin tässä. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment