Webinaareja, kirjallisuutta

cropped-DIGIJOUJOU_logo_valtava_printti-1.jpg

Webinaarit

17.1.2018 Pedagoginen käsikirjoitus Henri Annala, TAMK

26.3.2018 Oppimista tukevat vertaisarviointikäytänteet digiopetuksessa Irja Leppisaari & Tuula Hohenthal, Centria

26.4.2018 Miten mä flippaan? (toimii adobe flashillä) Markku Saarelainen & Sinikka Kettunen, UEF

8.10.2018 Seppo-peli Lloyd Bethell, Laurea & Marjaana Valo-Vuorela, LAMK ovat tehneet kanssa erillisen tallenteen Seppo-pelin käytöstä osana opetusta ja pelin opastuksesta.

7.11.2018 Opiskelijan ohjaaminen verkkotutkinnossa Marjo Joshi, TurkuAMK CC BY-NC-ND. Lisäksi linkki Marjo Joshin artikkeliin (s. 180), jossa verkkotapaamisten merkityksestä verkko-opetuksessa.

11.1.2019 Tunnetekoäly ja biometriikka kielten oppimisessa, Heidi Kock ja Laura Uusitalo, Haaga-Helia

Kirjallisuutta:
Korkeakouluopetus ja -oppiminen
OKM 2017. Yhteistyössä maailman parasta. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017-2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:11. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79438

Juurakko-Paavola, T. & Rontu, H. (toim.) 2016. Korkeakoulujen ruotsin opettajat yhteistyössä – ROKK-hanke. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 14/2016. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23827

Mäkelä, M. & Salonen, M. & Salonen, N. 2016. Vertaansa vailla. Vertaiskehittämisen käsikirja. Opetushallitus ja Turun kaupunki. http://www.lapaisy.fi/wp-content/uploads/2016/12/vertaansa_vailla_web.pdf

Työelämäselvityksiä
Demos 2016. Työ 2040 – Skenaarioita työn tulevaisuudesta. http://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2017/01/Työ-2040-Skenaarioita-työn-tulevaisuudesta.pdf

Elinkeinoelämän keskusliitto 2014. Kielitaito on kilpailuetu. https://ek.fi/wp-content/uploads/Henko-2014.pdf

Magma 2016. Det yttre trycket. Omvärldsanalys för det svenska i Finland. http://magma.fi/post/2016/12/8/det-yttre-trycket-magma-studie-2-2016

Kieltenopetukseen liittyvää kirjallisuutta
Haukijärvi, T. & Pollari. P. 2017. Opiskelijoiden kieli- ja viestintäopintojen ohjaaminen ammattikorkeakouluissa. TAMK Journal 20.3.2017.  http://tamkjournal.tamk.fi/opiskelijoiden-kieli-ja-viestintaopintojen-ohjaaminen-ammattikorkeakouluissa/

Jalkanen, J. & Taalas, P. 2015. Monimediaisen kielten opetuksen tutkimus: teknologian integroinnista pedagogiseen kehittämiseen. Teoksessa: Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (toim.) Kielen oppimisen virtauksia – Flows of langugage learning. AFinLAn vuosikirja. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry., 172−186. http://journal.fi/afinlavk/article/view/49416

Juurakko-Paavola, T. (toim.) 2014. Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamista. Helsinki: Okka-säätiö. http://www.okka-saatio.com/liitetiedostot/AMKruotsi.pdf

Juurakko-Paavola, T. 2015. Vad berättar studentexamen om examinandernas kunskaper i svenska? In M. Forsskåhl & M. Kivilehto & J. Koivisto & P. Metsä (Eds.) Svenskan i Finland 15. Tammerfors: Tampere University Press, 117–137. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9937-1

Juurakko-Paavola, T. 2016a. Skillnader mellan könen i studentprovet i medellång svenska. In J. Kolu & M. Kuronen & Å. Palviainen (Eds.) Svenskan i Finland 17. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House, 42–57. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6828-1

Juurakko-Paavola, T. (toim.) 2016b. Ammatilliset ruotsin opettajat opetuksen kehittäjinä – Digitalisaatio ja yhteistyö fokuksessa. Helsinki: Okka-säätiö. http://www.okka-saatio.com/liitetiedostot/Amm._ruotsin_opett._kirja_2016.pdf

Juurakko-Paavola, T. & Haukijärvi, T. 2016. Digitaalinen amk-kieltenopetus – utopiaa vai arkipäivää? HAMK Unlimited: Professional 12.12.2016. https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/digitaalinen-amk-kieltenopetus-utopiaa-vai-arkipaivaa/

Juurakko-Paavola, T. 2016a. Skillnader mellan könen i studentprovet i medellång svenska. In J. Kolu & M. Kuronen & Å. Palviainen (Eds.) Svenskan i Finland 17. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House, 42–57. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6828-1

Juurakko-Paavola, Taina, Nelson, Mike & Rontu, Heidi 2018. Language teacher perceptions and practices of digital literacy in Finnish higher education AfinLa 2018 yearbook.

Nikula, T. (2010). Kielikäsityksen ja kielenopetuksen kytköksistä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, maaliskuu 2010. http://www.kieliverkosto.fi/article/kielikasityksen-ja-kielenopetuksen-kytkoksista

Pietilä, P., & Lintunen, P. (toim.). (2014). Kuinka kieltä opitaan. Helsinki: Gaudeamus.

Vaattovaara, Johanna 2016. Kieltenopettajien kielinäkemykset ja opetukselliset lähestymistavat kansainvälistymishaasteiden edessä. Helsinki:Yliopistopedagogiikka 2/2016. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2016/04/15/kieltenopettajien-kielinakemykset-ja-opetukselliset-lahestymistavat-kansainvalistymishaasteiden-edessa/