Opetusteknologiasovelluksia

Lehtori Heini Syyrilä on laatinut DIGIJOUJOU-hankkeelle yhdeksän videota seuraavista sovelluksista:

Adobe Spark Page – esim. monimediaisen oppimateriaalin tai esityksen laatimiseen

Adobe Spark Post – esim. posterin laatimiseen, useita eri mallipohjia erilaisiin lyhyisiin teksteihin

Adobe Spark Video – lyhyisiin suullisiin monimediaisiin tuotoksiin (10 sek/sivu)

Coggle – miellekarttasovellus

Educaplay – erilaisia tehtäviä sekä teksteihin että videoihin

iPad-sovellukset Puppet Pals ja Tellagami – suullisen kielitaidon harjoitteluun

Lucidpress  – lyhyempiin tai laajempiin kirjallisiin tuotoksiin, esim. mainos tai artikkeli

Scrible-annotointiohjelma (2 videota) – esim. autenttisten tekstien muokkaaminen opetusmateriaaliksi

Videot löytyvät tästä linkistä. Kaikki ko. sovellukset ovat otettavissa käyttöön ilmaiseksi, monet niistä vaativat kirjautumisen ja tarjoavat käyttöön maksullisia lisäominaisuuksia.

Lisää sovelluksia (yhteensä noin 60) ja osaan myös ohjevideot löytyy Heinin kotisivulta https://peda.net/p/Heini%20Syyril%C3%A4/koulutus/sovellukset Näistä tulee myöhemmin tarkempi kuvaus tänne jaoteltuna sen mukaan, mitä eri sovelluksilla voi tehdä.

Toivomme, että nämä videot ovat avuksi ja rohkaisevat kaikkia kokeilemaan näitä ja muita sovelluksia.