cropped-DIGIJOUJOU_logo_valtava_printti.jpg

Digiä ja joustoa suomen ja ruotsin opiskeluun

Aalto yliopiston koordinoima DIGIJOUJOU-hanke kerää 4 yliopiston ja 8 ammattikorkeakoulun opettajia yhteiseen kehittämistyöhön (in English see below the link basic facts)

Hankkeeseen osallistuvat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Hämeen ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke on kolmivuotinen (2017 – 2019). Hankkeessa työskentelee yhteensä 52 suomen (26) ja ruotsin (26) opettajaa. Lisäksi hankkeella on ohjausryhmä, jossa on jäsen jokaisesta hankkeen korkeakoulusta. Hankkeen pääkoordinaattori on Heidi Rontu (Aalto), AMK-koordinaattori Taina Juurakko-Paavola (HAMK).

Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luodaan joustavia toteutustapoja suomen ja ruotsin opetukseen ja ohjaukseen. Kehittämistoimet kohdistuvat suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä -opintoihin sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opintoihin.

DIGIJOUJOU-perustietoa

DIGIJOUJOU-basic facts

Hankkeesta tietoa myös OKM:n rahoittamien hankkeiden yhteiselle eduuni-sivustolla https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus