Auta toimittajaa lamassa?

Pitkään kestänyt taloudellinen taantuma ja epävarmuus näkyvät yritysten hankintatoimessa. Vaikka hankintatoimen rooli yrityksessä ei olekaan enää pitkään aikaan onneksi ollut ”vain se osto-osasto joka tinkaa toimittajilta alennuksia”, ovat säästöt jälleen monen hankintajohtajan ykköstavoitteena. Mutta taloudellinen epävarmuus tuo taloudelliset riskit myös toimitusketjun jäsenille, ja liian kustannusvetoinen toimittajasuhteiden hallinta voi tuoda mukanaan saatavuusriskit. Mistä hankitaan kriittiset komponentit ja osaaminen jos toimittajayritykset (varsinkin ne pienet siellä toimitusketjun alkulähteillä) ajautuvat pitkään jatkuneiden säästöjen seurauksena konkurssiin?

Aalto on mukana hankintatoimen kansainvälisessä kyselytutkimuksessa joka vertailee hankintastrategioita, -käytäntöjä ja hankintojen suorituskykyä. Vuoden 2014 lopulla Saksassa, Irlannissa, Italiassa ja Suomessa toteutettuun kyselytutkimukseen osallistui yhteensä lähes 400 yritystä, Suomesta mukana oli 85 yritystä. Yksi osa kyselystä käsitteli sitä, minkälaisia taloudellisia välineitä ja toimenpiteitä yritykset ovat käyttäneet strategisten toimittajien taloustilanteen näkyvyyden ja hallinnan osalta. Yleisesti ottaen tällaisten toimenpiteiden käyttö oli erittäin alhaisella tasolla, ja suomalaisyritysten osalta vielä harvinaisempaa. Esimerkiksi toimittajien maksuehtojen parantaminen, maksuajan jatkaminen, ja lyhemmät maksuvälit alennuksia vastaan eivät olleet suomalaisyrityksissä juuri lainkaan käytössä. Myös lainat toimittajille, tai tulon- ja voitonjako toimittajien kanssa olivat harvinaisia, joskin viimeinen tapa oli Suomessa hieman yleisemmin käytössä.

Toki erilaisten riskienhallintatyökalujen käyttöönotolla on kustannuksensa, ja aina taloudelliset riskit toimittajien suunnalta eivät toteudu. Mutta liian reaktiivinen lähestymistapa voi kostautua moninkertaisin kustannuksin. Proaktiivisempaa lähestymistapaa taloudellisten riskien hallintaan toimitusketjussa olisi kenties siitä syytä harkita yrityksissä enemmän. Kilpailu voitetaan tai hävitään nykyään yhä useammin toimitusketju-, ei yritystasolla. Jos kumppanit kompastelevat, se näkyy omassakin suorituksessa.

Kirjoittaja on mukana International Purchasing Survey –tutkimusprojektissa, jossa usean maan hankintatoimen tutkijat keräävät yhdessä kansainvälistä vertailutietoa parhaiden hankintakäytäntöjen tunnistamiseksi. Lisätietoa tutkimusprojektista löytyy osoitteesta www.ipsurvey.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *