Liika sääntely hidastaa logistiikka-alan kehitystä

Logistiikka-alan toimintaympäristö kehittyy positiivisesti, mutta tuhotaanko tämä kehitys potentiaali uusilla säännöksillä? Informaatioteknologia mahdollistaa uusia toimintatapoja, verkkokauppa kehittyy, kaupungistuminen jatkuu, väestö ikääntyy, kierrätys ja sääntely lisääntyvät. Nämä megatrendit muokkaavat elinympäristöämme nopeutuvalla kellotaajuudella. Miten ne sitten vaikuttavat logistiikkatoimialaan?

Informaatioteknologia mahdollistaa monia asioita, joiden hoitaminen aikaisemmin oli joko mahdotonta tai erittäin kallista. Tällaisia asioita ovat mm.: ”älykkäät kaupungit”, verkkokauppa, rahdin ajantasaisen seuranta, tullausten sähköinen hoitamisen ja automaattivarastot. Informaatioteknologian avulla pystytään tehostamaan logistiikkaketjun toimintaa ja saavuttamaan mitattavia kustannushyötyjä.

Älykkäät kaupungit tulevat ohjaamaan telematiikan ja analytiikan avulla liikennevirtoja uudella tehokkaammalla tavalla. Verkkokauppa lisääntyy ja uusia tuoteryhmiä tulee jatkossa verkkokaupan piiriin. Tämä lisää pakettien kuljettamista kuluttajille, joko suoraan koteihin tai kotien lähellä sijaitseviin jakelupisteisiin. Tämä edellyttää uusien pakkaus- ja kuljetusratkaisujen kehittämistä. Elintarvikkeiden kylmäketjut eivät saa katketa ja pakkausten tai pakkausmateriaalien tulee olla kierrätettäviä.

Kuluttajien tarpeiden muuttuessa on mahdollista, että elintarvikkeet kuljetetaan suoraan heidän omiin jääkappeihinsa. Tässä on apuna tietotekniikkaan perustuvat asuntojen uudet lukitusjärjestelmät, jotka mahdollistavat kertakäyttöiset ovikoodit. Kaikki uudet kuljetustavat eivät kuitenkaan ole sallittuja. Esimerkiksi USA:ssa Amazon halusi hoitaa kotiinkuljetukset kauko-ohjattavilla pienoishelikoptereilla, mutta se kiellettiin turvallisuussyihin vedoten. Ikääntyvän väestön toimintakyky alenee ja monet ikäihmiset tulevat käyttämään enenevässä määrin takseja ja tilaamaan päivittäistavaraostoksensa koteihinsa.

Samalla, kun yllä esitetyn kaltaiset positiiviset logistiikkatoimialaa tehostavat ja uusia mahdollisuuksia luovat asiat kehittyvät, lisääntyy myös toimialaa koskevat rajoitukset ja muut kehitystä hankaloittavat asiat.

Tavaran kuljettamista tultaneen todennäköisesti rajoittamaan taajamissa kaupunkirakenteen tiivistyessä. Kuljetuksille tullaan asettamaan aikaikkunoita ja kokorajoituksia. Nämä uudet rajoitukset ja säännökset tulevat vaikeuttamaan yritystoimintaa ja aiheuttamaan lisäkustannuksia.

Rikollisuus sekä terrorismin uhka haittaavat jo nyt merkittävästi logistiikkayrityksiä ja niiden vuoksi tullaan säätämään uusia tulevaisuussäännöksiä. Ne voivat hankaloittaa kaikenlaista liikkumista ja nostaa logistiikan kustannuksia. Lastien tarkastamiseen ja seurantaan uhrataan yhä enemmän voimavaroja. Teiden kunnossapitoon käytettävien määrärahojen riittämättömyys on nykyisellään kuitenkin terrorismin uhkaa huomattavasti suurempi turvallisuusriski Suomessa, tälle asialle ei kuitenkaan olla lähiaikoina tekemässä mitään erityistä.

Sekä kansallisten että EU säädösten lisääntyminen vaikeuttavat jo nyt monella tavalla kuljetusyrittäjien toimintaa. On vaikea ymmärtää, mitä hyötyä asetetuista ammattipätevyysvaatimuksista on kuljetusyrityksille tai tieturvallisuudelle. Erilaiset ammattipätevyyskurssit lisäävät vain yritysten kustannuksia ja turhauttavat kuljettajia.

Päätöksentekijöillämme on myös taipumus lisätä tai kiristää säännöksi, jos tieliikenteessä sattuu vakava onnettomuus. Tämä siitä huolimatta, että onnettomuudet sattuvat pääasiassa siksi, ettei nykyisiäkään liikenne sääntöjä noudateta. Hyvänä esimerkkinä tästä on joku vuosi sitten Munkkiniemen Puistotiellä sattunut onnettomuus, jossa kuoli koulutyttö. Onnettomuuden johdosta nopeusrajoitusta alennettiin 10 km/h. Tässä tapauksessa yliajaja ei noudattanut olemassa olevia säännöksiä. Jotenkin tuntuu, että päätöksentekijät haluavat vain reagoida nopeasti välittämättä onnettomuuksien todellisista syistä. Rajoitusten lisäämisen sijaan, pitäisi pohtia, miksei olemassa olevia säännöksiä noudateta.

Markku Kuula

Kirjoittaja on Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan professori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *