Sosiaalinen vastuu toimitusketjussa voi olla myös kilpailuedun lähde

Kestävän kehityksen nimissä yritysten tulisi huomioida kolme tavoitetta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu toiminnastaan. Historiallisesti kuitenkin näistä kolmesta ainoastaan taloudellinen tavoite on ollut vahvasti kytkettynä liiketoimintatapoihin ja strategiaan; sosiaalista ja ympäristövaikutusta on hoidettu hieman sivussa, erillisenä osana liiketoimintaa. Pikkuhiljaa ajattelu ja opit ovat kuitenkin kehittymässä: kaikki kolme tavoitetta ovat vahvasti sidoksissa keskenään ja niitä pitäisi hallita kokonaisuutena. Sosiaalinen vastuu ja ympäristöystävälliset operaatiot vaikuttavat positiivisesti taloudelliseen tulokseen.

Monet yritykset ovat kokeneet negatiivisia vaikutteita sekä imagossaan että myynnissään, kun työntekijöiden huono kohtelu toimitusketjussa on tullut ilmi, esimerkkeinä mm. Rana Plaza – vaatetehtaan romahdus, Applen tehtaiden ongelmat ja Finnwatchin paljastukset kaupan alalla Suomessa. Sosiaalisesti vastuullista toimitusketjua ei kuitenkaan pitäisi ajatella vain skandaalien välttämisen kannalta. Oikein suunnitellut toimenpiteet toimitusketjuissa voivat olla kilpailukyvyn lähde ja auttaa paitsi positiivisen imagon luonnissa myös markkinaosuuksien kasvuna ja esimerkiksi hinnoittelussa.

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ostamiensa tuotteiden alkuperästä, ja tämä alkaa hitaasti mutta vakaasti näkyä myös erilaisten sertifioitujen tuotteiden myynnin kasvussa. Sosiaalisen ja ympäristövastuun sertifikaatteja ovat esim. Reilu kauppa, Rainforest Alliance ja Joutsenmerkki. Sertifikaatti on kuluttajalle tae tuotteen valmistusketjun eettisyydestä ja sosiaalisesta vastuusta. Ulkopuolinen auditoija tarkastaa työntekijöiden kohtelun tehtaissa tai plantaaseilla, palkkojen tason ja tuo ilmi mahdolliset väärinkäytökset.

Kunnollisten palkkojen maksaminen ja työntekijöiden kouluttaminen on myös investointi tulevaisuuteen; työvoimaan joka on pätevämpää, ja myös sitoutuneempaa kun paikalliset markkinat alkavat kehittyä ja vaihtoehtoisia työllisyysnäkymiä avautua. Guardian-lehti kirjoitti hiljattain verkkosivuillaan, että liian alhaiset raaka-ainehinnat – ja siis maanviljelijöiden tulot – ajavat uusia sukupolvia pois kaakaonkasvatuksesta, ja tämä uhkaa koko suklaateollisuutta valtavilla raaka-ainevajauksilla ja hinnannousuilla. Reilut raaka-ainehinnat ovat yksi tärkeä keino tämän skenaarion välttämiseksi.

Yritykselle sertifikaatti voi tuoda paitsi todistuksen sääntöjen noudattamisesta, myös muuta etua. Monet sertifikaatit menevät askeleen edelle sääntövalvonnasta, ja ottavat jatkuvan kehittämisen näkökulman. Auditoinneissa ei ainoastaan tarkastella minimivaatimusten täyttymistä vaan myös etsitään kehityskohteita tulevaa varten, tavoitteena hyödyntää sekä työntekijöitä että työnantajaa pitkällä tähtäimellä. Siksi myös itse sertifikaatin valinnan tulisi olla strateginen päätös. Sertifikaatin ei tulisi olla vain jotain joka ”liimataan tuotteen pintaan”, vaan sen mukanaan tuomat työkalut ja toimintatavat pitäisi kytkeä laajemmin tuotteiden toimitus- ja arvoketjun hallintaan.

 

Katri Kauppi tutkii sosiaalista vastuuta toimitusketjuissa yhdessä Liverpool School of Managementin Professorin Claire Moxhamin kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *