Yliopisto oppimistilojen verkostona

Joitain vuosi sitten olin Taikissa tuottamassa kurssia, joka toteutettiin Wikiversityssä (http://wikiversity.org/) avoimen kurssin periaatteella. Mielenkiintoiseksi kurssin teki se, että vastuuopettaja Teemu Leinonen oli tutkijavaihdossa Stanfordissa ja opiskelijat Helsingissä, ja heidän lisäkseen mukaan ilmoittautui yli kaksinkertainen määrä ”epävirallisia” verkko-opiskelijoita ympäri maailmaa. Taikin opiskelijoilla oli verkkotyöskentelyn rinnalla myös kontaktiopetusta ja pienryhmätapaamisia. Oppimisyhteisöstä muodostui erinomaisen toimiva. Erilaiset oppimisen ja opettamisen tavat rikastuttivat toisiaan ja kulttuurinen moninaisuus ja vuorovaikutus avasi uusia ajatuspolkuja. Oppimisympäristöt tukivat hyvin yhdessä oppimista.

Mielestäni edellä kuvatulla kurssilla toteutuivat hyvin ne tavoitteet, joita olemme asettaneet oppimiselle ja opetukselle myös Aallossa. Yliopisto oppimisyhteisönä rakentuu ihmisten vuorovaikutuksesta. Oleellista on innostus ja halu vaikuttaa omaan ja muiden oppimiseen. Rikastuttava vuorovaikutus kannustaa ponnisteluun oman suorituskyvyn ylärajalla, löytämään itsestä luovia voimavaroja ja rikkomaan omia rajoja. Oppimisesta tulee palkitsevaa ja intohimo uusiin haasteisiin kasvaa sekä henkilökohtaisella että yhteisön tasolla.

Millaisilla oppimisympäristöillä voimme tukea rikastuttavaa vuorovaikutusta tai sitä tukevan toimintakulttuurin muodostumista? Tähän ei ole yhtä vastausta tai toimivaa mallia. Kyse on ihmisten kohtaamisesta, fyysisestä ja/tai virtuaalisesta, ja mahdollisuudesta rakentaa merkityksellisiä ja innostavia oppimistilanteita. Myös iso luentosali voi olla toimiva oppimisympäristö. Esimerkkinä Esa Saarisen ”Filosofia ja systeemiajattelu” -luentosarja, joka muodostuu massaluennoista, niiden taltioinneista ja blogista, jossa osallistujat voivat jakaa ajatuksia, kirja- ja videovinkkejä, ja muuta materiaalia. Design Factory on taas hyvä esimerkki konseptista, jossa yhdistyy yhdessä tekemistä tukevat tilaratkaisut (toiminta-alusta) ja oppimisen intohimoa korostava toimintakulttuuri.

Yliopisto innostavana oppimisympäristönä on erilaisten oppimistilojen verkosto (network of learning hubs). Yhteistä tiloille on niiden vetovoima houkutella opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa kohtaamaan ja oppimaan yhdessä, myös uusilla tavoilla. Langaton verkko, helppo pääsy erilaisille tiedon lähteille mm. kirjaston tietokantoihin, online-yhteydet hubien välillä, kahvia ja pientä purtavaa saatavilla, viihtyisiä oleskelunurkkauksia ja helposti muunneltavia tiloja. Unelmat ovat toteuttamista varten.

Martti Raevaara