Yhdistelmä-DNA-tekniikan perusteet, 29.11.2012

Veli-Pekka Lehdon pitämä seitsemäs asiantuntijaluento käsitteli yhdistelmä-DNA-tekniikkaa. Luennon aluksi kerrattiin DNA:n perusrakennetta, sillä vasta tämän jälkeen on mahdollisuus ymmärtää DNA-tekniikkaa. Ymmärsin viimeinkin, miksi DNA-synteesissä syntyvä juoste kasvaa 5’-3’-suunnassa: uusi nukleotidi liittyy aina edellisen nukleotidin 3.hiilessä olevaan hydroksyyliryhmään 5.hiilessä oleva fosfaatti-ryhmän kautta. Mielenkiintoista oli myös, kun Lehto kertoi pistemutaatioista ja siitä, miten yhden emäksen muutos kodonissa ei aina vaikutakaan sitä vastaavan proteiinin toimintaan, sillä usea eri kodoni koodaa samaa aminohappoa.

Kun pääsimme luennon viralliseen aiheeseen, Lehto painotti, että osa yhdistelmä-DNA-tekniikoista, joista hän aikoo puhua, on jo saattanut poistua jokapäiväisestä käytöstä, mutta on tärkeää ymmärtää niiden toiminta, sillä ne perustuvat DNA:n rakenteen ja toiminnan perusperiaatteisiin. Minulla oli jo etukäteen hyvät perustiedot yhdistelmä-DNA-tekniikasta, mutta Lehto kertoi myös jännittäviä yksityiskohtia, joita en ollut aikaisemmin tiennyt. Opin muun muassa, että koettimissa kannattaa olla G-C-emäs rikkaita jaksoja, sillä nämä emäkset muodostavat keskenään kolme vetysidosta A-T-emästen kahden sidoksen sijaan ja tällöin koetin tarttuu tiukemmin vastinsekvenssiinsä. DNA:n leimaamisen eri keinot olivat myös minulle uutta.

Lehto myös puhui muutamista sovelluksista, jotka olivat mielenkiintoisia ajatellen omaa mahdollista tulevaisuuttani tutkijana. DNA-tekniikan soveltaminen rikostutkintaan avasi sitä, millaisiin ongelmiin DNA-tekniikka voi antaa vastauksen. DNA computingissa taas DNA molekyylit suorittavat rinnakkaislaskentaa. DNA-molekyyleihin voi varastoitua valtavasti informaatiota ja tämän ymmärtämiseen tarvitaan informaatikkoja, joilla on vahvat tiedot tekniikasta. Uskon, että bioinformaatioteknologia antaa tähän hyvät valmiudet.

Luennon loppupuolella oli asioita, joita en ihan ymmärtänyt, osittain varmasti sen takia, että luennoitsija joutui kiirehtimään ajanpuutteen vuoksi. En ymmärtänyt  esimerkiksi Ion Semiconductor Sequencing –tekniikkaa, vaikka luin uudestaan luentokalvoja kotona.